Raport al Curții de Conturi: Administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nu sunt eficiente şi suficiente

Raport al Curții de Conturi: Administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nu sunt eficiente şi suficiente

Potrivit raportului de audit al Curții de Conturi a fost stabilit că mecanismele şi instrumentele utilizate de instituțiile implicate la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală nu sunt eficiente şi suficiente, existând oportunităţi de îmbunătăţire și sporire a economicităţii și eficienții aplicării acestora.

În ședința din 30 iunie 2015, Curtea de Conturi a examinat Rapoartele de audit asupra conformității Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2014 și performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Potrivit cadrului legal, în anul 2014, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) au fost aprobate și precizate în sumă de 4654,5 mil.lei, iar cheltuielile FAOAM au constituit 4904,5 mil.lei, cu un deficit de 250,0 mil.lei, urmând a fi acoperit din contul soldului mijloacelor financiare la începutul anului bugetar.

Publicitate

Pe parcursul exercițiului bugetar auditat în FAOAM s-au acumulat venituri în sumă de 4637,7 mil.lei, iar cheltuielile au fost executate în sumă de 4679,5 mil.lei, cu un deficit de 41,8 mil lei, astfel încât cheltuielile FAOAM au depășit cu 0,9% veniturile acumulate.

Raportul Curții de Conturi denotă faptul că unele procese operaționale ale Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) la gestionarea FAOAM sunt organizate cu respectarea cadrului legal-normativ. În același timp au fost constatate rezerve și neconformități, precum:

- nestabilirea de către CNAM a criteriilor și condițiilor de contractare a serviciilor de asistență medicală pentru instituţiilor medico-sanitare ce nu dispun de certificate de acreditare, care indică gradul suficient de conformitate a activității acestora la prevederile legale din domeniul sănătăţii;

- finanțarea serviciilor medicale acordate în lipsă de corelare și continuitate a indicatorilor de rezultat;

- neconformitatea activităților de monitorizare a implementării proiectelor investiționale, în timp ce CNAM dispune de procese scrise ale controlului intern la gestionarea Fondului de dezvoltare;- continuarea exercitării atribuțiilor de administrare a Fondului de dezvoltare de către Comisia mixte ceea ce contravine cadrului legal, atribuțiile respective fiind expres atribuite CNAM.

Astfel, în anul 2014 a desemnat câștigătoare 112 proiecte, încheiate contracte în sumă de 131,4mil. lei, neținând cont de valoarea contractelor încheiate și nefinanțate în anii precedenți în sumă de 230,7 mil.lei.

Totodată, reieșind din aspectele evaluate și reflectate în Raportul auditului asupra performanței sistemului instituțional la administrarea mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, au fost identificate unele probleme care au afectat realizarea eficientă a mecanismelor aplicate pentru atingerea performanțelor la gestionarea FAOAM, cum ar fi:

- la contractarea și finanțarea serviciilor medicale spitalicești (2195,4 mil.lei) nu au fost stabiliți indicatori de performanță/rezultat care să stimuleze eficiența acordării serviciilor medicale și să contribuie la îmbunătățirea indicatorilor de sănătate a populației; - la contractarea și finanțarea serviciilor medicale primare cu instituțiile medico-sanitare, CNAM dispune de indicatori de performanță, care necesită a fi revizuiți cu axarea pe indicatorii de rezultat;

- nerealizarea pe deplin a atribuțiilor de către entitățile implicate (Ministerul Sănătății, Comisia mixtă, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Compania Națională de Asigurări în Medicină, și instituțiile medico-sanitare publice auditate), sub aspectul organizării și desfășurării procesului de control intern la toate etapele (de solicitare, aprobare, contractare, implementare și raportare) a determinat administrarea ineficientă a mijloacelor alocate subprogramului „Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor din domeniul ocrotirii sănătății".

Astfel, aceste procese sunt segmentate și neevaluate fundamental de părțile responsabile, în unele cazuri beneficiarii neraportând indicatorii de progres, ceea ce pentru 8 proiecte verificate (94,0 mil.lei), nu a fost asigurată utilizarea pe principii de economicitate și eficiență a mijloacelor FAOAM (74,5 mil.lei).

Rezumând cele menţionate în Rapoartele de audit se atestă că mecanismele şi instrumentele utilizate de instituțiile implicate la administrarea mijloacelor FAOAM nu sunt eficiente şi suficiente, existând oportunităţi de îmbunătăţire și sporire a economicităţii și eficienții aplicării acestora.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal