Agenția de Cooperare Internațională Pentru Dezvoltare din România va finanța studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție al stației de la Ungheni. La prima etapă se va stabili locația. 

Costul unei stații de epurare variază între 12 și 15 milioane de euro.

Acceași sursă notează că majoritatea gospodăriilor din raionul Ungheni nu au acces la sistem de canalizare. Oamenii folosesc fose septice cu infiltrarea apei în sol, ceea ce prezintă o sursă de poluare pentru sol și apele freatice.