Vom putea „lua lumină” din Europa! Interviu cu Înaltul Consilier UE în domeniul energiei, Alexandru Săndulescu, despre sincronizarea Moldovei la rețeaua europeană energetică

Vom putea „lua lumină” din Europa! Interviu cu Înaltul Consilier UE în domeniul energiei, Alexandru Săndulescu, despre sincronizarea Moldovei la rețeaua europeană energetică

La mijlocul lunii martie, rețelele electrice din Ucraina și Republica Moldova au fost sincronizate cu Rețeaua Energetică Europeană (ENTSO-E). Conform autorităților de la Chișinău, aceasta a reprezentat o etapă importantă în securitatea energetică a țării noastre. Decizia a fost lăudată și de experții în energetică, care au catalogat-o drept „un salt imens”. AGORA a reușit să discute cu Înaltul Consilier UE în domeniul energiei, Alexandru Săndulescu, despre interconectarea la rețeaua ENTSO-E. În interviul de mai jos, oficialul explică ce presupune această sincronizare, cum se răsfrânge asupra consumatorilor finali, care este importanța acestei decizii pe termen lung și imediat și cum a fost posibilă o sincronizare atât de rapidă, când, de fapt, R. Moldova își aștepta șansa încă din 2016.

AGORA: Pe 16 martie, rețelele electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova au fost sincronizate de urgență, cu succes, la rețeaua europeană continentală. Ce înseamnă de fapt această sincronizare de urgență și de ce e calificată drept „un pas mare pentru securitatea energetică a țării”, așa cum afirmă autoritățile de la Chișinău?

ALEXANDRU SĂNDULESCU: Pentru creșterea siguranței în funcționare și pentru a crea posibilitatea unor schimburi comerciale, rețelele naționale de energie electrică funcționează interconectat, în rețele mai mari, multinaționale. În continuare ne vom referi la două astfel de rețele, rețeaua continentală europeană a ENTSO-E și rețeaua estică dominată în trecut de Uniunea Sovietică, IPS/UPS, rețele ce erau separate prin anii ’80 ai secolului precedent de „cortina de fier” dintre țările socialiste și cele capitaliste. Apoi în 1995, Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia s-au desprins de rețeaua IPS/UPS și s-au conectat la rețeaua continentală ENTSO-E (pe atunci denumită UCTE). Au urmat România și Bulgaria în 2004, Grecia și Iugoslavia fiind deja interconectate din 1987. În 2015 se finalizează și interconectarea Turciei la ENTSO-E, probele de interconectare fiind începute în 2010. În tot acest timp, mai precis până la 24 februarie 2022, Moldova și Ucraina erau parte integrantă din rețeaua estică IPS/UPS.

Aderarea la ENTSO-E este un proces complex, ce începe cu o cerere de aderare formulată de țara care dorește să aibă rețeaua electroenergetică integrată în marea rețea europeană. Se semnează un acord de interconectare și apoi ENTSO-E elaborează o serie de studii tehnice ce stabilesc cerințele în care interconectarea ar fi posibilă. Urmează un timp necesar lucrărilor de conformare, standardele și conceptul de organizare a activităților din cadrul ENTSO-E fiind diferite de cele din IPS/UPS. Când țara candidată consideră că a îndeplinit toate cerințele tehnice, se realizează o serie de probe de performanță și, dacă rezultatele probelor sunt bune, se realizează fizic interconectarea.

Ucraina și Republica Moldova au depus solicitări de aderare la ENTSO-E în primăvara anului 2016. La jumătatea lui 2017 au semnat Acorduri de interconectare, ce prevedeau efectuarea studiilor și lucrărilor necesare în următorii 6 – 8 ani. Acum ne aflam în etapa de testare, un prim test de funcționare izolată fiind efectuat cu succes pe data de 24 februarie 2022. Testul a implicat deconectarea rețelelor Ucrainei și Moldovei de la rețelele Federației Ruse și Belarusului (IPS/UPS), efectuarea unor probe și reconectarea la rețeaua IPS/UPS pe data de 26 februarie.

Din cauza războiului din Ucraina, reconectarea nu a mai avut loc, cele două țări rămânând ca o rețea izolată, relativ mică și vulnerabilă. În aceste condiții, siguranța în funcționare a avut un nivel scăzut, crescând riscul de întreruperi în alimentare și chiar de black-out total. Uniunea Europeană a decis într-un Consiliu al Miniștrilor pe Energie întrunit în ședință extraordinară pe 28 februarie accelerarea procedurilor de interconectare și realizarea unei interconectări de urgență, iar ENTSO-E a stabilit în scurt timp condițiile acestei interconectări, ce s-a realizat fizic pe data de 16 martie 2022.

Alexandru Săndulescu, Înaltul Consilier UE în domeniul energiei
 

Prin interconectare, securitatea energetică a Moldovei a crescut pe componenta tehnică și va crește și pe componenta comercială, la numărul furnizorilor posibili de energie electrică adăugându-se și cei din UE pe lângă cei tradiționali din Moldova și Ucraina. Ucraina și Republica Moldova au devenit astfel parte a unei rețele electrice ce se întinde până la Atlantic, rețea caracterizată prin standarde înalte de calitate a funcționării și, ceea ce este deosebit de important pentru cetățeni, rețea ce asigură o piață pan-europeană de energie electrică.

Deocamdată interconectarea fiind de urgență nu permite schimburi comerciale, adică cumpărarea energiei electrice din țările europene decât în situații critice, dar după finalizarea tuturor probelor aceste schimburi de energie vor fi posibile.

Alexandru Săndulescu, Înaltul Consilier UE în domeniul energiei

În realizarea acestei interconectări de urgență un merit deosebit l-au avut structurile Uniunii Europene, atât Comisia Europeană și Consiliul cât și ENTSO-E la nivel tehnic, care, în mod coordonat, au făcut posibilă interconectarea.

În contextul în care Republica Moldova se asigură cu energie electrică de la centrala de la Cuciurgan, ce schimbă sincronizarea la rețeaua europeană în ecuația țării?

Centrala de la Cuciurgan poate produce energie electrică atâta timp cât are asigurate gazele naturale necesare. Or tocmai în îndeplinirea acestei condiții apar o serie de incertitudini, o anumită nesiguranță privind continuitatea în aprovizionarea cu energia electrică a Republicii Moldova. Un alt aspect, de data aceasta tehnic: centrala electrică Cuciurgan a fost gândită să asigure regiunea Moldova – Odessa cu energie electrică și atâta timp cât „granița electrică” era pe Prut, obligatoriu trebuia să funcționeze cel puțin un grup energetic la Cuciurgan pentru a menține stabilitatea rețelei electrice regionale. Acum „granița electrică” a dispărut iar această cerință nu mai este valabilă, energia electrică respectivă putând fi asigurată dinspre România.

Pe piața de energie, achiziția de energie electrică de la Cuciurgan este o activitate comercială și atâta timp cât prețul cerut va fi competitiv, centrala electrică va furniza energie consumatorilor de pe malul drept al Nistrului.

 

Prin noua interconectare se creează însă o alternativă de aprovizionare cu energie, ce asigură integral continuitatea în alimentare în cazurile în care Cuciurgan nu va putea produce energie electrică sau prețul nu va mai fi competitiv. 

Alexandru Săndulescu, Înaltul Consilier UE în domeniul energiei

Cum a fost posibilă această decizie într-un timp limitat?

Cum spuneam, Moldova și Ucraina au inițiat procesul interconectării sincrone cu rețeaua ENTSO-E  în anul 2016, astfel decizia interconectării de urgență vine după ani de pregătire. În noiembrie 2021, considerând că pregătirile sunt suficient de avansate, operatorii de transport de energie electrică Ukrenergo și Moldelectrica au stabilit cu ENTSO-E un program de probe, ce prevedea „teste de funcționare izolată” în februarie 2022 și în mai 2022 precum și un an de „funcționare interconectată de probă”, respectiv anul 2023.

 

Dacă toate aceste teste erau încununate cu succes, de la 1 ianuarie 2024 interconectarea s-ar fi considerat funcțională și ar fi putut începe activități comerciale pe noua interconectare. Realitățile au schimbat planificarea inițială, acum având deja interconectarea tehnică realizată. Pe planul inițial, această interconectare ar fi fost la 1 ianuarie 2023, urmând ca anul 2023 să fie an de probă, fără schimburi comerciale.

Alexandru Săndulescu, Înaltul Consilier UE în domeniul energiei

Din datele existente, interconectarea funcționează în parametri previzionați, existând o serie de fluxuri de energie electrică neplanificate, dar normale. Mai precis, sunt cantități importante de energie electrică ce vin din România, zona Dobrogea fiind cu excedent de producție mai ales din surse eoliene, ajung în Republica Moldova prin linia electrică Isaccea – Vulcănești, traversează teritoriul național pe la Cuciurgan și trec în Ucraina. În compensație, sunt alte fluxuri de energie electrică ce pleacă din zona de vest a Ucrainei, trec direct în România prin linia electrică Mukacevo – Roșiori sau indirect, prin Slovacia și Ungaria. Nu este nimic anormal, funcționarea rețelelor electrice este complexă iar ceea ce contează este bilanțul final de energie dintre Ucraina – Moldova și ENTSO-E.  

 

Precum spuneați, procesul a început încă în 2016. Atunci, țărilor le-au fost înaintate un șir de măsuri de realizarea cărora depindea sincronizarea. În ce măsură acestea au fost realizate? 

Măsurile necesare au fost implementate în bună parte, dovadă fiind rezultatele în funcționarea interconectată din ultimele săptămâni. Îmbunătățiri sunt încă posibile. De exemplu, menționăm acele fluxuri importante de energie electrică ce vin din România, trec prin Republica Moldova și ajung în Ucraina. Aceste fluxuri de energie electrică se pot limita și ține sub control prin echipamente electronice de putere (Transformatoare cu Schimbare de Fază, STATCOM-uri sau o stație Back-to-Back). Dintre aceste soluții tehnice, primele două sunt semnificativ mai ieftine decât o stație Back-to-Back. Un studiu de variante se va realiza în următoarele luni, cu finanțare asigurată de Banca Mondială, și o decizie va fi luată probabil în cursul verii privind ce echipament tehnic va fi instalat la Vulcănești.

În mod normal, dacă nu era războiul din țara vecină, la ce etapă ar fi fost Moldova acum?

Republica Moldova era în grafic cu implementarea măsurilor. Majoritatea lucrărilor însă au fost în rețeaua electroenergetică a Ucrainei și este meritul țării vecine că a accelerat la maxim realizarea acestor lucrări începute în 2017.

Războiul din țara vecină a grăbit unele decizii și mai ales decizia de interconectare propriu-zisă, dar oricum acele decizii s-ar fi luat conform calendarului de probe menționat anterior.

Alexandru Săndulescu, Înaltul Consilier UE în domeniul energiei

Trebuie menționat că Republica Moldova și-a stabilit ca obiectiv național realizarea interconectării cu rețeaua ENTSO-E, demarând atât un proiect propriu de interconectare asincronă, prin stație Back-to-Back, cât și proiectul interconectării sincrone, împreună cu Ucraina. Interconectarea asincronă presupunea ca rețelele electrice ale României și Moldovei să rămână în continuare separate pe Prut, dar să se construiască la Vulcănești o stație electrică specială, de tip Back-to-Back, cu rol de punte între rețele. Soluția este relativ scumpă, dar acum mulți ani când a fost inițiată era o soluție mai rapidă și cu șanse reale de reușită. 

Meritul actualului Guvern este că a luat deciziile necesare armonizării acțiunilor din cele două proiecte de interconectare, cel în varianta sincronă și cel în varianta asincronă, rezultatul fiind că acum se va putea lua cea mai bună decizie, pe criterii tehnice dar și economice, privind fie continuarea investiției în stația Back-to-Back fie redirecționarea creditelor și grantului UE către alte proiecte, mai utile în noua stare de fapt. Un alt merit este că a continuat proiectul liniei electrice de 400 kV Vulcănești – Chișinău, proiect necesar și în actuala variantă de interconectare. 

Cum se răsfrânge această decizie asupra consumatorului casnic? Ce trebuie să înțeleagă din această decizie un simplu cetățean care nu neapărat știe „drumul luminii” până la întrerupător?

Sunt două aspecte de interes pentru cetățeni – prețul energiei electrice și siguranța în aprovizionarea cu energie.

 

În ceea ce privește prețul, acum vor putea participa cu oferte mai mulți furnizori de energie, pe lângă cei tradiționali – Cuciurgan sau furnizori din Ucraina. Creșterea concurenței nu poate duce decât la stabilirea prețului energiei electrice la valoarea minim posibilă. Și subliniez „valoarea minim posibilă” deoarece prețul este influențat de o serie de factori externi, cum ar fi prețul gazului natural, putând exista fluctuații de preț independent de existența sau nu a acestei interconectări.

Alexandru Săndulescu, Înaltul Consilier UE în domeniul energiei

Celălalt aspect este siguranța în aprovizionarea cu energie electrică, Prin această interconectare, sistemul electroenergetic al Republicii Moldova este practic susținut de întreaga rețea europeană, riscul unor întreruperi sau black-out-uri este astfel extrem de mic. Riscul era mare în funcționarea izolată, atunci când ne puteam baza doar pe ajutorul Ucrainei, și acela într-o măsură limitată. 

Ce efecte va avea sincronizarea asupra tarifelor achitate de consumatorul casnic?

În evaluarea prețurilor achitate de consumatori trebuie să distingem între diverșii factori de influență. Ne aflăm într-o perioadă cu prețuri la energie mari pe piețele internaționale, nu numai la energia electrică dar și la țiței, gaze naturale, produse petroliere. Republica Moldova nu are resurse energetice proprii, cu excepția celor regenerabile, deci este puternic afectată de prețurile regionale ale resurselor energetice. În acest context, o creștere a concurenței pe piața de energie electrică nu poate fi decât benefică, dar nu este o garanție privind scăderea prețurilor.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
IMM-urile și persoanele fizice care doresc să înființeze o afacere vor putea beneficia de granturi pentru inovații digitale și startup-uri tehnologice

IMM-urile și persoanele fizice care doresc să înființeze o afacere vor putea beneficia de granturi pentru inovații digitale și startup-uri tehnologice

În 2021, R. Moldova a primit asistență financiară externă în valoare de 890 de milioane de euro.  Cine au fost principalii creditori

În 2021, R. Moldova a primit asistență financiară externă în valoare de 890 de milioane de euro. Cine au fost principalii creditori

UE a adoptat al optulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

UE a adoptat al optulea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Advertoriale
Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Dobânda mică nu înseamnă un credit ieftin! Cum să alegi corect cel mai bun credit?

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

Traumeel S a fost sponsorul Zilei Recordurilor din acest an. Află cine sunt câștigătorii și la ce probe au fost supuși

CAAN își consolidează poziția de jucător de rezonanță în domeniul industrial cu investiții de 21 milioane euro (VIDEO)

CAAN își consolidează poziția de jucător de rezonanță în domeniul industrial cu investiții de 21 milioane euro (VIDEO)

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.