Investiţiile în active materiale pe termen lung s-au micșorat cu 2,5%, în ianuarie-iunie 2015

Investiţiile în active materiale pe termen lung s-au micșorat cu 2,5%, în ianuarie-iunie 2015

Întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 6.37 miliarde lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere de 2,5%, în perioada În ianuarie-iunie 2015.

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-iunie 2015 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 2.91 miliarde lei (reprezentând 45,8% din total), ceea ce a constituit 96,3% faţă de perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 3,1 miliarde lei (reprezentând 48,7% din total), fiind în descreştere cu 0,7% faţă de ianuarie-iunie 2014.În perioada de referință se constată micşorarea ponderii la lucrările de construcţii-montaj şi la alte cheltuieli în total investiţii cu 0,9 %, respectiv 0,4 %. Cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport s-a majorat cu 1,3 %.

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului privat au valorificat 3.01 miliarde lei investiţii, sau 47,3% din total investiţii realizate. Comparativ cu ianuarie-iunie 2014 acest volum s-a micşorat cu 4,1%.

Publicitate

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 33,1% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 2.1miliarde. lei, fiind în descreştere cu 2,4% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2014.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 18,5% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 0,4 % mai mult faţă de realizările perioadei similare a anului 2014.

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-iunie 2015 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 4.05 miliarde lei investiţii, reprezentând 63,6% din volumul total al mijloacelor utilizate în total pe ţară.

În ianuarie-iunie 2015, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 767,3 mil. lei, sau 12,1% din total investiţii, fiind în creştere faţă de anul 2014 cu 3,0% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 2,3 % faţă de ianuarie-iunie 2014, constituind 6,4% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 48,7% (comparativ cu 47,4% în ianuarie-iunie 2014).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 31,4% din total investiţii realizate (din care 14,2 %- clădirilor de locuit şi 17,2% - altor clădiri şi edificii).

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal