În ordinea de zi, aprobată de Biroul permanent al Parlamentului, a fost inclus proiectul Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2018 - 2021, proiectul Strategiei de dezvoltare a pieței financiare nebancare pe anii 2018 - 2022, precum și Regulamentul Stindardului Președintelui Parlamentului Republicii Moldova

Pe ordinea de zi mai figurează proiectul de lege privind avertizorii de integritate, hotărârea pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Plenul Parlamentului va mai examina propunerile de modificare și completare a Codului muncii, Codului penal, Legii privind administrația publică locală, Legii cu privire la organizarea activității notarilor, Legii privind protecția consumatorilor, Legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.  

Deputații vor mai dezbate un șir de modificări și completări la Legea cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației, Legea privind sistemul public de pensii, Legea finanțelor publice și responsabilităților bugetar-fiscale.