Moldovagaz este obligată să-și asume o datorie față de Guvern. Care sunt concluziile în urma auditului Curții de Conturi

Moldovagaz este obligată să-și asume o datorie față de Guvern. Care sunt concluziile în urma auditului Curții de Conturi

Parlamentul solicită Guvernului și Agenției Proprietății Publice (APP) să revendice 325 milioane de dolari (la cursul mediu de schimb valutar din anul 2008), sumă aferentă reevaluării mijloacelor fixe depuse de Guvern în Capitalul social al S.A. ,,Moldovagaz’’. Altfel spus, această sumă trebuie să fie trecută în cont ca datorie a companiei către Agenția Proprietății Publice. Reprezentanții companiei au declarat că vor cooperarea cu autoritățile la toate articolele din Hotărârea adoptată, și va oferi permanent toate informațiile necesare.

Baciu Ana

În cadrul ședinței din 3 martie, deputații au audiat raportul auditului conformității asupra cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, inclusiv la cele deținute indirect.

În urma audierii, deputații au aprobat Proiectul de hotărâre prin care Guvernul va demara procedura de revendicare a 325 milioane de dolari, suma aferentă reevaluării mijloacelor fixe depuse de Guvern în capitalul social al companiei, în anul 2008, bani care urmează să fie trecută în cont ca datorie către Agenția Proprietății Publice.

De asemenea, va fi evaluată activitatea reprezentanților Guvernului în Consiliul de Observatori și în Consiliul de Administrație al companiei.

În același timp, Ministerul Energiei va demara, în comun cu Agenția Proprietăți Publice, procedura de recunoaștere/înregistrare ca proprietate de stat a rețelelor de gaze fără proprietar și transmiterea celor de proprietate locală în proprietatea statului și va efectua inventarierea rețelelor de transport și de distribuție a gazelor naturale proprietate publică (inclusiv locală) și a celor fără de proprietar.

Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție, în termen de două luni, va informa Parlamentul despre rezultatele examinării materialelor transmise de către Curtea de Conturi, ANRE și Inspecția Financiară aferente activității întreprinderilor din sistemul S.A. „Moldovagaz”, inclusiv a cazului privind dispariția documentelor pe construcția sediului din str. Pușkin 64, or. Chișinău, în valoare de 545 milioane lei;

În termen de trei luni de la data adoptării prezentei hotărâri, Guvernul va raporta Parlamentului despre progresele înregistrate în executarea acestei hotărâri.

Concluziile, în baza auditului Curții de Conturi

Publicitate

Datorii invocate de S.A.P. „Gazprom” către malul drept care se lovesc de neveridicitate

În 2008 au fost reevaluate activele și investițiile făcute de Guvernul Republicii Moldova, la o valoare de 3,36 miliarde de lei (325 milioane de dolari la acea vreme). Această sumă a fost trecută în capitalul propriu al S.A „Moldovagaz”, deși urma a fi trecută ca datorie către Agenția Proprietății Publice, statul Republica Moldova.

Au fost aplicate penalități substanțiale de către S.A.P. „Gazprom” (în valoare de 155 milioane de dolari), asupra unor datorii care sunt supuse riscului de neveridicitate, aceste penalități nefiind reflectate în evidența contabilă a S.A. „Moldovagaz”.

Investiții neconforme și dubioase

S.A „Moldovagaz” a cheltuit pentru sediul de pe str. Pușkin nr. 64, or. Chișinău, aproximativ 500 milioane de lei inclusiv TVA, în timp ce majoritatea documentelor esențiale cu privire la această construcție au dispărut. Ulterior, această sumă nu a fost acceptată în tarif de către regulator.

A fost construită o clădirea administrativă în municipiul Ungheni pentru un cost de aproximativ 20 milioane de lei (din care circa 4,5 milioane de lei, dobânzi achitate la o bancă comercială), dar care nu a fost dată în exploatare, rămânând conservată ca și construcție nefinisată.

În total, investițiile nefundamentate de S.A. „Moldovagaz” și neacceptate de către ANRE în scopuri tarifare se ridică la 815,8 milioane lei, din care pentru construcția clădirii S.A. „Moldovagaz” – 445,6 milioane lei (fără TVA), precum și pentru clădirea administrativă din mun. Ungheni.

De asemenea, s-au alocat circa 140 milioane lei pentru un soft internațional, care la fel n-a fost acceptat în tarif de către ANRE deoarece S.A „Moldovagaz” nu a putut demonstra necesitatea sau utilitatea acestuia.

Au fost efectuate angajări de consilieri ai președintelui și vicepreședintelui, care nu au fost justificate și nu a putut fi explicată necesitatea acestora. La fel, au fost contractate companii juridice (în sumă de circa 9 milioane lei), chiar dacă compania dispune de circa 40 de juriști.

S.A. „Moldovagaz” a recunoscut neregulile în mod indirect, în momentul în care nu au depus la deducere la Serviciul Fiscal de Stat cheltuieli în valoare de circa 1 miliard lei în perioada menționată.

Doar 35% din rețeaua de distribuție a gazelor naturale aparține S.A. „Moldovagaz”, iar restul sunt proprietate publică sau privată a persoanelor fizice și juridice

S.A. „Moldovagaz”, din cauza lipsei unei inventarieri exhaustive a rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale, construite din contul bugetului public național, utilizează fără plată, rețele in valoare de un miliard de lei.

Potrivit informațiilor furnizate de companie, doar o parte din gazoductele prin care întreprinderile de transport și de distribuție a gazelor naturale sunt în proprietatea S.A. „Moldovagaz”. Din totalul celor 23.803,47 km de gazoducte de distribuție, doar 8.260,19 km aparțin companiei, 6.091,75 km, aparțin Autorităților Administrației Publice Locale, 8.274,7 km – persoanelor fizice și juridice, iar cca 1.176,82 km nu au acte de proprietate.

Pierderi în rețea care au dus și la majorarea tarifului pentru cetățeni

În perioada 2014-2021 au fost constatate două miliarde lei pierderi în rețea a gazelor, dintre care 900 milioane lei au fost acceptate de regulator. Aceste 900 milioane au fost incluse în tarif și pentru care cetățenii au plătit. Restul de 1.1 miliarde sunt bani neîncasați de companie. Totodată, pierderile s-au redus pe parcursul timpului – 54 milioane m3 în 2011 (5.07%), comparativ cu 26 milioane m3 (2.2%) în 2021.

Cota parte a Guvernului Republicii Moldova în S.A. „Moldovagaz” a fost diminuată artificial

În 2005, regiunea transnistreană și-a retras aportul în capitalul social al întreprinderii, inclusiv patrimoniul depus la fondarea societății. Cu toate acestea, aceasta continuă, prin intermediul S.A.P. „Gazprom”, să participe la gestionarea S.A. „Moldovagaz”. Prin urmare, cota de 15% din acțiuni ar trebui să revină APP.  

Patrimoniul aflat pe teritoriul UTA Găgăuzia în valoare de 14 milioane de dolari a fost trecut ca și cotă-parte a regiunii transnistrene în S.A. „Gaznabtranzit” (predecesorul S.A. „Moldovagaz”).

 


Reacția Moldovagaz

După ce deputații au aprobat această Hotărâre, reprezentanții Moldovagaz au venit cu o reacție.

Administrația întreprinderii atrage atenția asupra structurii și însuși spiritului acestui document, care nu este unu obligatoriu, ci are caracter de recomandare.

În același context, SA „Moldovagaz” dă asigurări că discrepanțele financiare identificate de auditori nu se reflectă în nicio formă în tariful pentru consumatorii finali. Potrivit legii, în tarif sunt incluse prețurile de achiziție, tarifele de furnizare, transport și distribuție, precum și devierile tarifare negative, care s-au format în fond din cauza diferenței pronunțate dintre prețul de achiziție real și cel aprobat de Agenția Națională de Reglementare în Energetică pentru gazele naturale furnizate.

SA „Moldovagaz” va continua cooperarea cu autoritățile la toate articolele din Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova, și va oferi permanent toate informațiile necesare.


Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal