Din totalul celor care susțin astăzi testul, 10002 au studiat limba engleză, 5917 - limba franceză, 186 - limba germană, 41 - limba italiană, 38 - limba spaniolă şi 38 - limba turcă. 

În acest an, 785 de elevi vor obține nota zece din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului de bacalaureat, în comparație cu 637 în 2017, 460 în 2016 și 229 în 2015.

Sesiunea de bacalaureat 2018 se va desfășura în perioada 5-22 iunie. La sesiune s-au înscris 18776 de candidați, dintre care 3077 de candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare.