Profesorii te invită la USC, alege să studiezi la tine acasă, alege USC!

Profesorii te invită la USC, alege să studiezi la tine acasă, alege USC!

Universitatea „B.P.Hașdeu” dă start admiterii pentru anul de studii 2022-2023. În prezent universitatea are o ofertă educațională acreditată sau autorizată la: 12 programe de studii la licență (zi și frecvență redusă) și la 8 programe de master, și pune la dispoziția diverselor instituții de stat și private din sudul Republicii Moldova, 18 programe acreditate din diverse domenii, prin intermediul Centrului de Formare Continuă. Despre cum studierea și absolvirea USC-ului poate influența viața tinerilor, aflați din acest interviu cu 3 profesori ai universității.

Mandaji Elena 

...

Publicitate

Elena Mandaji este cadru didactic la Catedra de Științe Politice și Administrative și specialist principal al Serviciului Relații Externe și Mobilitatea Academică. Scopul principal al serviciului constă în îmbunătățirea vizibilității, relevanței, eficacității, conștientizării și impactului dimensiunii internaționale al USC. Activitatea principală a Elenei constă în oferirea informațiilor despre activitățile Programului Erasmus+, în consilierea și asistarea potențialilor aplicanți la proiecte Erasmus+, monitorizarea implementării proiectelor, oferirea sprijinului pentru dialog, menținerea contactelor cu partenerii universității; coordonarea echipelor de lucru, care implementează proiecte internaționale. De-a lungul anilor, Elena a reușit să încheie mai mult de 20 pe acorduri Erasmus + cu universitățile din România, Turcia, Spania, Polonia, Lituania, ceea ce înseamnă că studenții au posibilitatea de a câștiga o bursă internațională și să meargă la studii peste hotare neschimbând specialitatea. La moment, din 2014 au fost câștigate mai mult de 30 de burse atât pentru studenți cât și pentru profesorii USC. 

Performanța și excelența academică sunt apreciate și la mare căutare. Cum Absolvirea USC-ului poate marca traseul profesional?

Cariera unei persoanei moderne depinde în mod direct de abilitățile și aptitudinile sale. Un elev de top cunoaște că dobândirea abilităților este esențială pentru a înfrunta provocările vieții. Învățarea nu înseamnă a studia pentru un test și a obține note bune, ci a înțelege cunoștințele și ce poți face cu aceste cunoștințe. Dar aici, USC vine cu ajutorul în dezvoltarea abilităților necesare, prin: conlucrarea frecventă cu mediul de afaceri, mobilitățile academice, activitățile, stagiile de practică, dezvoltarea competențelor sociale, civice, interculturale, intelectuale, etc.

Studiile și formarea profesională se datorează iscusinței și măiestriei profesorilor. Prin ce metode dv-stră atrageți studenții?

Pentru mine, a fi profesor nu înseamnă doar de a povesti o temă, de a da lucru individual pentru acasă sau de a oferi un test de verificare a cunoștințelor. Să fii profesor înseamnă cu mult mai mult decât această. Este capacitatea de a găsi limba comună cu studenții, a alcătui metode pentru predarea și explicarea eficientă, a stabili „dispoziție” în auditoriu și a fi mereu gata să răspunzi la întrebările, care apar pe parcursul lecției. Totodată, profesorul are ca scop de a simți dispoziția fiecărui student și de a-i găsi cheița necesară astfel ca materialul explicat să fie perceput la maxim.

Care sunt puctele forte ale Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” ?

Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” este una din cele mai tinere universități din Republica Moldova, dar în același timp este o instituție dinamică. Universitatea noastră are suficiente resurse, dar și condiții materiale pentru a pregăti tineri specialiști pentru regiunea de sud Moldovei. Avem multe posibilități pentru dezvoltarea personală a fiecărui student în parte, în dependență de specialitatea. Considerăm, că studenții trebuie să prezinte interes și dorință de a se dezvolta personal și profesional, iar noi, împreună cu ei vom încerca să împlinim visul.

Mihăilescu Natalia 

...

Natalia Mihăilescu activează de 11 ani în calitate de cadru didactic la Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice a Universității de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul. Titlul științific de Doctor în științe ale educației l-a obținut în anul 2020 coordonator științific fiind doamna profesor, dr.hab.,conf.univ. Andrițchi Viorica.

De ce ar trebui ca viitorii studenți să aplice la Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogie?

Domeniul pedagogic a fost, este și va rămâne domeniul actual cerut pe piața muncii, din motivul că educatorii, învățătorii, cadrele didactice sunt cei care educă și formează viitoarele generații care vor construi viitorul țării noastre. Facultatea de Științe Umaniste și Pedagogice oferă o gamă largă de specialități pedagogice ghidate de către cadre didactice înalt calificate, prietenoase și deschise spre colaborare cu potențialii studenți ai facultății noastre.

Un îndemn pentru studenții care vor să aplice în acest la USC

Vin cu îndemnul, de ai convinge pe viitorii studenți, să facă o alegere corectă și să aplice la una dintre specialitățile oferite de către Facultatea noastră (Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară, Istorie și educație civică, Istorie, Limba și literatura română, Limba și literatura engleză). Împreună vom lucra asupra formării viitorului Republicii Moldova.

Nedelcu Ana 

...

Ana Nedelcu, este doctor în științe economice, conferențiar universitar la Universitatea de Stat „B. P.Hașdeu” din Cahul. Activitatea sa profesională nu se rezumă doar la predare și cercetare în cadrul universității, Ana mai activează ca expert/ trainer/ mentor în diverse proiecte implementate de autorități/ instituții publice și ONG. Totodată, în viitor apropiat lansează o afacere proprie.

Pe lângă faptul că mulți tineri aleg să meargă la studii peste hotare țării, spuneți-ne cât de accesibil este învățământul superior din Republica Moldova și ce le oferă acesta studenților?

Tot ceea ce este nou și necunoscut pare mereu foarte interesant și atractiv, în special, tinerilor. Este un lucru firesc. Doar că cât de fericit va fi tânărul student într-o țară străină? Oare cât de ușor și posibil va fi să-și dezvolte o carieră de succes într-o țară străină după absolvire? Mulți tineri suferă mult psihologic, aflându-se departe de familie și prieteni, iar noua împrejurare nu este în stare să ofere confortul emoțional necesar. În acest context, susțin că învățământul superior din Republica Moldova este accesibil tuturor tinerilor și poate să-i ofere foarte multe oportunități:

 • Universitățile sunt conectate cu asociații profesionale, întreprinderi, instituții publice și cele financiare, în parteneriat cu care desfășoară multe activități, cum ar fi conferințe, workshopuri, proiecte de cercetare internshipuri, hackatoane, astfel oferind posibilitatea studenților să se conecteze cu mediul practic din domeniul său încă din studenție;
 • Universitățile încurajează dezvoltarea personală și multedimensională a studenților, organizând cluburi pe interese (sport, arte, implicare civică etc.), precum și desfășurând diverse activități extracurriculare.
 • Universitățile din țara noastră sunt internaționalizate, adică oferă studenților posibilitatea de a merge în mobilitate academică pentru a studia ceva timp la o universitate din altă țară. Ca să fii parte a circuitul global de cunoștințe, experiență, tehnologii și oportunități nu este nevoie să pleci să studiezi în afara țării. Tot ce este mai interesant acum în lume, este deja și în țara noastră. Doar că contează cât de deschiși sunt tinerii noștri pentru oportunitățile oferite de universitățile noastre.

De ce ar trebui studenții să aleagă să-și continue studiile la Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu”?

Toate cele enunțate în susținerea universităților autohtone se referă și la Universitatea „B.P.Hașdeu” din Cahul. Universitatea dispune de săli de curs înzestrate cu table interactive, laboratoare speciale pentru desfășurarea seminarelor și laboratoarelor cu respectarea particularităților fiecărui domeniu de studiu. Parteneriatele încheiate de către Universitate cu diverse instituții și întreprinderii îi ajută mult pe studenți să se încadreze rapid în câmpul muncii, iar voluntariatul, stagiile de practică sau angajarea parțială pe timpul studiilor îi ajută să-și dezvolte o carieră de succes. De asemenea, Universitatea noastră este parte în mai multe programe de mobilitate, diverse proiecte implementate în instituția noastră oferă mobilități academice. Sunt printre primii studenți, care au plecat la o universitate din altă țară prin programul de schimb studențesc Erasmus.

Care sunt punctele forte ale USC, în special ale facultății unde aveți cursuri?

Sunt cadrul didactic al Facultății de Economie, Inginerie și Științe Economice, care propune diverse programe de studii de licență, cum ar fi: Contabilitate, Business și administrare, Informativă, Inginerie și management în industria alimentară și Inginerie și management în construcție de automative. De asemenea, facultatea oferă și programe de studii de masterat în domenii Științe economice și Științe ale educației. Pentru fiecare program au fost lansate laboratoare moderne cu echipament și softuri necesare dezvoltății competențelor de specialitate. Astfel, cei de la contabilitate studiază cum să opereze cu softuri speciale de evidență contabilă încă din facultate, cei de la IT studiază cum să creeze pagini web și să programeze roboți în laboratoare specializate, cei de la business și administrare dispune de mai multe laboratoare unde pot lucra în echipe asupra diverselor probleme ale întreprinderilor reale, simulând lucrul echipei manageriale, iar cei de la inginerie dispun de laboratoare moderne (de inginerie alimentară și de microbiologie), în care sunt realizate laboratoare, experimente, cercetări și degustări. Misiunea facultății noastre nu se rezumă doar la formarea unor specialiști înalt calificați. Prin mentorat și activități extracurriculare desfășurate pe parcursul anului, noi contribuim la formarea unor personalități, ce sunt capabili să se aranjeze în viață foarte bine

Ca profesor, ce îndemn aveți pentru studenții care sunt încă indeciși în alegerile lor, în ceea ce ține de studiile pe care trebuie să le facă?

Aș putea recomanda foarte multe tinerilor, dar ca să nu-I plictesesc prea mult, voi spune pe scurt. Investiți în voi! Tot timpul! Utilizați orice oportunitate de a studia ceva nou, fie că vă place, fie că vă ajută profesional. Cel mai apreciat om este cel ce se dezvoltă în continuu.

Dacă vrei și tu să devii un student de succes al Universității „B.P. Hasdeu” din Cahul, nu ezita să aplici la admiterea din acest an aici

Alege specialitatea care te reprezintă și fii student la tine #ACASĂ, alege #USC!

Date de contact ale Universității „B.P.Hașdeu” din Cahul:

*Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților instituționale de comunicare a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, ce se desfășoară cu suportul Proiectului „Eu4Moldova: Startup City Cahul” implementat de ATIC, cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia. Conținutul acestui material reprezintă opinia exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat poziția finanțatorilor.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal