Ce, când și unde votăm?

La 24 februarie curent vor avea loc alegeri parlamentare în baza unui nou sistem electoral - sistemul mixt. Astfel, moldovenii vor merge la vot pentru a alege un nou Legislativ. Votarea va avea loc într-o singură zi, între orele 7:00 şi 21:00, ora locală a ţării unde se află secţia de votare.

Cu ce acte mergem la vot?

Pe teritoriul Republicii Moldova, cetățenii pot vota prezentând unul dintre actele de mai jos:

  • buletinul de identitate cu fişa de însoţire care confirmă domiciliul sau reşedinţa titularului pe teritoriul secţiei de votare;
  • buletinul de identitate provizoriu cu menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova și indicarea domiciliului titularului;
  • legitimația de serviciu pentru militarii în termen;
  • livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă);

Cetățenii moldoveni ce se află peste hotarele țării își pot exercita dreptul de vot prezentând următoarele acte:

  • pașaportul cetățeanului Republicii Moldova
  • Livretul de marinar

Toate actele trebuie să fie valabile (ne-expriate). Cetățenilor Republicii Moldova care au buletinul de identitate expirat li se va elibera, la solicitare (gratuit), un act de identitate provizoriu. Agenția Servicii Publice va elibera actele provizorii inclusiv și în ziua de 24 februarie, în intervalul orelor 7:00-21:00. 

În ce constă sistemul electoral mixt?

Sistemul electoral mixt presupune că Republica Moldova este împărțită în  51 de circumscripții uninominale: 48 de circumscripții în țară și 3 circumscripții peste hotare. Circumscripțiile nu sunt tot una cu raioanele!

Buletinul de vot în baza circumscripției uninominale va conține numele persoanelor care candidează, fie din partea partidelor politice, fie independent. Astfel, în baza celor 51 circumscripții uninominale se vor alege 51 deputați în Parlament. 

Totodată, există și circumscripția națională în baza căreia vor fi aleși 50 de deputați. 

Pe circumscripția națională pot participa doar partidele politice și blocurile electorale. Buletinul de vot pentru circumscripția națională va include numele și siglele partidelor politice și blocurilor electorale.

În total, în Parlament vor accede 101 deputați. Pragul electoral pentru accederea în Parlament este de 6% din voturi pentru partide și 8% din voturi pentru blocurile electorale. De menționat este fapul că o persoană poate candida și într-o circumscripție uninominală, dar și pe listă de partid. În cazul în care candidatul a fost ales în ambele circumscripții, se va considera doar rezultatul în circumscripția uninominală, ne mai fiind luat în calcul pe lista de partid .  

Buletinele de vot

La parlamentarele din 24 februarie cetățenii vor vota pe două buletine de vot. Pe unul din buletine vor fi reprezentate partidele și blocurile electorale, iar pe celălalt - candidații înscriși în circumscripția din care face parte alegătorul. Verifică aici circumscripția din care faci parte dacă ai viza de reședință în Chișinău.

Ai aplicat greșit ștampila „votat”?

Potrivit Codului Electoral, dacă alegătorul a completat greşit buletinul de vot, la cererea lui, biroul electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează, o singură dată, un nou buletin de vot.

Poți vota dacă în ziua alegerilor nu te afli în localitatea în care ai viza de reședință?

Potrivit legislaţiei electorale, persoanele care în ziua alegerilor nu se vor afla în localitatea în care au domiciliul sau reşedinţă valabilă pot solicita de la biroul electoral al secţiei de votare un certificat pentru drept de vot. Acesta se eliberează în baza actului de identitate care atestă domiciliul sau reședința alegătorului în raza secţiei de votare respective. Astfel, membrii biroului electoral vor elibera alegătorului un certificat pentru drept de vot ce permite votarea în orice secție de votare de pe teritoriul Republicii Moldova, dar numai pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională.

Linia fierbinte

A fost instituită o linie fierbinte unde cetățenii vor putea semnala situațiile care periclitează buna desfășurare a scrutinului. Dacă vezi ceva ce contravine legii, sună la 022 250888, 022 255063. 

Și Comisia Electorală Centrală are un Centru de apel pentru alegerile parlamentare, cu numărul unic de telefon 022 880101, la care alegătorii pot afla răspunsuri la întrebările legate de procedurile de vot.

Vezi și: Două buletine de vot sau 51 de circumscripții uninominale: Cele mai importante lucruri despre cum vei vota la 24 februarie