Pagina Autorului

Author

Partidul Democrat

info@pdm.md

Partidul Democrat din Moldova (PDM) este un partid de centru-stânga modern, progresist, european, care îşi desfăşoară activitatea conform Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare şi Statutului PDM. Doctrina PDM se întemeiază pe principiile social-democraţiei. Ea are ca principale valori: Egalitatea, pentru ca toţi indivizii să-şi poată realiza potenţialul în condiţii echitabile; Solidaritatea, pentru ca toate persoanele să aibă asigurate cele necesare pentru un trai decent şi Libertatea, pentru ca fiecare individ să îşi poată construi proiectul său personal de viaţă.nnPDM este un partid modern, cu vocaţie europeană, deschis ideilor novatoare, partid care pledează pentru modernizarea şi dezvoltarea socială a ţării, fiind promotor ferm al democraţiei şi al reformei economice.
Scrie un mesaj