Societatea civilă: Pavel Filip se eschivează de la semnarea Declaraţiei de integritate pe care am propus-o

Societatea civilă: Pavel Filip se eschivează de la semnarea Declaraţiei de integritate pe care am propus-o

La 19 ianuarie 2016, reprezentanții societății civile au avut o întâlnire cu candidatul desemnat la funcția de Prim-ministru, Pavel Filip, în cadrul căreia acesta și-a exprimat disponibilitatea de a semna, împreună cu noul Cabinet de Miniștri desemnat, Declarația de integritate, elaborată de societatea civilă. La câteva ore după întrevedere, juriștii lui Pavel Filip au expediat în adresa societății civile propria variantă a Declarației de integritate* care, în opinia experților, seamănă mai mult cu o promisiune, decât cu o Declarație de integritate.

Organizaţiile semnatare condamnă o asemenea abordare și califică textul propus de juriștii lui Pavel Filip drept o încercare de a se eschiva de la semnarea Declaraţiei de integritate, care reprezintă o confirmare pe proprie răspundere a integrităţii persoanelor cu funcţii publice şi o asumare a răspunderii în cazul în care vor devia de la criteriile incluse în Declaraţie.

„Suntem dezamăgiţi de un astfel de tratament și abordare inadecvată a inițiativelor societății civile din partea politicienilor, care promit una, dar fac alta. Semnarea unei declarații în varianta propusă de juriştii candidatului desemnat este echivalentă cu nesemnarea unei Declarații de integritate şi arată că viitorul Guvern nu ia în serios cerințele societății civile şi nu-și asumă responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat până în prezent în Republica Moldova”, se menținează în declarația societății civile.

Organizaţiile semnatare insistă ca noul Cabinet de Miniștri, înainte de a fi învestit, să semneze public Declarația de integritate în varianta elaborată de societatea civilă **, aşa cum a promis public candidatul desemnat la funcţia de Prim-ministru, Pavel Filip. De asemenea, autorii îi cer candidatului desemnat să nu accepte candidaţi la funcţia de miniştri care se află în situații incompatibile cu criteriile Declarației de integritate, elaborată de societate civilă, sau cei care refuză să o semneze.

Semnatarii Declarației:

Centrul de Resurse ”DIALOG-Pro”

Publicitate

Asociația pentru Politică Externă

Asociația Presei Independente

Clubul Politic al Femeilor 50/50

Fundația Est-Europeană

REC Moldova

Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”

Amnesty International Moldova

Centrul pentru Resurse Juridice din Moldova

Asociația Promo-LEX

Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova

Transparency International Moldova

BPW Moldova

Centrul pentru Jurnalism Independent

ONG ”Terra-1530”

Asociația Micului Business

********************************

Declaraţie de integritate*

(expediată de juriștii lui Pavel Filip)

Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata …………………………. în calitate de membru desemnat al Guvernului Republicii Moldova, declar pe proprie răspundere, că atît în activitatea mea anterioară cît și pe toată perioada de exercitare a funcției de demnitate publică m-am ghidat și mă voi ghida, exclusiv de următoarele principii:

- Respectarea Constituției Republicii Moldova și legilor țării;

- Apărarea democrației, statutului de drept, drepturile și libertățile fundamentale ale omului;

- Neimplicarea în acțiuni ilegale, inclusiv de corupție sau trafic de influență, acțiuni de urmărire penală de orice gen;

- Lipsa oricăror antecedente penale;

- Lipsa oricăror conflicte de interese;

- Garantarea că orice informație, document, prezentat de mine corespunde adevărului și este autentic,

- Abținerea de la orice declarații care pot afecta drepturile și interesele legale ale terților, integritatea și imaginea Guvernului etc.

În cazul în care voi admite abateri de la prezenta declarație solicit să fiu sancționat atît politic, cît și juridic conform legislației RM.

Declarație de integritate**

(propusă de societatea civilă spre semnare candidatului desemnat la postul de prim-ministru)

Subsemnatul/subsemnata , _______________________________, fiind propus/ă la o funcție publică în cadrul Guvernului Republicii Moldova, declar pe propria răspundere că întrunesc următoarele criterii de integritate:

- nu sunt și nu am fost implicat(ă) în comiterea de infracțiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupției sau fapte de comportament corupțional, nu am fost condamnat(ă) și nu există dosare care mă vizează trimise în judecată pentru astfel de fapte, în Republica Moldova sau peste hotarele ei;

- nu sunt și nu am fost implicat(ă) în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nu am încălcat Legea cu privire la conflictul de interese;

- nu am încălcat legislația electorală în perioada alegerilor precedente, nu am obținut voturi prin fraudă (inclusiv nu am oferit cadouri electorale și nu am ascuns/tolerat asemenea fapte);

- nu sunt și nu am fost implicat(ă) în comportamente de încălcare a moralei publice în exercitarea unor funcții publice;

- nu sunt și nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziții sau proiecte care contravin statului de drept;

- nu am colaborat cu serviciile secrete ale altor state și nu colaborez cu serviciile secrete din Republica Moldova;

- am inclus in CV parcursul meu politic; am completat corect și cu bună credință informația din CV-ul meu;

- diplomele de studii care îmi aparțin, sunt veritabile, iar instituțiile de învățământ sunt recunoscute în țară și/sau peste hotare;

- nu am făcut declarații discriminatorii, xenofobe sau rasiste și nu susțin discurile de ură.

Declar pe propria răspundere că datele și informațiile din prezenta declarație corespund realității și în funcția publică în Guvernul Republicii Moldova, voi continua să fac față cerințelor enunțate mai sus pe durata activității în cadrul acestuia.

De asemenea, sunt conștient că în cazul ca voi întreprinde acțiuni sau se vor descoperi informații despre mine care contravin criteriilor indicate mai sus, va putea fi solicitată revocarea mea din funcție.

Mă oblig să solicit revocarea miniștrilor care, pe perioada mandatului, au încălcat Declarația de integritate, fie dacă stabilesc că ministrul, până la preluarea mandatului, s-a aflat în situații incompatibile cu Declarația de integritate semnată. De asemenea, mă oblig să-mi prezint demisia dacă pe perioada mandatului, voi încălca Declarația de integritate, fie dacă se stabilește că până la preluarea mandatului m-am aflat în situație de incompatibilitate cu aceasta.

Chișinău, ___ ianuarie 2016

Semnat în prezența:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal