Istoria din spatele clădirii fostului Seminar Teologic din Chișinău: Construit în perioada țaristă, dezvoltat în interbelic și naționalizat după 1940

Istoria din spatele clădirii fostului Seminar Teologic din Chișinău: Construit în perioada țaristă, dezvoltat în interbelic și naționalizat după 1940

Intenția de a retroceda cu titlu gratuit fostul sediu al Seminarului Teologic din perioada interbelică în gestiunea Mitropoliei Basarabiei a stârnit o dezbatere majoră în spațiul public. Pe lângă aspectele legale, mai necunoscut este trecutul propriu-zis al clădirii și instituției apărute încă în perioada țaristă.

Cristian Bolotnicov

Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în anul 1812 a dat startul unor schimbări, inclusiv pe plan educațional în regiune. Astfel, la insistențele mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, la Chișinău este înființat Seminarul Teologic.

„Primul lăcaș de cultură din Basarabia”

Publicitate

De altfel, înființarea Eparhiei Chișinăului și Hotinului a impus și deschiderea unei instituții de învățământ, care urma să formeze viitorii preoți. Pe lângă asta, absolvirea seminarului le dădea și dreptul de a fi hirotoniți, conform regulamentelor bisericii ortodoxe ruse.  

...

Note din istoricul Seminarului Teologic din Chișinău

Anuarul seminarului teologic superior „Mitropolitul Gavriil Bănulescu–Bodoni” din Chişinău,

În aceste condiții, la 31 ianuarie 1813, își începe activitatea prima instituție de învățământ superior din istoria Basarabiei, a cărui sediu a fost inițial la etajul doi al clădirii Comisiei de aprovizionare. Procesul propriu-zis de studii a fost inițiat la 1 februarie, cu 10 elevi, alți 43 fiind adăugați pe parcurs. Primul rector a fost protoierul Petru Kunițki, iar inspector a fost numit arhimandritul Irineu.

Ulterior, în decembrie 1813, a fost construită o clădire în două etaje, amplasată pe teritoriul acordat Eparhiei conduse de mitropolitul Bodoni. E vorba de zona mărginită astăzi de bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni.

Pentru următoarele decenii, instituția și-a continuat activitatea în acest sediu, care din 1823 avea deja trei clase superioare, cu câte două cursuri în care se predau 11 obiecte obligatorii. Mai mult, seminarul a fost una din puținele instituții în care s-a predat limba română în Basarabia, până în anul 1867, când a fost sistată, pe motivul lipsei de fonduri.

Abia în 1906, după o grevă majoră a elevilor din 1905, care a inclus o petiție semnată de 361 persoane, pe fondul evenimentelor revoluționare de atunci, s-a introdus din nou „predarea limbei moldovenești și a cântării bisericești după metodiile vechi moldovenești”. 

Problemele s-au ținut în lanț însă, or, deși Congresul eparhial a dispus predării limbii române, episcopul Basarabiei a recurs la un șiretlic. Acesta a aprobat reintroducerea orelor, dar nu și suma necesară, o decizie similară fiind emisă și de Sinod. În aceste condiții, salarizarea profesorului de limbă română a fost asigurată de persoane particulare, printre care și viitorul episcop Gurie Grosu.

Apare un nou bloc

O ameliorare în vieața interioară a Seminarului s’a produs prin zidirea noii clădiri de pe str. Reg. Ferdinand I, care clădire a fost terminată în 1903. În 1910 după reparația clădirii vechi - și construirea unor noi de pe str. Alexandru cel Bun - s’a putut mai mult lărgi internatul seminarului.

Autor: Anuarul Seminarului Teologic „Gavriil Bănulescu-Bodoni” din Chișinău - 1926

...

File din viața Seminarului

Anuarul seminarului teologic superior „Mitropolitul Gavriil Bănulescu–Bodoni” din Chişinău - 1926

Potrivit datelor oferite de Ministerul Culturii, autorul proiectului a fost arhitectul V. Elkașev din Sankt Petersburg, supravegherea tehnică fiind asigurată de arhitectul M. Seroținski. Noua clădire a fost ridicată în două etaje, pe un demisol înalt, cu planul în formă de „T”, orientat cu fațada principală spre strada 31 august 1989. 

Registrul Monumentelor Istorice menționează că fațada principală are o compoziţie simetrică, cu un dominată de rezalitul central, cu axarea foişorului intrării, cu intrarea principală şi laterale în arc în plin cintru, dominat de un balcon-tribună. Paramentul faţadei principale este tencuit neted, cu detaliile modelate din mortar.

...

Clădirile Seminarului

Anuarul seminarului teologic superior „Mitropolitul Gavriil Bănulescu–Bodoni” din Chişinău - 1926

Câteva detalii arhitecturale

Arhitectura faţadelor laterale şi posterioară este soluţionată în aceeași cheie stilistică. Prin faţadele aripilor laterale, dispuse în axele de simetrie, au loc intrări secundare în clădire.

În noul sediu, și-a făcut studiile inclusiv preotul-poet Alexei Mateevici, autorul versurilor imnului de stat al Republicii Moldova „Limba noastră”. Ulterior, în perioada interbelică, aici s-a aflat sediul Seminarului teologic superior „Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni” din Chișinău.

Potrivit Mitropoliei Basarabiei, ultimul proprietar de drept al bunului a fost Arhiepiscopia Chișinăului, eparhie constitutivă a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române, fiind înzestrată cu personalitate juridică începând cu anul 1923.

Mai mult, potrivit sursei, dreptul de proprietate asupra imobilului a fost stabilit inițial prin sentința civilă definitivă și irevocabilă nr. 435 din 25 iunie 1935, pronunțată de Tribunalul județului Lăpușna. Ulterior, faptul a fost confirmat prin Decretul-lege pentru împărțirea averilor bisericești din Basarabia, promulgată prin Înaltul Decret Regal nr. 2268 din 22 iunie 1938.

După anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică la 28 iunie 1940, noile autorități au început procesul de naționalizare a mai multor bunuri din regiune. Astfel, La 15 august 1940, Prezidiul Sovietului Suprem al URSS a adoptat decretul cu privire la naţionalizarea pământurilor. Conform acestuia, din acel moment intră în posesia statului sovietic toate pământurile şi subsolul Basarabiei, pădurile şi apele trec în proprietatea statului, adică devin proprietate publică.

Ulterior, printr-o hotărâre a Sovietului Suprem al URSS din aceeași zi s-a decis naţionalizarea băncilor, întreprinderilor industriale şi comerciale, transportul feroviar şi maritim, deopotrivă şi a căilor de comunicaţii aflate pe teritoriile româneşti de la Est de Prut

După ocupația Basarabiei, URSS nu a adoptat o lege speciala de naționalizare (așa cum s-a procedat de exemplu in Romania, Ungaria etc). Schema era simpla - foști proprietari erau împușcați sau deportați in Siberia, unii s-a refugiat peste Prut, iar bunurile acestora erau trecute în proprietatea statului cu titlu de bunuri abandonate (бесхозное имущество). 
Astfel, când au venit rușii in 1940, mai apoi in 1944, o parte a clerului românesc a fost exterminat in gropile de var și în beciurile securității, alții au fost deportați in Siberia, iar cei mai fericiți au reușit să se refugieze în România. În acest mod, clădirile ce aparțineau cu drept de proprietate Patriarhiei Romane, au ajuns să fie (бесхозное имущество) și trecute in registre ca proprietate de stat. 

Autor: Alexandru Tănase, jurist

Problema retrocedării

În prezent, blocul este sediul secției literatură artă plastică și cartografie, precum și locul unde sunt păstrate cărțile din domeniul „Carte Rară” a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

La 9 martie, președintele Camerei Deputaților a Parlamentului României, Marcel Ciolacu, a anunțat că autoritățile de la Chișinău vor transmite cu titlu gratuit din proprietatea statului în cea a Mitropoliei Basarabiei, clădirea fostului Seminar Teologic. În acest sens, a fost înregistrat în Parlament, de un grup de deputați PAS, printre care și președintele Parlamentului Igor Grosu, un proiect de lege în acest sens.

Nota informativă a proiectului amintește de faptul că o asemenea decizie are drept scop „restabilirea în cea mai mică măsură a echității istorice”, făcând referire la confiscarea și naționalizarea abuzivă a bunului de către regimul sovietic. Mai mult, proiectul de lege include derogări de la legislația națională, care permite retrocedarea sau compensarea bunurilor naționalizate doar pentru persoanele fizice supuse represiunilor politice, nu și pentru cele juridice.

Această deposedare s-a produs prin efectul legislaţiei sovietice, extinse în 1940 şi 1944 asupra Basarabiei şi care stabilea că Bisericile şi părţile lor componente nu sunt persoane juridice şi nu pot deţine proprietăţi. Statul sovietic se autodeclarase abuziv, prin legislaţie, singur și unic proprietar al bunurilor cu caracter religios.

Statul sovietic a confiscat atât bunurile imobile bisericeşti ale Mitropoliei Basarabiei, cât şi bunurile ei mobile, între care Arhiva Mitropoliei Basarabiei, care fusese evacuată în interiorul Patriarhiei Române și a fost confiscată de sovietici la Craiova în anul 1946

Autor: Comunicat al Mitropoliei Basarabiei - 10 martie 2023

Deși inițial inclusiv câțiva deputați PAS au transmis că colecțiile de cărți ale Bibliotecii Naționale vor fi mutate în altă parte, un comunicat al Mitropoliei Basarabiei a infirmat aceste planuri.

Mitropolia Basarabiei, redevenind proprietar al acestui imobil, nu intenționează să-i schimbe destinația și se angajează să suporte toate costurile pentru restaurarea monumentului istoric potrivit cu valoarea și prestigiul său istoric. Astfel, Biblioteca Națională va putea folosi în continuare spațiile aflate în prezent la dispoziția ei. (...) În concluzie, Mitropolia Basarabiei subliniază o dată faptul că inițiativa legislativă nr. 57 din 6 martie 2023 nu constituie acordarea cu titlu gratuit a unui bun al statului, ci restituirea unui bun bisericesc către proprietarul său anterior, de dinaintea ocupației sovietice.

Autor: Comunicat Mitropolia Basarabiei - 10 martie 2023

Cu toate acestea, intenția de retrocedare a acestui imobil a stârnit reacții opuse din partea mai multor experți și activiști. O problemă sesizată a fost cea privind cadrul legal. Jurista Sorina Macrinici afirmă că în mod normal acest tip de proiect trebuia să fie inițiat de un Minister, care să prezinte o analiză a situației și a costurilor necesare realizării măsurilor propuse, de rând cu consultarea autorităților relevante și a actualilor proprietari.

Chiar și în cazul retrocedării proprietății persoanelor fizice, legea prevede că se ia în calcul dorința proprietarilor actuali - dacă ei nu doresc să părăsească imobilul, foștilor proprietari li se acorda o compensație bănească la prețul de piață al acelui imobil. Mitropolia poate primi alt imobil, centrul Chișinăului e plin de imobile vechi. 

Autor: Sorina Macrinici, juristă

Alți activiști, printre care și președinta A.O „Save Chișinău”, Anetta Dabija, de asemenea au criticat inițiativa, denunțând o lipsă de viziune pentru bunurile culturale. În acest sens, a fost organizat și un protest la 12 martie, în fața blocului ce ar urma să fie retrocedat, solicitându-se retragerea proiectului de lege.

De cealaltă parte, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase critică reacțiile din spațiul public apărute la acest proiect și susține că subiectul nu ar fi atât despre retrocedare, cât despre relația dintre R. Moldova și România. Juristul susține că decizia de retrocedare trebuie privită ca „un gest de reparație morală și reabilitare istorică”.

În cazul de față, retrocedarea unei singure clădiri (din zecile care au fost acaparate abuziv), trebuie perceput ca un gest de reparație morală și reabilitare istorică, și nicidecum ca pe o chestiune patrimonială. Este un gest întârziat, dar absolut necesar, iar cei care și-au asumat această decizie, merită sprijin dar nu blamul popular.   
Cât ține de clădirea propriu zisă, eu cred ca după retrocedare, ea va rămâne a fi una publică, va fi salvata de la degradare, va fi renovată la fel de frumos ca si Muzeul Național de Arte, fiind redată Chișinăului, in toată splendoarea sa. 

Autor: Alexandru Tănase, jurist

O opinie similară a fost expusă și de deputatul PAS Dan Perciun, care se arată sigur că Ministerul Culturii și Biblioteca Națională și Mitropolia vor găsi cele mai bune soluții pentru a păstra colecția de carte, „iar clădirea fostului seminar teologic va fi renovată și deschisă publicului.”

Un alt argument invocat de autorii proiectului, printre care și deputatul Virgil Pâslariuc se referă și la faptul că Mitropolia ar dispune de capacitatea și resursele necesare în vederea păstrării și restaurării acestui monument istoric.

Disponibilitatea Mitropoliei şi a statului român de a investi în protecţia şi îngrijirea unui monument istoric de însemnătate naţională a constituit una din raţiunile acestei alegeri. Nu se pun în discuţie şi alte clădiri.

Autor: Virgil Pâslariuc, deputat PAS

Până în prezent, atât Ministerul Culturii, cât și Ministerul Educației și Cercetării nu au oferit o reacție publică referitor la acest proiect de lege. În același timp, Asociația Bibliotecarilor din R. Moldova a lansat o petiție prin care solicită retragerea proiectului de lege, argumentând că Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM) ar urma să rămână fără spațiile necesare de depozitare.

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova inițiază o petiție în sprijinul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova care este pe cale de a fi lipsită de cladirea în care este păstrată colecția de patrimoniu național scris.

Autor: Petiția Asociației Bibliotecarilor din R. Moldova

Printre argumentele înaintate, se numără și  faptul că în urma realizării unei asemenea decizii, spațiul de depozitare ar urma să fie redus și mai mult. Potrivit autorilor petiției, ar înseamna distrugerea BNRM, deoarece blocul principal este proiectat pentru 1.000.000 de volume, dar în prezent în cadrul acestuia sunt stocate de două ori mai multe, fiind necesar a fi „urgent de adus în corespundere cu parametrii planificați”.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal