Astfel, primul  proiect vizează eliminarea surselor de poluare directă a apelor subterane prin lichidarea fântânilor arteziene deteriorate, dar și evaluarea fântânilor neexploatabile pentru conservarea lor.  Proiectul va fi implementat de către Întreprinderea de Stat Expediţia Hidrogeologică din Moldova și are un buget total de 2,650,000 euro. 

Cel de-al doilea proiect va fi implementat de către Primăria capitalei și are un buget de 10,000,000 euro. Acesta prezită soluții de adaptare la schimbările climatice pentru bazinul râului Bâc și are scopul de a reduce impactul inundațiilor pe o suprafață cel puțin 500 de hectare din spațiul urban al orașului Chișinău.

Al treilea proiect ține de restabilirea şi menținerea ecosistemelor lăcustre din lunca Prutului de Jos, parte componentă a zonei umede RAMSAR. Valoarea totală a proiectului este de 1,5 mln de euro.

Ultimul proiect se referă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor periculoase în Republica Moldova. Valoarea totală a proiectului constituie aproximtiv 955 mii de euro. Din suma totală țara noastră va oferi o cotă de cofinanțare de circa 105 mii de euro.