„De Ziua Internațională pentru Sprijinirea Victimelor Torturii, Consiliul Uniunii Avocaților, la 9 iunie 2018, a hotărât declanșarea unei acțiuni de protest împotriva aplicării excesive a măsurii preventive sub formă de arest. Protestul avocaților este o reacție la perpetuarea de către procurori și instanțele de judecată a aplicării prezumpției de arestare a persoanelor pe perioada efectuării acțiunilor de urmărire penală și de judecare a cauzelor în instanțele de fond”, a menționat Uniunea Avocaților. 

În comunicat s-a subliniat că „deși Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) și Curtea europeană a drepturilor omului au calificat condițiile de detenție din Instituția Penitenciară nr. 13 ca fiind inumane și degradante, măsura excepțională a arestului a fost redusă la o formalitate banală, fără ca instituțiile care o solicită și le aplică, să justifice imposibilitatea aplicării unor măsuri non-privative de libertate”. 

„Uniunea Avocaților ține să reitereze că Articolul 3 al Convenției europene a drepturilor omului, potrivit căruia nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, este singurul articol al Convenției care nu permite Statelor nici o derogare. Avocații bat alarma despre acest fapt de mai mulți ani și, deși problema dată a fost ridicată de înalți funcționari europeni, recunoscută de mai mulți miniștri ai justiției, recent și la nivel de prim-ministru al Republicii Moldova, plasarea persoanelor în arest în condiții inumane și degradante continuă să fie o formă instituționalizată de umilire și de intimidare a persoanelor”, a adăugat Uniunea Avocaților.