Scopul proiectului este de a crește competitivitatea sectorului agro-alimentar prin integrarea culturii de soia în lanțul valoric național și global, precum și consolidarea infrastructurii de apă și sanitație în zonele rurale, prin evacuarea în siguranță a apelor uzate în orașul Cantemir.

Astfel, până în anul 2021, fermierii, producătorii agricoli, procesatorii, organismele de certificare, instituțiile publice de resort vor beneficia de instruiri pentru îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii în țară, sporirea accesului pe piața internă și cea externă, utilizarea acreditării și certificării, ajustarea documentelor de politici și alinierea cadrului legal la standardele de calitate ale UE.