Mihail Stratan: Implementarea unui Sistem de Management Energetic, de regulă, aduce întreprinderilor o performanță energetică de 10-20 la sută

Mihail Stratan: Implementarea unui Sistem de Management Energetic, de regulă, aduce întreprinderilor o performanță energetică de 10-20 la sută

Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de realizarea obiectivelor Programului Naţional de îmbunătăţire a eficienţei energetice, inclusiv asigură asistenţa necesară la elaborarea diverselor programe și proiecte pentru promovarea performanței energetice. În 2011, a fost inițiat proiectul „Reducerea Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră prin Sporirea Eficienței Energetice în Sectorul Industrial în Moldova”cu suportul financiar al UNIDO și GEF. În cadrul căruia AEE a urmărit dezvoltarea și implementarea programelor de monitorizare, verificare și analiză comparativă a eficienței energetice în industrie, dezvoltarea și implementarea programului național de desiminare a celor mai bune practici în domeniul eficienței energetice, fortificarea capacităților, dezvoltarea de instrumente și punerea lor în aplicare la optimizarea sistemelor industriale și la managementul energiei. Despre rezultatele proiectului am discutat în cadrul unui interviu cu șeful Agenției pentru Eficiență Energetică, Mihail Stratan.

Dle Stratan, spuneți-ne cum proiectul dat, contribuie la crearea politicilor de țară şi a instrumentelor necesare pentru obținerea eficienței energetice și susţinerea progresului în sectorul industrial?

Prin intermediul proiectului, Agenția a promovat, în rândul companiilor din domeniul industrial, conceptul de management energetic, implicit a economiilor de energie ce pot fi obținute prin implementarea standardului ISO 50001. Instrumentarul pus la dispoziția companiilor și tehnicile pe care aceștia le-au deprins în cadrul proiectului urma să-i ajute la dezvoltarea propriilor politici energetice, axate pe standardul sus-menționat. Și pentru că cea mai bună analiză este cea comparativă, performanța companiilor locale din domeniul lactatelor a fost comparată cu performanța producătorilor din Austria. După ce au fost stabiliți Indicatorii de Performanță (IPE) pentru fiecare subramură (fabrici de lactate, conserve, mezeluri, panificație), a fost realizat un studiu de caz comparativ dintre două întreprinderi autohtone din industria produselor lactate și doi producători din Austria. În cele din urmă, exercițiul a permis conducerii companiilor naționale să-și traseze și să-și stabilească propriile ținte și indicatori de performanță, implicit, propriile politici de dezvoltare.

Care este scopul proiectului și care sunt rezultatele obținute la această etapă?

Odată cu implementarea proiectului ne-am propus să consolidăm capacitățile instituționale și să sprijinim instituirea unui cadru politic și juridic pentru implementarea tehnologiilor eficiente energetic și instrumentelor de management a energiei, de asemenea, ne-am propus să creăm un cadru național de manageri energetici, dotați și instruiți pentru prestarea serviciilor de promovare și punere în aplicare a măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice la întreprinderile industriale. De asemenea, o altă sarcină pusă în fața noastră a fost să susținem întreprinderile industriale privind implementarea proiectelor-pilot de eficiență energetică, cu atingerea economiilor reale de energie, în conformitate cu ISO 50001. Iar ulterior, elaborarea și stabilirea unui program de monitorizare și verificare a eficienței energetice în industrie

După cum ați menționat mai sus, în cadrul proiectului companiile sunt asistate să implementeze Sistemului de Management Energetic în conformitate cu ISO 50001, ce reprezintă acest sistem și pentru ce fel de întreprinderi este potrivit?

Sistemul este aplicabil pentru întreprinderi și organizații de diferite mărimi și cu diferite forme de proprietate, iar implementarea acestui sistem, presupune trasarea a câtorva obiective importante, precum: minimizarea consumului de energie/pierderile fără a afecta producerea și calitatea; reducea dependenței de importuri; asigurarea securității energetice, competitivității economice și calității mediului ambiant.

Standardul specifică cerințe la nivel de întreprindere pentru a stabili și a îmbunătăți un Sistem de Management al Energiei, pentru a dezvolta și implementa o politică energetică, stabilind obiective, ținte și planuri de acțiuni.

Ce măsuri de eficiență energetică presupune implementarea Sistemului de Management Energetic în cadrul întreprinderilor?

Un SME presupune, de regulă, implementarea măsurilor non-cost sau a celor cu investiții reduse. Printre acestea, pot fi enumerate: implementarea măsurilor de conservare a energiei; măsurarea, monitorizarea și analiza continuă a consumurilor de energie; schimbarea proceselor de producere în scopul optimizării consumurilor de energie; implementarea utilajului tehnologic energetic eficient; transformarea reziduurilor în energie; implementarea și planificarea Indicatorilor de Performanță Energetică prin compararea lor cu cele mai bune practici.

Câte companii implementează Sistemul de Management Energetic? Și dacă ne puteți da exemple de companii care au obținut rezultate remarcabile la acest capitol?

Deținerea numărului total de companii care au implementat sau implementează SME, este practic imposibil, atât timp cât acest concept a fost și este în continuu promovat prin intermediul tuturor instrumentelor posibile. Cât privește participanții în proiect, atunci am putea menționa JLC S.A, care a obținut în urma alocării investițiilor de 8,1 mii EURO economii anuale de energie cu 0,9% (106 MWh), Lactis S.A. are reduceri anuale a consumului de energie electrică cu 3,9% (12,3 MWh) și reduceri anuale a consumului de gaze naturale cu 22% (229 MWh).

De asemenea, au participat și alte întreprinderi, precum: Parcul Urban de Autobuze, Portul Internațional Liber Giurgiulești, SA Termoservice, SA CET-2 Chișinău, Fabrica produselor lactate Inlac.

Care sunt obiectivele proiectului în vederea atenuării fenomenului schimbărilor climatice?

Proiectul nu și-a propus reducerea emisiilor cu un volum prestabilit de gaze cu efect de seră, ci promovarea unui concept, unui sistem care prin intermediul unui management concertat/ planificat al consumului de resurse energetice, și aplicarea instrumentarului pus la dispoziție de către standard, generează economii de energie și prin urmare, ajută la atenuarea fenomenului de schimbări climatice.

Reducerea consumurilor de energie evident duce la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, care poate fi calculată în baza factorilor de emisie aprobați la nivel național pe tipuri de energie și/sau combustibili.

P.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal