Capul de list? al forma?iunii, Ilan ?or, candideaz? pentru un mandat de deputat, chiar dac? are o condamnare executorie la 7 ani ?i jum?tate în unul dintre cele dou? dosare penale deschise pe numele s?u în leg?tur? cu frauda din sistemul bancar. Acest dosar a fost pornit la 22 iunie 2016 pentru escrocherie în propor?ii deosebit de mari ?i sp?lare de bani. Ulterior, instan?a a recalificat fapta în „cauzare de daune prin în?el?ciune sau abuz de încredere în propor?ii deosebit de mari, dac? fapta nu constituie o însu?ire” ?i sp?lare de bani în propor?ii deosebit de mari. Sentin?a a fost atacat? de avoca?ii lui Ilan ?or, iar acum dosarul se afl? în examinare la Curtea de Apel Cahul. ?or mai are un dosar penal, deschis mai devreme, la 6 mai 2015, pentru abuz în serviciu cu urm?ri grave, din func?ia de pre?edinte al Consiliului de Administrare al B?ncii de Economii (BEM). Acest dosar înc? nu a fost finalizat de procurori.

Cel mai important prejudiciu care ar fi fost adus de ?or bugetului de stat ?ine de acuza?iile care îi sunt aduse de procurori în cazul faliment?rii BEM, B?ncii Social? ?i Unibank. Pentru a acoperi gaura format? la cele trei b?nci urmare a acord?rii creditelor frauduloase, Banca Na?ional? a Moldovei a acordat garan?ii de stat în valoare de 13,34 miliarde de lei, ulterior transformate în datorii de stat. Procurorii îl acuz? pe ?or c? ar fi sustras din cele trei b?nci circa 5 miliarde de lei. Judec?toria Chi?in?u a stabilit îns? c? exist? probe doar pentru sustrageri în valoare de 2,7 miliarde de lei.

Compania britanic? Kroll, contractat? de Guvern s? realizeze un audit al situa?iei în dosarul fraudei bancare, a constatat c? împrumuturile oferite de cele trei b?nci companiilor din a?a-numitul grup ?or ating cifra de 2,9 miliarde de dolari, acordate în perioada anilor 2012 - 2014. Împrumuturile oferite ar fi fost ascunse în calitate de împrumuturi corporative, fiind sp?late printr-un proces coordonat la nivel înalt, prin mai multe conturi bancare din Letonia.


Festivitatea de lansare a Partidului ?or în campania electoral?, 3 februarie 2019, Chi?in?u Sursa: www.facebook.com

Unele persoane din anturajul lui ?or apar ?i ele în raportul Kroll 1, dar ?i pe lista de candida?i la parlamentarele 2019. Primarul comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, Marina Tauber, de exemplu, al?turi de al?i ac?ionari ai Unibank, ar fi ac?ionat concertat în beneficiul lui ?or. Ca argument, investigatorii britanici dau sursele de finan?are ale unui grup de persoane care în 2012 deveneau ac?ionari minoritari la banc?. Astfel, o bun? parte din ei s-ar fi împrumutat de la dou? b?nci din Letonia pentru a cump?ra ac?iuni. La o dezbatere electoral?, organizat? în aprilie 2018 de Pro TV, Marina Tauber a confirmat c? a luat credite de la banca ABLV din Letonia. „ Eu am fost într-adev?r ac?ionara b?ncii Unibank. Este adev?rat. Banca a devenit „bancrot?” (a dat faliment) ?i nu cred c? pentru ac?ionari aceasta este o noutate pozitiv?. Eu nu cred c? e o problem? dac? eu am luat undeva credite ?i am cump?rat ac?iuni. De unde eu îmi iau bani pentru afacerile mele nu cred c? este o tem? pentru discu?iile publice. Am accesat credite pentru a cump?ra ac?iuni”, a subliniat Tauber. Ea îns? a refuzat s? spun? dac? le-a restituit, notând c? „este confiden?ial”. ?i viceprimarul ora?ului Orhei,  Reghina Apostolova, apare în raportul Kroll 1 în lista de persoane private care, în 2013, au cump?rat ac?iuni de  la Banca Social? ?i Unibank, pe bani împrumuta?i de la off-shore-uri britanice, folosind conturi în banca leton? ABLV Bank. Aceast? banc? din Riga este considerat? a fi una dintre cele trei institu?ii bancare care au servit drept „por?i europene” pentru preluarea controlului asupra celor trei b?nci din Moldova care au ajuns s? fie lichidate din cauza fraudei bancare de aproximativ un miliard  de euro.  Într-o dezbatere de la PRO TV Chi?in?u, Apostolova a declarat c? a rambursat toate creditele ?i c? nu are probleme cu legea. „Da, cu adev?rat am fost un mic ac?ionar al Unibank. Am luat un credit. În ?ara noastr? e permis acest lucru. Am returnat totul. Nu am probleme cu legea ?i justi?ia”, a declarat Apostolova. Fiind întrebat? cum a ob?inut ace?ti bani, candidata din partea Partidului ?or a evitat s? r?spund?. Maria Albot, ?i ea candidat? pe circumscrip?ia na?ional?, este director comercial la „DFM” SRL, companie din holdingul gestionat de familia ?or. În 2011, Maria Albot era prezentat? de pres? drept asistenta lui Ilan ?or, iar în anul 2015, numele ei apare în autodenun?ul depus de Ilan ?or împotriva fostului premier, Vladimir Filat, ?or declarând c? Gu?uleac (Albot dup? c?s?torie) s-ar fi ocupat de transferarea pe conturile apropia?ilor lui Filat a unor sume de bani sau de achitarea unor curse charter, arendarea iahturilor sau a ma?inilor în str?in?tate. Ulterior, în 2016, Albot-Gu?uleac a fost audiat? în dosarul Filat în calitate de martor al acuz?rii. Ea a confirmat declara?iile oferite anterior de ?or. Pe lista forma?iunii ?or mai figureaz? avocatul Denis Ulanov, care îl ap?r? pe ?or în dosarele legate de frauda bancar?, Petru Jardan, director al Companiei Avia Invest, care gestioneaz? Aeroportul Chi?in?u, dar ?i alte persoane, ale c?ror profiluri de integritate le pute?i g?si pe Moldovacurata.md.

Citi?i profilurile candida?ilor în Parlamentul Republicii Moldova pe portalul

www.moldovacurata.md

Acest articol apare în cadrul proiectului Promovarea votului informat ?i con?tient la alegerile parlamentare prin campania de monitorizare ?i informare „Pentru un Parlament Curat 2019”, implementat de ADEPT, API, CAPC ?i CIJM, cu sus?inerea financiar? a Funda?iei Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Ac?iunile întreprinse în cadrul proiectului ?in de responsabilitatea implementatorilor ?i nu reflect? neap?rat pozi?ia Funda?iei Soros-Moldova.