Comisia Europeană a prezentat un plan pentru a reduce dependența de resursele energetice din Rusia. R. Moldova, inclusă în „REPowerEU

Comisia Europeană a prezentat un plan pentru a reduce dependența de resursele energetice din Rusia. R. Moldova, inclusă în „REPowerEU

Comisia Europeană a prezentat astăzi planul REPowerEU - răspunsul său la situația dificilă și la perturbările cauzate pe piața mondială a energiei de invazia Ucrainei de către Rusia. Membrii Comisiei aduc argumente principale în favoarea transformării urgente a sistemului energetic european: necesitatea eliminării dependenței UE de combustibilii fosili din Rusia, care sunt utilizați ca armă economică și politică și pentru care contribuabilii europeni plătesc aproape 100 de miliarde EUR pe an, și necesitatea gestionării crizei climatice. Acționând la nivelul Uniunii, Europa dorește să își reducă treptat într-un ritm mai rapid dependența de combustibilii fosili din Rusia.

85 % din europeni consideră că UE ar trebui să își reducă dependența de gazul și petrolul rusesc cât mai curând posibil pentru a sprijini Ucraina. Măsurile incluse în planul REPowerEU pot permite realizarea acestui obiectiv, prin realizarea de economii de energie, prin diversificarea aprovizionării cu energie și prin dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile care ar urma să înlocuiască combustibilii fosili în locuințe, în industrie și pentru generarea de energie electrică.

Economii de energie

Publicitate

Membrii Comisiei Europene susțin că economiile de energie reprezintă modalitatea cea mai rapidă și mai ieftină de a gestiona criza energetică actuală și de a reduce facturile la energie. Comisia propune consolidarea măsurilor de eficiență energetică pe termen lung, inclusiv prin mărirea de la 9 % la 13 % a obiectivului obligatoriu în materie de eficiență energetică stabilit în pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55” referitor la obiectivele Pactului verde european.

Prin urmare, Comisia a publicat astăzi și o „Comunicare a UE privind economiile de energie”, care prezintă în detaliu schimbările comportamentale pe termen scurt care ar putea reduce cu 5 % cererea de gaze și petrol și încurajează statele membre să lanseze campanii de comunicare pe acest subiect destinate gospodăriilor și întreprinderilor. Statele membre sunt, de asemenea, încurajate să recurgă la măsuri fiscale pentru a încuraja economiile de energie, de exemplu prin aplicarea de cote reduse de TVA pentru sistemele de încălzire, lucrările de izolare a clădirilor și aparatele și produsele eficiente din punct de vedere energetic.

Comisia prevede, de asemenea, măsuri de contingență în cazul unei întreruperi grave a aprovizionării cu energie și va formula orientări privind criteriile pe baza cărora trebuie stabilite prioritățile pentru clienți, urmând, de asemenea, să acționeze ca facilitator în vederea elaborării unui plan coordonat la nivelul UE de reducere a cererii.

Diversificarea aprovizionării și sprijinirea partenerilor internaționali

UE colaborează deja de câteva luni cu partenerii internaționali în vederea diversificării aprovizionării și a obținut un nivel record al importurilor de GNL și livrarea unui volum mai mare de gaze prin gazoducte. 

Platforma energetică a UE recent creată, sprijinită de grupuri operative regionale, va permite realizarea de achiziții comune pe bază voluntară de gaze, GNL și hidrogen prin centralizarea cererii, optimizarea utilizării infrastructurii și coordonarea activităților de comunicare cu furnizorii. În etapa următoare, propunându-și același nivel de ambiție ca și în cazul programului comun de achiziționare de vaccinuri, Comisia va avea în vedere dezvoltarea unui „mecanism comun de achiziții” prin care vor fi negociate și încheiate contractele de achiziție de gaze în numele statelor membre participante.

De asemenea, Comisia va avea în vedere măsuri legislative care vor prevedea obligația statelor membre de a-și diversifica în timp aprovizionarea cu gaze. Platforma va permite, de asemenea, achiziționarea în comun de hidrogen din surse regenerabile.

Strategia externă a UE în domeniul energiei

În conformitate cu strategia Global Gateway, strategia externă în domeniul energiei recunoaște caracterul prioritar al angajamentului UE în favoarea tranziției energetice verzi și juste la nivel mondial, susținând creșterea economiilor de energie și a eficienței energetice pentru a reduce presiunea asupra prețurilor, stimulând dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a hidrogenului și intensificând diplomația energetică.

Se prevede dezvoltarea unor coridoare majore pentru hidrogen în Marea Mediterană și Marea Nordului. În fața agresiunii Rusiei, UE va sprijini Ucraina, Moldova, Balcanii de Vest și țările din Parteneriatul estic.

Accelerarea dezvoltării energiei din surse regenerabile

Comisia propune majorarea de la 40 % la 45 % a obiectivului principal pentru 2030 referitor la ponderea energiei din surse regenerabile, prevăzut în pachetul „Pregătiți pentru 55”. Acest obiectiv general mai ambițios va crea condiții favorabile pentru lansarea și a altor inițiative, printre care se numără:

 • strategie a UE în domeniul energiei solare care va urmări dublarea capacității solare fotovoltaice până în 2025 și instalarea a 600 GW până în 2030
 • O inițiativă privind acoperișurile solare, care va include, pentru clădirile publice și comerciale noi și pentru clădirile rezidențiale noi, obligația legală progresiv de a instala panouri solare
 • Dublarea ritmului de instalare a pompelor de căldură și măsuri de integrare a energiei geotermale și solare termice în sistemele de termoficare centralizate și urbane modernizate
 • recomandare a Comisiei care să abordeze problema procesului lent și complex de autorizare a proiectelor majore în domeniul energiei din surse regenerabile și o modificare punctuală a Directivei privind energia din surse regenerabile care să recunoască energia din surse regenerabile drept un interes public major. Statele membre ar trebui să instituite zone prioritare specifice pentru energia din surse regenerabile și să prevadă procese de autorizare simplificate și mai scurte în zonele cu riscuri de mediu mai scăzute. 
 • Stabilirea obiectivului pentru 2030 de a produce 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile în interiorul UE și 10 milioane de tone provenit din importuri pentru a înlocui gazele naturale, cărbunele și petrolul în industriile greu de decarbonizat și în sectoarele transporturilor. Pentru a accelera dezvoltarea proiectelor bazate pe hidrogen, o sumă suplimentară de 200 de milioane EUR va fi rezervată pentru cercetare, iar Comisia se angajează să finalizeze evaluarea primelor proiecte importante de interes european comun până în vara acestui an.
 • Un Plan de acțiune privind biometanul descrie mai multe instrumente, inclusiv o nouă alianță industrială privind biometanul și stimulente financiare, menite să mărească producția de biometan până la 35 de miliarde de metri cubi până în 2030, inclusiv în cadrul politicii agricole comune.

Reducerea consumului de combustibili fosili în industrie și în sectorul transporturilor

Înlocuirea cărbunelui, a petrolului și a gazelor naturale în procesele industriale va reduce emisiile de gaze cu efect de seră și va consolida securitatea și competitivitatea. Economiile de energie, eficiența energetică, înlocuirea combustibililor fosili, electrificarea și utilizarea hidrogenului din surse regenerabile, a biogazului și a biometanului de către industrie ar putea permite economisirea a până la 35 de miliarde de metri cubi de gaze naturale până în 2030, în plus față de economiile prevăzute în propunerile din pachetul legislativ „Pregătiți pentru 55”.

Comisia susține că va încheia contracte pe diferență în materie de carbon pentru a sprijini utilizarea hidrogenului verde de către industrie și va acorda o finanțare specifică pentru REPowerEU în cadrul Fondului pentru inovare, utilizând veniturile obținute din comercializarea certificatelor de emisii pentru a sprijini în continuare eliminarea dependenței de combustibilii fosili din Rusia.

Pentru a spori economiile de energie și eficiența energetică în sectorul transporturilor și pentru a accelera tranziția către vehiculele cu emisii zero, Comisia va prezenta un pachet privind înverzirea transportului de marfă care va viza sporirea semnificativă a eficienței energetice în acest sector și va avea în vedere o inițiativă legislativă prin care să se mărească ponderea vehiculelor cu emisii zero în parcurile de automobile ale instituțiilor publice și ale societăților private dincolo de o anumită mărime. Comunicarea UE privind economiile de energie include, de asemenea, numeroase recomandări destinate orașelor, regiunilor și autorităților naționale, care pot contribui în mod eficace la înlocuirea combustibililor fosili în sectorul transporturilor.

Investiții

Atingerea obiectivelor planului REPowerEU necesită investiții suplimentare în valoare de 210 miliarde de euro până în 2027.  Reducerea importurilor de combustibili fosili din Rusia poate genera, la rândul său, economii de aproape 100 de miliarde de euro pe an. 

Pentru a sprijini punerea în aplicare a planului REPowerEU, sunt deja disponibile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență 225 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi. În plus, Comisia propune majorarea pachetului financiar al Mecanismului de redresare și reziliență cu 20 de miliarde EUR sub formă de granturi provenite din vânzarea certificatelor de emisii în cadrul sistemului EU ETS, certificate care sunt deținute în prezent în rezerva pentru stabilitatea pieței și care urmează să fie scoase la licitație într-un mod care să nu perturbe piața. 

În cadrul actualului CFM, politica de coeziune va sprijini deja proiectele de decarbonizare și de tranziție verde cu până la 100 de miliarde de euro prin investiții în energia din surse regenerabile, în hidrogen și în infrastructură.

O sumă suplimentară de 26,9 miliarde de euro din fondurile de coeziune ar putea fi pusă la dispoziție prin transferuri voluntare către Mecanismul de redresare și reziliență. Alte 7,5 miliarde de euro din politica agricolă comună sunt puse, de asemenea, la dispoziție prin transferuri voluntare către Mecanismul de redresare și reziliență. Comisia va dubla în această toamnă finanțarea disponibilă pentru cererea de propuneri la scară largă din 2022 ce va fi lansată în cadrul Fondului pentru inovare, până la aproximativ 3 miliarde de euro.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal