Vedeți mai jos textul prezentat de avocații lui Filat:

Argumentul 1

1. Procedura de ridicare a imunității este una ilegală. Constituția Republicii Moldova prevede în art. 70 alin. (3): Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa.Vlad Filat, nefiind prins în flagrant, nu putea fi reținut în lipsa unei ridicări legale a imunității. Ridicarea imunității parlamentare în cazul în care asupra clinetului nostru ar fi planat o bănuială rezonabilă în săvârșirea unei infracțiuni urma a fi dispusă în baza art. 9 din Legea nr. 39 din 07.04.1994, despre Statutul deputatului în Parlament și a art. 95 şi 96 din Regulamentul Parlamentului.

Amintim că actul normativ ce consemnează ridicarea imunității deputatului Vlad Filat este Hotărârea Parlamentului nr.172 din 15 octombrie 2015. Subliniem că respectiva Hotărâre a Parlamentului nu a fost publicată conform principiilor publicității actelor normative reglementate de legislația statului nostru. Ori, conform art.76 din Constituție, Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia. Astfel, nepublicarea Hotărârii Parlamentului de ridicare a imunității atrage sancţiunea inexistenţei acesteia, aşa cum rezultă fără echivoc din textul constituțional sus-citat.

Argumentul 2

2. Reținerea s-a efectuat cu încălcarea prezumției nevinovăției și garanțiilor procesual-penale a persoanei. Prin dispunerea măsurii reținerii împotriva clientului nostru, au fost ignorate garanțiile Convenției Europene pentru Drepturile Omului (art.5 alin.1 lit.c) cât și principiile directoare a procesului penal, în special principiul legalităţii, instituit de art. 7 alin.1 a Codului de Procedură Penală a Republicii Moldova.

Aducem la cunoștința publicului că în conținutul procesului-verbal de reținere din 15 octombrie 2015, procurorul a descris abstract o stare de fapt virtuală, fără a indica nici o probă în sensul art.93 din Codul de Procedură Penală. Mai mult ca atât, declaraţia unui denunţător are o valoare relativă, putând să constituie doar o informaţie care să stea la baza sesizării organelor de urmărire penală, acestea având obligaţia de a strânge şi de a administra probe în sensul art. 93 din Codul de Procedură Penală pentru a putea pune o persoană sub acuzare

Argumentul 3

3. Sesizarea Parlamentului de către Procurorului General este una ilegală. Procurorul general, Corneliu Gurin, a cerut ridicarea imunității deputatului Vlad Filat pentru reținere, arestarea și trimiterea sa în judecată. Prin respectiva acțiune, șeful procuraturii a încălcat grav prezumția nevinovăției clientului nostru, solicitând trimiterea sa în judecată înainte de a-i fi demonstrată vinovăția. Mai mult ca atât, Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități a încălcat dreptul la apărare a lui Vlad Filat. În calitatea de avocați nu ni s-a oferit posibilitatea de a depune un memoriu sau a ne expune sub orice formă pe marginea învinuirilor care i se aduc. Ori, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului, Comisia sus-numită avea la dispoziție 15 zile pentru a examina cererea depusă de procurorul general sub aspectul temeiniciei. Votarea în grabă a unui asemenea document prin violarea garanțiilor procesul-penale ale persoanei, ne face să considerăm actul Comisie Juridice pentru Numiri și Imunități drept unul arbitrar și abuziv.

Procuratura Generală confundă probele care urmează a fi avute în vedere la soluţionarea cauzei cu probele din care trebuie să rezulte riscurile prevăzute de lege, fapt ce contravine flagrant garanţiilor care decurg în privinţa persoanei private de libertate anterior pronunţării unei hotărâri definitive, în special prezumţiei de nevinovăţie.
Ilegalitățile expuse mai sus dar și multe alte încălcări săvârșite de organele de drept ale Republicii Moldova confirmă faptul că reținerea d-lui Vlad Filat este una arbitrară. În calitate de apărători ai acestuia vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a reclama neregulile comise de autoritățile Republicii Moldova în procesul reținerii sale.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!