Astfel, de la 1 aprilie se indexează următoarele tipuri de pensii: pensiile pentru limită de vîrstă; pensiile de invaliditate; pensiile de urmaş; pensiile pentru vechime în muncă (stabilite unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii, colaboratorilor serviciului vamal).

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă de la 1 aprilie 2015  constituie  1.202 lei. Mărimea minimă a pensiei pentru limită de vârstă constituie de la 1 aprilie 2015:
 - pensia pentru limită de vârstă pentru lucrătorii din agricultură - 767 lei;
- pensia pentru limită de vîrstă pentru alte categorii de beneficiari de pensie - 861 lei;
- pensia de invaliditate de gradul I - 613 lei;
- pensia de invaliditate de gradul II - 592 lei;
- pensia de invaliditate de gradul III - 416 lei.

De asemenea, se indexează pensiile deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionarilor publici, aleşilor locali, procurorilor, unor categorii de angajaţi din domeniul culturii doar pentru partea de pensie care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat (50% din pensia stabilită).