PORȚIA de istorie | De la Codrii Moldovei la marile defrișări: Transformarea dramatică a pădurilor din țara noastră (INFOGRAFIC)

PORȚIA de istorie | De la Codrii Moldovei la marile defrișări: Transformarea dramatică a pădurilor din țara noastră (INFOGRAFIC)

În istoria noastră, pădurile au jucat mereu un rol important. Vorbind despre primele secole și perioada domniilor medievale, acestea apar mereu ca spațiul de refugiu din calea invadatorilor. În alte cazuri, pădurea a fost un avantaj militar, ducând la victorii importante. Ulterior, începând cu epoca modernă și contemporană, creșterea numărului populației și cererii de lemn, pădurea din spațiul nostru ajunge să fie tot mai puțină și afectată.

Cristian Bolotnicov

De altfel, pădurile nu au fost remarcate doar de localnici, în special din motive militare, ci și de călătorii străini care au trecut prin zona dintre Prut și Nistru și au vorbit uneori cu frică despre codri, cât și despre locuitorii războinici ai acestor zone.

Cu toate acestea, în doar două secole, țara noastră a ajuns de la un teritoriu împădurit în proporție de 30% la nici 12% în prezent.

Ce spunea Cantemir

Publicitate
Cu codrii încă este Moldova foarte îmbogățită, al căror lemn nu este numai pentru cherestea și pentru foc, ci și copaci aducători de roadă îndestulă.

Autor: Descriptio Moldavie, Dimitrie Cantemir

...

Dimitrie Cantemir, domn al Țării Moldovei între anii 1693 și 1710-1711.

Wikipedia

Fostul domnitor afirma că lemnul din pădurile Moldovei, în special stejarul și fagul, era căutat și lăudat de „lucrătorii de corăbii” întrucât era „mai tare împotriva cariului (....) iară curățindu-i bine peița aceasta, acest lemn nici peste o sută de ani nu-l vatămă nici vremile, nici aerul, nici apa”.

În plus, cei mai cunoscuți Codri în acea perioadă erau ai Cotnariului și Tigheciului. Astfel, primul era situat în apropierea târgului cu același nume, fiind făcut potrivit lui Cantemir prin „sârguința locuitorilor”, încă din vremea lui Ștefan cel Mare, pe locul unde fusese tabăra polonezilor, înfrânți în bătălia de la Codrii Cosminului. Fostul domnitor își continuă povestea afirmând că Ștefan prinse 20.000 de ostași, în mare parte boieri.

A înjugat el pre toți Leșii la plug și a poruncit de a arat tot câmpul acela, pre care s-a întâmplat războiul, care este de două mile de lung și de o milă de lat și a semănat pre dânsul ghinda care era gătită pentru acea trebuință, din care au crescut acum păduri în destul de largi și de frumoase, care se numesc Dumbrăvile Roșii, pentru că s-au udat cu sângile Leșilor; iară Leșii le numesc Bucovina și niciodată nu pomenesc fără de lacrămi pentru acest loc.

Autor: Descriptio Moldavie, Dimitrie Cantemir

...

Evoluția suprafețelor împădurite pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Date aproximative

Biroul Național de Statistică; Agenția Moldsilva; Arhivele Naționale

În ce privește Codrii Tigheciului, aceștia se află „la hotarul Basarabiei”, care la acea vreme însemna regiunea actuală a Bugeacului și erau în special pentru apărarea Moldovei de „sciți” sau tătari.

Și măcar că copacii întru dânsul sunt foarte înalți, dar stau foarte deși unul de altul, încât nici pedestrași să nu poată să străbată printr-însul afară numai pe poteci, care sunt știute numai de locuitori.

Autor: Descriptio Moldavie, Dimitrie Cantemir

Uimire și frică printre călătorii străini

Unul dintre primii călători străini medievali care ne oferă ceva mai multe informații despre pădurile Basarabiei este francezul Francois de Pavie, senior de Foursuevaulx. În 1585, acesta străbate Moldova dintre Prut și Nistru, venind de la Cetatea Albă și mergând spre Iași, trecând Prutul pe la Tutora.

De asemenea și pădurile ne ofereau noaptea vînători tot atît de plăcute de mistreți și de urși pe care îi pîndeam din vîrful copacilor cu archebuzele de care își făcuse rost fiecare dintre noi la Akkerman. Și dacă popasul nostru se afla lîngă pădure, atunci aprindeam un foc mare în cerc, în mijlocul căruia puneam căruța noastră cu noi culcați sub ea pe saltele noastre.

Autor: Francois de Pavie, senior de Foursuevaulx

...

Imagine a unui masiv păduros din Moldova sec. XX

Pădurile Moldovei. Studiu scurt

O altă mărturie din aceeași perioadă, vine din partea unei solii maghiare, care la 1587 trece pe la Suceava, aflându-se în drum spre Rusia.

„După ce am trecut râul, ni s-a ivit în față o pădure foarte mare pe care trebuia s-o străbatem, dar fiindcă acea pădure era foarte de temut, în parte din cauza cazacilor, în parte din a tătarilor, iar în parte din a românilor, care nu erau nici cu unii, nici cu alții și care săvârșeau acolo jafuri…

Autor: Mărturia soliei maghiare

De altfel, solii au cerut și primit o gardă de cinci localnici bine înarmați, cu ajutorul cărora au străbătut pădurea și au ajuns cu bine peste Nistru.

Un alt călător străin este suedezul Erasm Henrich Schneider de Weismantel care s-a aflat în Țara Moldovei prin anii 1713 - 1714. Acesta vorbește cu multă admirație de pădurile de fagi „care străbat țara în lung și în lat”, menționând și prezența stejarilor, teilor și a „celor mai frumoși meri, peri, pruni, cirești, vișini, aluni, corni și alți pomi de felul acesta purtători de fructe”.

La 1798, un raport al consului francez de la Iași notează că lemnul pentru realizarea unei construcții a provenit din „patru codri imenși”, fiind vorba de Codrul Bîcului, dintre Prut și Nistru, al Iașilor, Herței și din împrejurimile Pietrei-Neamț. De altfel, din aceste zone se exportau mari cantități de cherestea, folosite în special de otomani la construcția caselor din Constantinopol și în special a flotei turcești. 

În opinia mai multor istorici, finele sec. XVIII, reprezintă începutul istoriei contemporane a pădurii, perioadă în care apar și primele reglementări oficiale, dar și începutul unei lungi perioade de declin și mari defrișări.

Epoca marilor defrișări

Relativa stabilitate politică și procesul de industrializare, de rând cu liberalizarea comerțului pe Dunăre, au făcut din sec. XVIII un început al perioadei de declin a pădurilor, urmare a defrișărilor, realizare din diverse motive. Spre exemplu, tratatul de la Adrianopol din 1829, instituia și garanta libertatea navigației pe Dunăre și Marea Neagră, ceea ce a creat o cerere majoră pentru grânele românești, de bună calitate și ieftine. Cum pentru transportarea lor erau necesare multe nave, cererea de lemn a accentuat defrișările, care nu s-au făcut doar pentru lemn, ci și pentru lărgirea suprafeței terenurilor arabile.

Deja în 1849, botanistul francez Charles Guebhard constata „distrugerea progresivă a pădurilor care altădată acopereau aproape totalitatea solului în Moldova de Jos și care nu mai ocupă azi decât o minimă parte”.

Situația nu a fost mai bună peste Prut, în Basarabia anexată de la 1812 de către Rusia. Potrivit materialelor de arhivă, în perioada respectivă, teritoriul dintre Prut și Nistru avea o suprafață totală împădurită de cca. 600 mii de hectare. Spre deosebire de alte zone, în Basarabia procesul de reducere a suprafeței a fost unul mai intens.

Silvicultorii afirmă că între anii 1848 și 1918 suprafața pădurilor s-a redus cu cca. 136 mii de hectare, despădurirea manifestându-se prin intensificarea proceselor de eroziune, îndesirea secetelor, scăderea nivelului râurilor etc. 

O mică comparație relevă faptul că în 1850 Basarabia avea deja 365.150 de hectare, iar în 1929 suprafața scăzuse la 219.193 de hectare.

În acest sens, prima reglementare privind situația pădurilor din Basarabia a apărut în anul 1861, când a fost promulgat primul aranjament la pădurilor de stat. Acest document a instituit instrucțiuni precum practicarea tăierilor rase pe parchete înguste, regenerarea naturală vegetativă și împădurirea.

Dar afară de solurile examinate de noi, care își datoresc originea numai vegetației erboase, o mare parte a guberniei Basarabia e ocupată încă de pământuri tipice de pădure. (...) Anume o mare parte (sectoare separate) din nordul și apusul județului Hotin, fâșiile de coastă ale Prutului și Nistrului de-a lungul județelelor Bălți și Soroca în sfârșit, o fâșie largă (75- 90 verste în lățime), Codrii, care se întinde aproximativ de la Sculeni pe Prut, de-a curmezișul întregii Basarabii, de mijloc, până la Nistru, toate acestea sunt regiunile răspândirii pământurilor silvice mai mult sau mai puțin tipice și cândva, a unor păduri puternice, care azi s-au păstrat doar pe alocuri sub forma unor resturi jalnice.

Autor: V.V. Dokuceav, „Лесное Земли”

...

Reprezentarea aproximativă a suprafețelor împădurite pe teritoriul R. Moldova

Pădurile Moldovei. Studiu scurt

Istoricul Constantin C. Giurescu, susține că în anii 1920, Basarabia mai avea 219.193 de hectare de pădure, deși menționează că datele s-ar putea să nu fie tocmai corecte. În aceeași perioadă, a fost adoptată și o lege care a contribuit la un mai mare ritm al defrișărilor, fiind vorba de „Legea pentru satisfacerea trebuințelor normale în lemn de foc și de construcție ale populației rurale din Vechiul Regat, Basarabia și Bucovina”.

Cel de-al doilea Război Mondial și-a lăsat amprenta și asupra pădurilor, or conform datelor aranjamentului silvic din 1 mai 1941, suprafața totală acoperită cu păduri era de 177.200 de hectare. Două decenii mai târziu, indicau că în perioada respectivă, suprafața împădurită a RSS Moldovenești era de 6%, ținta autorităților fiind de a o crește la 13 - 14%, ceea ce presupune cel puțin 450 de mii de hectare.

În perioada sovietică situația pădurilor era recunoscută ca fiind mai puțin satisfăcătoare. Astfel, în lucrarea „Pădurile Moldovei. Studiu scurt”, Mokrițkii S., nota în 1963 că „în prezent, după cum s-a menționat mai sus, din pădurile de odinioară ale Moldovei s-au păstrat suprafețe mici”. 

...

Reprezentarea aproximativă a suprafețelor împădurite pe teritoriul R. Moldova

Pădurile Moldovei. Studiu scurt

Având aproape jumătate de milion de hectare de plantații silvice și o suprafață nu mai mică de livezi și vii, putem spera, că lupta contra eroziunii solurilor va fi dusă la bun sfârșit.

Autor: Pădurile Moldovei. Studiu scurt - Mokrițkii S.

Situația din prezent

...

Fondul forestrier național al R. Moldova

Biroul Național de Statistică

În prezent, suprafața totală a pădurilor din țara noastră, cunoscută și sub denumirea de fond forestier național constituie cca. 11% din teritoriul țării. Majoritatea terenurilor acoperite cu păduri, adică cca. 84% se află în proprietatea statului, iar alte 16% sunt deținute de primării, în timp ce 0,3% aparține proprietarilor privați.

Specialiștii estimează că este necesar ca minim 25% din teritoriul țării să fie reprezentant de suprafețele împădurite, pentru a putea face față provocărilor de adaptare la schimbările climatice și asigurarea subzistenței comunităților.

...

Media suprafețelor împădurite în alte țări europene și la nivelul UE în 2021

Eurostat și Statistica Ucrainei

Potrivit Moldsilva, volumul total al masei lemnoase pe picior din pădurile R. Moldova constituie circa 45,4 milioane metri cubi/an, la un hectar revenind în medie 118 metri cubi realizat la vârsta medie de 45 de ani. Creșterea medie a pădurilor constituie 3,8 metri cubi/an/hectar, iar creşterea medie totală constituie circa 1236 mii metri cubi/an. Clasa medie de producţie constituie 2,3. Structura pe vârste la toate speciile forestiere este dezechilibrată, îndeosebi cele de productivitate inferioară.

...

Terenuri ale fondului silvic destinate protecției mediului, mii ha

Biroul Național de Statistică

La 17 februarie 2023, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anunțat aprobarea de către Guvern a Programului Național de Împădurire, care prevede extinderea în următorii 10 ani a suprafeței de păduri din țară, cu cel puțin 145 mii de hectare. Proiectul urmează a fi finanțat din bugetul de stat și fondurile partenerilor de dezvoltare.

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal