INFOGRAFIC. Moldova la CEDO: 200 de mii de EURO în despăgubiri

INFOGRAFIC. Moldova la CEDO: 200 de mii de EURO în despăgubiri

Pe 28 ianuarie 2016 Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a făcut public raportul pentru pentru anul 2015.Conform raportului Curţii, la data de 31 decembrie 2015, 1,223 de cereri pendinte (în anul 2014 -1,159 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei, situându-se pe locul 11 în acest sens. 

În privința Moldovei - 1,011 de cereri (în anul 2014 1,101 de cereri) au fost alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 11 din cele 47 de state membre); au fost comunicate Guvernului 121 de cereri (în anul 2014 - 73 de cereri); 926 de cereri (în anul 2014 - 1,341 de cereri și în anul 2013 - 3,143 de cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost pronunțate 19 hotărâri, referitor la 20 de cereri (24 hotărâri în anul 2014).

După numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării, Moldova poziționându-se la locul 3, cu indicele 2,84 de cereri la 10,000 locuitori, pe când în anul 2014 indicele era de 3,11, fiind pe locul 4.

Publicitate

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2015, Curtea a pronunțat 19 hotărâri, pe când în anul 2014 a pronunțat 24 hotărâri, dintre care în 18 hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției.

Analiza pe articole a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauzele moldoveneşti în anul 2015:

- Investigare ineficientă (Articolul 2 din Convenție) - 4 violări;

- Condiții inumane, tratament inuman și degradant pe timpul detenției (Articolul 3 din Convenție) - 5 violări;

- Dreptul la libertate și siguranță (Articolul 5 din Convenție) - 4 violări;

- Dreptul la un proces echitabil (Articolul 6 din Convenție) - 2 violări;

- Dreptul la respectul vieții private și de familie (Articolul 8 din Convenție) - 3 violări;

- Dreptul la un remediu efectiv (Articolul 13 din Convenție) - 2 violări;

- Neexecutarea hotărîrilor (Articolul 6 din Convenție) - 3 violări;

- Respectul proprietății (Articolul 1 Protocolul Adițional) - 5 violări.

Prin hotărârile pronunţate în 2015 Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensaţii în mărime de 211,734 EUR (217,482 EUR în anul 2014; 315,363 EUR în anul 2013; 842,856 EUR în 2012 și EUR 371,258 în 2011).

...

La 31 decembrie 2015 aproximativ 64,850 de cereri erau pendinte în fața unui organ decizional, pe când în anul 2014 erau pendinte 69,900 de cereri, scădere cu 7,8%. Mai mult de jumătate din aceste cereri au fost înaintate împotriva a patru State membre: Ucraina, Rusia, Turcia și Italia.

Potrivit acestui raport, în anul 2015, majoritatea din hotărârile adoptate de Curte vizează 7 state membre a Consiliului Europei: Rusia - 116, Turcia - 87, România - 84, Ucraina -51, Grecia- 47, Ungaria - 44 și Bulgaria - 32. În total fiind pronunțate 823 de hotărâri pe marginea a 2,441 de cereri, fiind soluționate 45,576 de cereri, pe când în anul 2014 au fost soluționate 86,068 de cereri. În 692 de hotărâri Curtea a constatat cel puțin o violare a Convenției de către Statul pârât.

În anul 2015 au fost alocate unui organ judiciar 40,650 de cereri, pe când în anul 2014 au fost alocate 56,200 de cereri, o descreștere de 28%.

În 2015 - 45,576 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol de către Judecătorul unic, Comitet sau Cameră, o scădere de 47% comparativ cu anul 2014 - 86,068 de cereri.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal