Mituri economice privind Acordul de Asociere cu UE. Ce se va întâmpla în realitate

Mituri economice privind Acordul de Asociere cu UE. Ce se va întâmpla în realitate
FOTO: infoeuropa.md

Delegația Uniunii Europene la Chișinău a întocmit o listă de mituri și adevăruri cu privire la Acordul de Asociere, document care urmează să fie semnat la sfârșitul lunii iunie. Majoritatea dintre aceste mituri se referă la activitatea economică a țării, la beneficiile pe care le vor avea agenții economici, dar și la posibilitatea de a avea relații economice cu alte țări.

Mai jos vă prezentăm această listă de mituri și adevăruri:

Mitul 1: „Dacă Acordul de Asociere va fi semnat, autoritățile vor reduce locurile de muncă și salariile, iar oamenii nu vor mai beneficia de pensii”

Fapt: Agenda de Asociere va crea o multitudine de noi oportunități pentru economia Republicii Moldova, care va fi integrată în economia UE (peste o pătrime din totalul comerțului mondial). Studiile economice independente demonstrează că Asocierea are o influență pozitivă asupra generării locurilor de muncă și a salariilor, iar Republica Moldova va recupera decalajul față de restul țărilor lumii în ceea ce privește competitivitatea economică.

Agenda de Asociere va apropia Republica Moldova de modelul UE de protecție socială. Pensiile vor fi garantate și treptat, vor crește în paralel cu îmbunătățirea standardelor de viață. Pensiile din Uniunea Europeană sunt mari (aproximativ 13% din PIB în 2011, comparativ cu 9% în Federația Rusă). A fost posibil de realizat acest lucru pentru că economia UE este competitivă, ceea ce permite asigurarea pe termen lung a unor beneficii sociale substanțiale.

Mitul 2: „Acordul de Asociere va aduce puține beneficii Republicii Moldova și va impune doar cerințe suplimentare”

Fapt: Categoric nu; acordul va aduce foarte multe beneficii tangibile pentru Republica Moldova. Ulterior, Acordul de Asociere va duce la o îmbunătățire considerabilă a calității vieții cetățenilor țării, atât prin consolidarea stabilității politice, economice și instituționale, cât și printr-o economie mai puternică și mai prosperă. Se prognozează o creștere economică de 5,4% anual.

Mitul 3: „Odată cu semnarea Acordului, Republica Moldova va întâmpina dificultăți economice”

Fapt: Dimpotrivă, de fapt, Republica Moldova va beneficia, ca urmare a noilor oportunități de comerț, de un acces facilitat pe piața UE, care este cea mai mare piață din lume. Acordul va permite economiei Republicii Moldova să reducă decalajul față de UE în ceea ce privește competitivitatea și astfel, treptat, își va găsi locul său în economia globală. Aceasta va oferi noi oportunități nu doar comerțului dintre UE și Moldova, dar și comerțului dintre Moldova și restul lumii, deoarece normele și standardele UE sunt recunoscute la nivel mondial. Cele mai sensibile sectoare vor beneficia de pe urma perioadelor lungi de tranziție pentru a asigura adaptarea armonioasă a economiei moldovenești.

Mitul 4: „Beneficiile economice ale DCFTA pentru Moldova sunt nesemnificative, în timp ce costurile reformelor vor fi substanțiale”

Fapt: Cercetările economice independente sugerează că participarea Republicii Moldova la DCFTA va stimula exporturile țării către UE cu 16%, iar importurile din UE cu 8%. Se preconizează ca DCFTA, în ansamblu, să stimuleze PIB-ul cu 5,4% anual, dacă reformele vor fi realizate. UE va sprijini Republica Moldova și agenții economici în elaborarea reformelor și aplicarea acestora în perioada de tranziție specificată în Acordul de Asociere. Cifrele menționate anterior cu privire la creșterea scontată a PIB-ului nu includ creșterea de investiții, care, cel mai probabil vor spori, datorită deschiderii piețelor prin DCFTA, ceea ce va face Republica Moldova mai atractivă pentru investitori.

Mitul 5: „Agricultorii din Moldova nu vor putea face față introducerii standardelor SPS ale UE și vor avea de pierdut”

Fapt: Regulile privind producția de produse alimentare, precum și creșterea șeptelului vor fi introduse treptat cu scopul de a asigura siguranța și calitatea alimentelor destinate consumatorilor și de a reduce riscurile pentru sănătate. Micii fermieri care nu se implică în comerț sau alte activități comerciale nu trebuie să implementeze reformele. Însă, cei care își vând produsele în Republica Moldova sau peste hotare vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a se pregăti de creșterea treptată a așteptărilor în ceea ce privește siguranța și calitatea produselor agricole în sectorul lor. Pentru producătorii de alimente, una din consecințele DCFTA va fi creșterea veniturilor prin sporirea productivității agriculturii.

Mitul 6: „Exportatorii moldoveni nu vor avea oportunități pe piața UE”

Fapt: Experiența a demonstrat că producătorii moldoveni sunt capabili să vândă din ce în ce mai mult pe piața Uniunii Europene. Acest lucru va fi mai evident atunci când Moldova se va alinia la standardele UE privind siguranța și sănătatea produselor, pentru a comercializa mai ușor și mai eficient produsele pe cea mai mare piață unică din lume. DCFTA va permite Moldovei să parcurgă acest proces într-un mod organizat, cu susținere tehnică și să ofere producătorilor moldoveni acces liber pe piața UE.

Mitul 7: „Dacă Acordul de Asociere va fi semnat, exporturile tradiționale ale Republicii Moldova către Rusia vor fi întrerupte din cauza adoptării standardelor europene”

Fapt: Standardele UE nu au fost niciodată un obstacol pentru exporturile către Rusia sau alte state, așa cum a demonstrat în mare măsură experiența companiilor UE și a altor producători care aplică normele și standardele UE. Astfel, nu există nici un motiv obiectiv pentru care standardele UE ar trebui să cauzeze probleme întreprinderilor moldovenești. Acele companii care deja exportă pe piața rusească pot continua să facă acest lucru chiar și după implementarea Acordului de Asociere – în cazul în care nu sunt impuse restricții și interdicții cu caracter politic.

Mitul 8: „Prin semnarea Acordului de Asociere, Moldova va pierde piața CSI”

Fapt: DCFTA este compatibil cu toate celelalte acorduri de liber schimb la care Republica Moldova este parte, deoarece acestea nu solicită ca Moldova să devină membru al unei uniuni vamale care va priva Moldova de suveranitatea de a-și realiza propria politică comercială. Acest lucru este valabil, în special, în cazul Acordului de Liber Schimb cu țările CSI. Prin urmare, după semnarea Acordului de Asociere cu UE, Moldova va putea să exporte fără taxe vamale atât în UE, cât și în CSI. Mai mult ca atât, va intra în vigoare Acordul de Liber Schimb cu Turcia, care în prezent este a treia cea mai importantă piață pentru exporturile moldovenești. În fine, deoarece standardele UE sunt recunoscute la nivel global, în mod automat se vor deschide și alte piețe importante din lume pentru bunurile și serviciile moldovenești.

Mitul 9: „Relațiile comerciale dintre Moldova și Rusia riscă să se agraveze ca urmare a semnării DCFTA”

Fapt: Nu este adevărat. Piața UE și a Rusiei diferă una de alta; comerțul cu UE nu are loc în detrimentul comerțului cu Rusia. Legăturile de afaceri devin mai strânse într-un mediu legal stabil și previzibil, iar diferența iese în evidență atunci când agenții economici decid unde să desfășoare activități comerciale. Republica Moldova este un stat membru al CSI, la fel ca și Rusia și poate avea relații comerciale cu Rusia la fel precum cu orice alt partener. Nu există nici un motiv de a înceta relațiile comerciale atunci când regulile relevante sunt respectate.

Mitul 10: „Ca urmare a DCFTA, prețurile pentru consumatori vor crește”

Fapt: DCFTA va face piața moldovenească mai deschisă pentru importurile din UE. Acesta va conferi mai multă competitivitate, ceea ce în mod normal va duce la scăderea prețurilor pentru consumatori. Conform unor cercetări independente, prețurile de consum vor scădea cu 1,0% pe termen scurt și, respectiv, 1,3% pe termen lung.

Mitul 11: „Moldova va fi invadată de bunurile UE după semnarea DCFTA”

Fapt: Odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, piața se va deschide asimetric, în favoarea Moldovei: exportatorii moldoveni vor avea imediat acces deplin la piețele europene, în timp ce deschiderea pieței moldovenești pentru produsele europene va avea loc progresiv. Datorită perioadelor lungi de tranziție în ceea ce privește produsele și sectoarele sensibile asupra cărora s-a negociat, piața moldovenească va fi deschisă produselor europene doar atunci când producția proprie va deveni suficient de competitivă.

Mitul 12: „Dacă Acordul nu va fi aplicat în Transnistria, companiile din regiune nu vor mai putea exporta în UE”

Fapt: Acordul de Asociere va fi aplicat pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Pentru a permite pregătirea corespunzătoare pentru implementarea acestuia, regiunea transnistreană va continua să beneficieze de pe urma actualelor preferințe comerciale autonome (deschiderea asimetrică a piețelor UE pentru produsele fabricate în regiunea Transnistreană) până la sfârșitul anului 2015. Din acel moment, dacă condițiile care vor permite implementarea DCFTA vor fi întrunite în regiune, exporturile vor beneficia de acces liber la piața UE. Însă, dacă aceste condiții nu vor fi întrunite, exporturile din Transnistria către UE vor beneficia de regimul clauzei „națiunii celei mai favorizate” a Uniunii Europene (adică, se vor aplica tarife non-preferențiale); cu alte cuvinte, UE nu va interzice exporturile din partea companiilor din Transnistria.

Mitul 13: „Economia Transnistriei va avea de suferit ca urmare a semnării Acordului de Asociere de către Republica Moldova”

Fapt: Pentru Transnistria, beneficiile de a participa la Acord vor depăși considerabil posibilele costuri aferente tarifelor vamale. Aceste beneficii includ: acces sporit la piața UE pentru producătorii din Transnistria (actualmente, piața UE absoarbe aproximativ 45% din exporturile realizate de companiile din această regiune); reducerea barierelor netarifare pe piața UE după implementarea standardelor minime de calitate; îmbunătățirea climatului de afaceri în regiune și, în rezultat, stimularea activității investiționale.

Mitul 14: „UE va beneficia imediat de pe urma DCFTA, în timp ce Moldova va trebui să implementeze reformele”

Fapt: Nu. Condițiile privind comerțul cu bunuri și servicii, precum și privind crearea condițiilor pentru companii vor fi imediat ameliorate atât pentru UE, cât și pentru Moldova, facilitând comerțul și investițiile. Acest lucru este deosebit de important pentru Moldova, care are nevoie de mai multe investiții pentru a impulsiona creșterea economică. Atunci când DCFTA va intra în vigoare, companiile din Moldova vor avea imediat acces la piața UE, ceea ce va face Moldova mai atrăgătoare pentru investitorii autohtoni și străini. O serie de alte avantaje de care Moldova va beneficia în baza Acordului depind de realizarea reformelor care vor permite țării să implementeze standardele UE și să sporească competitivitatea, astfel, permițând agenților economici să-și desfășoare pe deplin activitatea comercială pe piața UE.

Mitul 15: „Costurile reformei vor atinge orice cifră, ceea ce depășește posibilitățile noastre”

Fapt: Nu există „costuri” – există doar investiții în viitorul țării. Reieșind din aceasta, UE a oferit de-a lungul anilor o asistență financiară considerabilă Republicii Moldova pentru a o sprijini în procesul de reformare. Doar în 2013 aceasta a inclus 135 de milioane de euro sub formă de asistență (implementarea va începe în 2014) și este foarte probabil ca acest volum să rămână stabil sau să crească în următorii ani.

Mitul 16: „Moldova se va confrunta cu sancțiuni și produsele sale vor fi interzise pe piața UE dacă nu va respecta termenele limită de realizare a reformelor”

Fapt: Implementarea reformelor și termenii limită conecși vor fi discutați în mod regulat în cadrul diferitor organisme instituționale ale DCFTA. De asemenea, eventualele probleme legate de respectarea termenelor vor fi discutate în cadrul acestor organisme, inclusiv soluțiile adecvate pentru remedierea situației. Totuși, se consideră că termenele au fost bine analizate de către Republica Moldova pe durata negocierilor și sunt percepute ca fezabile, ținându-se cont de diferitele constrângeri la nivel național.

Mitul 17: „UE trebuie să întreprindă măsuri ca să sprijine ÎMM-urile, deoarece întreprinderile mici vor fi cel mai mult afectate de procesul de reformare”

Fapt: UE a acordat o atenție sporită nevoilor ÎMM-urilor și agenților economici, în general, în procesul de formare a DCFTA, pentru a asigura asumarea acestor reforme și diminuarea impactului asupra întreprinderilor mici. Acest lucru a fost reflectat în proiectul de implementare care s-a axat pe competitivitatea ÎMM-urilor în țările Vecinătății Estice. Proiectul East Invest este destinat Organizațiilor de susținere a afacerilor și ÎMM-urilor care dispun de potențial pentru a stabili relații de cooperare și investiționale cu întreprinderi similare din UE. În curând, proiectul va intra în cea de-a doua fază. ÎMM-urile din Moldova sunt, de asemenea, sprijinite prin Facilitatea de Finanțare a ÎMM-urilor care oferă împrumuturi pentru ÎMM-urile care întâmpină dificultăți în accesarea fondurilor necesare pentru desfășurarea operațiunilor de la băncile comerciale.

Mitul 18: „DCFTA cu UE nu este mai avantajos pentru Moldova decât participarea în cadrul Uniunii Vamale”

Fapt: Fals din cauza a două motive majore. În primul rând, DCFTA reprezintă o zonă de comerț liber: ceea ce înseamnă că comerțul dintre UE și Moldova va deveni mai facil (prin eliminarea tarifelor și alinierea normelor și standardelor la cerințele europene). Spre deosebire de o Uniune Vamală, o zonă de comerț liber nu aliniază taxele de import și export ale partenerilor și nu îi obligă pe aceștia să adopte aceeași politică de comerț. Prin urmare, într-o zonă de comerț liber, Moldova și UE își vor păstra opțiunile lor suverane asupra politicilor acestora. Într-o uniune vamală, această suveranitate este transmisă unei instituții supranaționale care implementează acordul cu privire la uniunea vamală. Un membru al uniunii vamale nu va mai putea decide liber asupra relațiilor comerciale cu țările terțe.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Ucraina permite accesul automobilelor cu numere transnistrene pentru o perioadă de o lună

Ucraina permite accesul automobilelor cu numere transnistrene pentru o perioadă de o lună

Tinerii din Spania vor primi subvenții în sumă de 250 de euro pe lună pentru a se muta din casa părinților

Tinerii din Spania vor primi subvenții în sumă de 250 de euro pe lună pentru a se muta din casa părinților

Se caută o „ieșire diplomatică” din criza între Rusia și Ucraina. Antony Blinken se va întâlni Serghei Lavrov

Se caută o „ieșire diplomatică” din criza între Rusia și Ucraina. Antony Blinken se va întâlni Serghei Lavrov

Advertoriale
Maib continuă lanțul de modernizări. Acum Sucursala Bălți are un nou design modern și comod pentru clienți

Maib continuă lanțul de modernizări. Acum Sucursala Bălți are un nou design modern și comod pentru clienți

 „Dăruiește magia de Crăciun” alături de FinComBank

„Dăruiește magia de Crăciun” alături de FinComBank

Bugetarea participativă în zona de securitate: 426.000 lei alocați pentru proiecte comunitare

Bugetarea participativă în zona de securitate: 426.000 lei alocați pentru proiecte comunitare

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
 • Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
  Copiii știu mai bine: Ce-și doresc femeile? Ce-și doresc bărbații? (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Pune-un ban deoparte (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Totul despre bani (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
Cele mai populare
 • 1
  Tot mai multe surse alternative de energie electrică. În R. Moldova există 27 de instalații eoliene (VIDEO)
 • 2
  Alocațiile românești, la ciorap: Ce sumă ar putea avea la majorat un copil care a adunat 18 ani indemnizația primită din partea țării vecine
 • 3
  Germania se angajează să garanteze securitatea Ucrainei în fața Rusiei
 • 4
  Guvernul va compensa 80% din creșterea tarifului la agentul termic. Compensațiile pentru consumul de gaz rămân neschimbate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.