Încălcări multiple pe ultima sută de metri

MO Promo-LEX constată practic o dublare a numărului de activități electorale, comparativ cu primele două săptămâni de campanie. Au fost atestate cel puțin 1085 evenimente electorale: 31% – PDM; 22% – PSRM, 12% – PPȘ, 11% – Blocul ACUM, PN - 6%.

În creștere este și numărul de cazuri ce pot fi calificate drept utilizare a resurselor administrative, fiind identificate și raportate minim 196 de cazuri. În cazul a 109 din acestea este vizat PDM, în 36 de cazuri – PSRM, 14 cazuri – Blocul ACUM, 13 cazuri – CI, 8 cazuri – PN, 7 cazuri – PPȘ, 6 cazuri – PCRM și 3 cazuri – PL.

Au fost atestate și 3 cazuri de utilizare neconformă a publicității electorale, dar și cel puțin 65 de cazuri de amplasare a publicității în locuri neautorizate.

Acțiuni ale CEC ce nu corespund prevederilor Codului electoral

MO Promo-LEX atenționează asupra conținutului Circularei emise de CEC prin care au fost stabilite derogări de la norma legală privind interzicerea agitației electorale în secția de votare. În opinia Promo-LEX, prin permisiunea de utilizare în ziua alegerilor a simbolicii electorale în incinta secției de votare de către alegători sau/și persoane de încredere a concurenților urmează a fi încălcate prevederile art. 52 alin. (10) din Codul electoral.

La fel, MO Promo-LEX consideră că aprobarea utilizării camerelor video în secțiile de votare trebuia să se efectueze după modificarea Codului electoral. Altfel, art. 60 din Codul electoral prevede în mod expres acțiunile care se iau pentru asigurarea securității procesului de votare, iar din această listă de acțiuni lipsesc prevederile privind sistemul de înregistrare video.

Acces deficitar la Secțiile de Votare din regiunea transnistreană

Circa 66% din Secțiile de votare (SV) constituite pentru regiunea transnistreană au fost reamplasate, proces ce va îngreuna accesul alegătorilor la secțiile de votare din cadrul CU nr. 47 și 48.

Șapte candidați au fost înscriși în cursa electorală, iar alții 3 s-au retras oficial.

În rezultatul examinării contestațiilor depuse de potențialii candidați cărora le-a fost refuzată înregistrarea de CECEU, până la data de 20.02.2019, instanța de judecată a decis înregistrarea a 7 concurenți electorali, după cum urmează: PPȘ – 4; PCRM – 1 și 2 CI. De asemenea, alți 3 candidați s-au retras oficial din cursă (CI), iar alții 2 – au anunțat retragerea pe rețelele de socializare (CI și PDM).

Constatarea unui șir de deficiențe în listele electorale, transmiterea acestora cu întârziere

MO Promo-LEX a atestat nerespectarea termenelor de transmitere a listelor electorale către Birourile electorale ale secțiilor de votare (BESV) în cazul a 673 de SV (73%) din totalul de 928 de interviuri realizate. Totodată, menționăm că în 84 de cazuri din cele 255 identificate, membrii BESV au operat modificări în vederea îmbunătățirii calității listelor electorale, în lipsa documentelor doveditoare.

În urma interviurilor realizate cu membrii a 928 BESV au fost constatate mai multe deficiențe în listele electorale, cele mai întâlnite fiind: includerea persoanelor decedate (23%); erori de adrese (11%) și arondarea eronată a alegătorului la SV/localitate (5%). Promo-LEX atenționează de asemenea asupra unui caz de posibilă migrație artificială a alegătorilor.

Conflicte și litigii electorale

În perioada monitorizată, conform constatărilor MO Promo-LEX, în cadrul CECE au fost depuse 4 contestații, la CEC – 24 contestații și în privința a 30 de contestații a fost luată o hotărâre.

În perioada monitorizată, în instanța de fond, au fost depuse 13 cereri de chemare în judecată în materie electorală, la nivelul Curții de Apel au fost depuse 3 cereri de chemare în judecată împotriva CEC și nouă cereri de apel împotriva hotărârilor emise de judecătoriile Chișinău, Comrat, Drochia, Hâncești și Orhei. La Curtea Supremă de Justiție au fost depuse 10 cereri de recurs.

Donații cu depășirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul Fond electoral

În perioada 2–15 februarie 2019, 90% din actorii electorali au depus la CEC rapoarte privind finanțarea campaniei electorale. Volumul total al resurselor financiare acumulate și raportate la CEC de către concurenții electorali este de 24.343.390 lei, iar cuantumul cheltuielilor efectuate este de 24.934.331 lei. Sursele de finanțare au constat în viramente bancare, donații din partea persoanelor juridice și a persoanelor fizice, dar și donații materiale din partea concurenților electorali.

MO Promo-LEX a constatat 2 donații cu depășirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul Fond electoral, în sumă de 1.390.000 lei din partea ExFactor-Grup SRL virate la data de 14 februarie 2019 pentru PPȘ.

De asemenea, MO Promo-LEX a constatat faptul recepționării de către PPȘ a donațiilor primite pe 14 februarie 2019 pe contul Fond electoral din partea unor entități juridice care au desfășurat cu an înainte de începutul campaniei electorale activități finanțate sau achitate din bani publici, fapt interzis de Codul electoral (art. 41 alin. (3) lit. e).

MO Promo-LEX remarcă inexistența declarării cheltuielilor pentru oficiile de campanie, staff-ul electoral și agitatorii/observatorii concurenților electorali în ziua alegerilor și își exprimă speranța că acestea se vor regăsi în raportul final privind finanțarea campaniei electorale pe care aceștia trebuie să-l depună la 22 februarie 2019. În continuare, misiunea  a estimat  cheltuieli neraportate în perioada vizată de cel puțin 1.082.137 lei.

Campanie electorală continuă să fie afectată de intimidare, incitare la ură și discriminare

În perioada de referință, Promo-LEX a continuat monitorizarea discursului de ură și a instigării la discriminare. În baza informațiilor raportate de către monitori, au fost identificate cel puțin 4 cazuri în care concurenții electorali au generat mesaje discriminatorii sau alte forme de intoleranță în spațiul public, dintre care: PSRM – 2 situații; Blocul ACUM și candidatul independent Dumitru Cebotărescu – câte unul. De cealaltă parte, referindu-ne la concurenții care au fost țintele discursului de ură, menționăm: Blocul ACUM – de 6 ori, iar PL, PDM, PPȘ și candidatul independent Valeriu Ghilețchi – câte o dată.

Cel mai mult sunt exploatate prejudecățile sexiste și perpetuate stereotipurile de gen în societate (5 cazuri) și exprimările homofobe (4).

Observatorii MO Promo-LEX au raportat de asemenea 5 cazuri de intimidări/violență cu implicarea candidaților.


Raportul integral poate fi accesat aici.