În perioada 2009-2013, valoarea exporturilor de vinuri efectuate de Republica Moldova a crescut cu 20 de mil. dolari SUA, atingând în anul 2013 suma de 148,5 mil. dolari SUA. Şi în acest context, vorbim prioritar despre exporturile de vinuri de producţie autohtonă, reexporturile de vinuri din ţara noastră deţinând o cotă infim de mică.

În anul 2013, vinurile au reprezentat 6,2% din totalul exporturilor efectuate de Republica Moldova. Contribuţia exporturilor de vinuri în Produsul Intern Brut al ţării este de circa 2%. Dintre tipurile de venituri exportate în anul 2013, 95,8% sunt vinuri din struguri proaspeţi (altele decât cele spumante) şi must oprit din fermenaţie prin adaos de alcool, 3,9% - vinuri spumante şi restul sunt vermuturi şi must de struguri în fermentaţie.

În ultimii cinci ani, lideri la capitolul ţări de destinaţie pentru vinurile exportate de Moldova au fost Federaţia Rusă şi Belarus, aceasta din urmă detronând Rusia în anul 2013. Astfel, potrivit datelor Băncii Mondiale pentru anul trecut, 27% din vinurile exportate de ţara noastră au ajuns pe piaţa din Belarus, 23% - în Federaţia Rusă, 10% - în Kazakhstan, 8% - în Ucraina, 7% - Georgia, 6% - Polonia, 5% - Cehia şi 3% în România.

Piaţa vinurilor moldoveneşti a fost adeseori zdruncinată de embargourile impuse de Federaţia Rusă. Aceasta a determinat orientarea producătorilor vitivinicoli spre piaţa europeană. Astfel, în perioada 2009-2013, valoarea vinurilor moldoveneşti ajunse în UE s-a majorat de la 19,4 mil. USD la 27,5 mil. USD sau cu peste 40%. Concomitent, s-a majorat ponderea exporturilor de vinuri moldoveneşti către ţările UE în total exporturi de vinuri efectuate de ţara noastră.  

Pe fundalul embargoului impus de Rusia la finele anului 2013, Parlamentul European a decis să anuleze cotele de export şi să liberalizeze importurile de vinuri moldoveneşti. Această decizie a intrat în vigoare de la 1 ianurie 2014.

 * Autor: Daniela Dermengi, analist economic