Expertul economic Viorel Gîrbu: Creditele bancare scumpe fac dezvoltarea sectorului industrial al țării o misiune imposibil de realizat

Expertul economic Viorel Gîrbu: Creditele bancare scumpe fac dezvoltarea sectorului industrial al țării o misiune imposibil de realizat

Deficitul balanței comerciale este o realitate obișnuită pentru economia Republicii Moldova. În perioada 2019 - 2021, importurile de mărfuri au depășit exporturile cu peste 10 mld. dolari SUA. Astfel, pe durata a trei ani economia țării a ratat venituri comparabile cu PIB-ul anual al țării. Situația dată nu este una întâmplătoare. Activitatea de producere a bunurilor în economia națională este slab competitivă și oferă o recompensă redusă antreprenorilor activi în acest sector. Pe durata anilor 2019 - 2021, valoarea adăugată brută în valoarea bunurilor produse și serviciilor prestate a deținut o pondere de 55% la nivelul economiei naționale. Totuși, pentru activitățile economice care duc la producția de bunuri, precum sunt cele din industria prelucrătoare, valoarea indicatorului vizat este mult sub media națională, fiind, în cazul bunurilor produse de agenții economici, de doar 34%, respectiv 47% în cazul activităților economice din sectorul agricol, notează expertul economic Viorel Gîrbu, pentru infodebit.md.

Redactia Agora

Cel mai elocvent descrie nivelul redus al potențialului de dezvoltare a industriei prelucrătoare un alt indicator, și anume ponderea excedentului brut din exploatare în valoarea producției. Valoarea medie pentru ultimii trei ani pentru care sunt cunoscute aceste date privind excedentului brut din exploatare aferent activităților economice din industria prelucrătoare, în valoarea producției, a fost de doar 15%.

Valori mai mici ale acestui indicator în economia națională au fost înregistrate în perioada vizată doar în sectoarele cu nivelul tarifelor reglementate de stat, precum sunt distribuția a apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare sau sectoarele în care prezența instituțiilor gestionate de stat este covârșitoare, precum domeniul sănătății și al asistenței sociale. Excedentul brut din exploatare reprezintă excedentul (sau deficitul) aferent activităților de producție înainte de luarea în considerare a dobânzilor, a chiriilor sau a plăților pentru utilizarea activelor. 

Or, în perioada vizată doar nivelul dobânzilor pentru creditele oferite de către băncile comerciale persoanelor juridice a fost de ordinul a 8,5%, sau mai mult de jumătate din veniturile antreprenorilor activi în acest sector, rămase după plata salariilor și a impozitelor, dar până a fi acoperite și cheltuielile legate de închirierea spațiului de producție sau pentru activele folosite. Dar, pe lângă dobânzi, antreprenorii achită și ratele lunare aferente creditelor atrase, care sunt în sumă comparabilă sau chiar mai mare decât plățile aferente dobânzilor.

În cazul sectorului agricol, ponderea excedentului brut din exploatare în valoarea producției a fost de ordinul a 34%. Această mărime, deși semnificativ mai mare față de datele pentru industria prelucrătoare, se explică, așa cum s-a menționat mai sus, nu prin valoarea adăugată înaltă generată de activitățile economice din acest sector ci, prin nivelul redus de salarizare, implicit subdezvoltarea economică din zonele rurale ale țării care nu oferă multe oportunități de angajare.

Astfel, capacitatea populației din zonele rurale să-și negocieze un nivel mai înalt de salarizare și să-și asigure un trai decent este limitată. Ponderea remunerării salariaților în valoarea adăugată brută pentru sectorul agricol este cea mai mică pentru sectoarele economiei naționale, fiind de ordinul a 29%, comparativ cu 56%, cât constituie pentru industria prelucrătoare. Situația dată nu va dura la nesfârșit, depopularea zonelor rurale ale țării confirmă cât de perimată este această construcție.

...

Sursa: Infodebit.md

https://infodebit.md/news/221

Publicitate

Miza îmbunătățirii competitivității și implicit a capacității economiei naționale în producerea de bunuri este totuși una foarte mare și reprezintă singura oportunitate de majorare semnificativă a PIB-ului țării într-o perioadă scurtă de timp.

Moldova poate realiza venituri anuale suplimentare de ordinul a 3-4 mld. dolari SUA, mult peste asistența externă acordată, oferind și alte beneficii conexe dezvoltării țării. Totuși, fără asigurarea accesului agenților economici activi în acest sector la resurse ieftine de creditare, atingerea acestui deziderat este imposibilă.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal