Încă două zile! Doar un dosar depus pentru funcția de Guvernator BNM

Încă două zile! Doar un dosar depus pentru funcția de Guvernator BNM

Doar un candidat a depus dosarul pentru funcția de guvernator al BNM. Perioada de înscriere, începută pe data de 9 octombrie se încheie pe data de 29 octombrie, ora 17:00, potrivit regulamentului de selectare.

Singura persoană care a depus dosarul potrivit președintelui Comisiei, Ștefan Creangă este Sergiu Iachim. Acesta apare în lista de candidați independenți în cadrul Alegerilor Parlamentare din 2010, când a acumulat 172 de voturi.

Totodată, în biografia de atunci acesta apare ca „Economist, actuar, manager de riscuri financiare, AG Insurance, Belgia”.

Publicitate

Condițiile de participare

Candidații pentru a fi admiși trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

a) dețin cetățenia Republicii Moldova;b) au studii superioare;c) se bucură de o bună reputaţie;d) au o experiență de muncă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar saumonetar.6. Condiții specifice de participare la concurs:a) au capacitate deplină de exerciţiu;b) nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită devîrstă;c) sînt apte, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţieipublice;d) au studii superioare de licență sau echivalente în domeniile economie,finanțe și bănci;e) nu sînt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita oanumită activitate;f) nu exercită activități ce ar putea genera conflicte de interese în procesul derealizare a funcției de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei;g) cunoașterea unei limbi de circulație internațională (preferențial - limbaengleză).7. Comisia pentru selectarea candidatului la funcția de Guvernator al BănciiNaționale a Moldovei (în continuare - comisie) va lua în considerare și alte criteriireferitoare la profesionalismul și integritatea persoanei, care sînt utile exercităriifuncției de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (calitățile profesionale,rezultatele și experiența obținute în exercitarea profesiei, factorii care motiveazăcandidatul etc.)

Candidații la funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei urmează să depună la comisie un dosar care include următoarele documente:a) cerere de participare la concurs;b) dovada cetăţeniei Republicii Moldova (copia de pe buletinul deidentitate);c) curriculum vitae;d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire acursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare și, opțional alte actede studii); 4e) dovada vechimii în muncă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar,bancar sau monetar (copia de pe carnetul de muncă și alte acte);f) cazierul judiciar (sau declarația pe proprie răspundere);g) scrisoare de motivaţie (cel mult 2 pagini), scrisă în limba de stat, în careurmează să se explice de ce persoana este interesată să participe la concurs şiviziunea ei asupra activităţii Băncii Naționale a Moldovei;h) declarația pe proprie răspundere că, în cazul în care va fi numit (numită)în funcția de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, în termen de 30 de zile,va abandona, pe durata mandatului, funcțiile incompatibile cu funcția deGuvernator în conformitate cu alin. (1) art. 25 din Legea cu privire la BancaNațională a Moldovei.i) declarația pe proprie răspundere a lipsei sau existenței conflictului deinterese.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal