Astfel, la 31 ianuarie 2019 datoria de stat internă constituia 23.203,1 milioane de lei. Potrivit Ministerului Finanţelor, modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii Valorilor Mobiliare de Stat (VMS) pe piaţa primară cu 144,5 milioane lei.

Cota cea mai mare în datoria de stat internă o au valorile mobiliare de stat - 13,08 miliarde de lei, care au fost emise de Guvern la finele anului 2016, pentru a returna Băncii Naţionale banii cheltuiţi pentru a acoperi gaura formată de pe urma fraudei bancare, adică a miliardului.

Cât despre datoria externă de stat, aceasta constituia la finele lunii ianuarie 2019 - 1.697,3 milioane de dolari (29.024 milioane de lei), care este în pofida creşterii din prima lună a acestui an, rămâne mai mică decât ce înregistrată un an în urmă.

O astfel de evoluţie se datorează faptului că anul trecut mai mulţi finanţatori externi aşa-şi nu au disbursat o serie de credite şi granturi pe care aştepta să le primească Guvernul.

De notat că ponderea datoriei de stat în PIB s-a diminuat la 25,1%, cu două puncte procentuale mai puţin decât un an în urmă.

Cheltuielile pentru serviciul datoriei de stat în luna ianuarie 2019 au constituit circa 60 de milioane de lei.


De notat că Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”, aprobat la finele anului trecut de Guvern prevede că în următorii ani este planificată contractarea de noi împrumuturi externe.

De asemenea, Ministerul Finanțelor să mențină pe termen mediu rezerva de lichidități în monedă națională (cash buffer) și va asigura completarea acesteia pînă la atingerea plafonului de două miliarde de lei.

Astfel, în anul 2018 se preconiza completarea acestea cu 291,1 milioane lei, iar pe parcursul anului 2019 – cu încă 1,2 miliarde lei. Rezerva respectivă de asemenea va fi completată prin intermediul VMS emise pe piața primară, obligațiuni de stat cu maturitatea 2-5 ani.