Programul „Managementul datoriei de stat”: În 2023, rata anuală a inflației se estimează la nivel de 15,7%

Programul „Managementul datoriei de stat”: În 2023, rata anuală a inflației se estimează la nivel de 15,7%

Guvernul a aprobat programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu 2023-2025”, care este o continuare a al celui pentru anii 2022-2024, în concordanță cu prognoza evoluției datoriei de stat și indicatorii macroeconomici care au stat la baza elaborării bugetului de stat pentru anul 2023. 

Programul stabilește obiectivul fundamental al managementului datoriei de stat, obiectivele specifice, evaluează riscurile asociate gestionării datoriei de stat, precum și acțiunile care vor fi întreprinse de către autorități în vederea asigurării finanțării și îmbunătățirii structurii portofoliului datoriei de stat.

Respectiv, obiectivele specifice privind gestionarea datoriei de stat pentru pentru 2023-2025 sunt: menținerea și dezvoltarea pieței interne a VMS, contractarea împrumuturilor de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc și realizarea managementului riscului operațional asociat datoriei de stat.

Publicitate

Ce previziuni s-au luat în calcul

Potrivit Programului, pentru anul 2023 se anticipează reducerea presiunilor pro-inflaționiste, ca rezultat, rata inflației anuală se estimează la nivel de 15,7%, iar media anuală la nivel de 6,7%. Pentru anii 2024-2025 se prevede că rata inflației anuală va reveni în intervalul de variație stabilit de Banca Națională a Moldovei, constituind 5-6%, iar rata inflației medie anuală 5%-7%.

În același timp, pentru perioada 2023-2025, ținând cont de estimările soldului bugetului de stat precum și de spațiul fiscal existent, necesitățile de finanțare pe termen mediu ale Guvernului vor fi acoperite, în cea mai mare parte, prin finanțarea netă din surse externe, aceasta constituind unul din principalii factori care contribuie la majorarea soldului datoriei de stat.

Evoluția datoriei de stat începând cu anul 2021

La situația din 31 decembrie 2021, soldul datoriei de stat a constituit 77,7 miliarde de lei, majorându-se cu 14,6 la sută față de sfârșitul anului 2020, fiind influențat în special de majorarea soldului datoriei de stat interne cu 4,04 miliarde de lei, dar și de majorarea soldului datoriei de stat externe cu 5,8 miliarde de lei. La finele a zece luni ale anului 2022, soldul datoriei de stat a constituit 86,5 miliarde de lei majorându-se cu 11,4 la sută față de sfârșitul anului 2021.

Autoritățile explică creșterea soldului datoriei de stat se explică prin necesitatea atragerii surselor externe în vederea finanțării deficitului bugetar, în situația lipsei posibilității atragerii surselor pe piața internă la costuri acceptabile.

În structura împrumuturilor de stat externe creditorii multilaterali continuă să fie principalii creditori, constituind 95,3% din soldul total al datoriei externe. Cea mai mare pondere în soldul datoriei de stat externe o deține FMI – cu 33,1%, urmată de AID cu 27%, BEI – cu 12,8%, UE – cu 6,3%, BERD – cu 6,1%, BIRD – cu 4,9% și alți creditori cu o pondere cumulativă de 9,8%.

...

Acordurile Republicii Moldova

Pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2022, au fost negociate și semnate 11 acorduri de finanțare/împrumut externe în sumă totală de circa 748,7 milioane de euro.

Acordurile de finanțare respective au fost semnate atât cu instituțiile bilaterale, cât și cu cele multilaterale, dintre care:

 • trei acorduri de finanțare au fost semnate cu AID, având maturitatea de 30 de ani și rata dobânzii fixă,
 • două acorduri de împrumut cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având maturitatea cuprinsă între 19 - 35 de ani, rata dobânzii flotantă,
 • un acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având maturitatea de 3 ani, rata dobânzii flotantă,
 • un acord de facilitate de împrumut cu Uniunea Europeană, având maturitatea de 15 ani și rata dobânzii urmând a fi stabilită pentru fiecare tranșă separat,
 • un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții având maturitatea de 18 ani și rata dobânzii urmând a fi stabilită pentru fiecare tranșă separat,
 • un acord de împrumut cu Guvernul Republicii Polone, având maturitatea de 15 ani și rata dobânzii fixă de 0,01%
 • două acorduri de împrumut cu Agenția Franceză pentru Dezvoltare, având maturitatea de 15 ani și rata dobânzii fixă de 1,38% pentru un acord și flotantă pentru celălalt acordul.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal