Moldovenii care se vor întoarce cu traiul în țară pot importa un mijloc de transport fără achitarea taxelor vamale, cu anumite condiții

Moldovenii care se vor întoarce cu traiul în țară pot importa un mijloc de transport fără achitarea taxelor vamale, cu anumite condiții

Parlamentul a votat un proiect de lege prin care li se permite cetățenilor Republicii Moldova, la reîntoarcerea cu traiul în țară, să importe unui singur mijloc de transport, cu scutire de plata drepturilor de import, la prezentarea documentelor confirmative, și cu respectarea anumitor condiții. 

Condițiile vizate în proiectul de lege sunt următoarele:

- termenul de exploatare a mijlocului de transport nu este mai mare de șapte ani, din momentul fabricării;

Publicitate

- valoarea în vamă a mijlocului de transport nu depășește 400.000 de lei;

- capacitatea cilindrică a motorului mijlocului de transport nu depășește 2.000 cm3 în cazul autovehiculelor de la pozițiile tarifare: 870321, 870322, 870323, 870331, 870332 sau 2500 cm3 în cazul autovehiculelor de la pozițiile tarifare 870340, 87035000, 870360, 870370000;

- mijlocul de transport nu prezintă defecte şi/sau deteriorări vizibile generate de accidente în traficul rutier sau de forță majoră; 

- mijlocul de transport nu este destinat activității comerciale sau de producție.

De aceste facilități fiscale și vamale pot beneficia persoanele fizice care dețin cetățenia Republicii Moldova, au atins vârsta de 18 ani; dispune de permis de ședere permanentă sau provizorie în afara teritoriului Republica Moldova și/sau deține dovada achitării taxelor și impozitelor la statul în care s-a aflat, care se confirmă prin document eliberat de autoritățile statului respectiv; în ultimele 48 de luni calendaristice de la depunerea cererii prealabile, s-a aflat cumulativ cel puțin 36 de luni calendaristice în afara teritoriului Republicii Moldova; deține permis de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria din care face parte mijlocul de transport supus scutirilor; a prezentat organului vamal documentele confirmative, inclusiv declarațiile pe proprie răspundere și cererea prealabilă. 

Suplimentar, se propune instituirea unor interdicții pe care trebuie să le respecte beneficiarul de scutire de plata drepturilor de import: se interzice comercializarea, gajarea, donația, darea în locațiune, uzufruct, leasing sau orice altă formă de dare în posesie ori folosință a mijloacelor de transport importate în temeiul prezentei legi, până la expirarea termenului de 5 ani de la data beneficierii de scutire de drepturile de import, cu excepția cazului achitării anticipate a acestora.

De asemenea, în scopul asigurării respectării interdicțiilor menționate supra, se propune completarea Codului contravențional cu un articol care să sancționeze nerespectarea restricțiilor de înstrăinare a mijlocului de transport care a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul facilităților fiscale și vamale.

Astfel, conducerea vehiculului importat în condițiile Legii privind acordarea de facilități fiscale și vamale pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în țară de către o persoană care nu are dreptul de a conduce acest vehicul se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.

Suplimentar aplicării sancțiunii contravenționale, proprietarul care a transmis în folosință unui terț mijlocul de transport va fi obligat să achite drepturile de import pentru a putea prelua automobilul de la parcarea specială. 

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal