Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015. Autor nemijlocit al proiectului este Ministerul Finanţelor.

Potrivit autorului, elaborarea proiectului de lege a derivat din necesitatea asigurării executării prevederilor Memorandumului de înțelegere semnat între Banca Națională a Moldovei și Ministerul Finanțelor la 9 martie 2016, care prevede emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015.

Astfel, Ministerul Finanțelor va emite și va transmite Băncii Naționale a Moldovei obligațiunile de stat la valoarea nominală, la rata fixă a dobânzii, pe termene de până la 25 de ani, în volum total de pînă la 13583,7 milioane lei, cu rata efectivă a dobînzii de 5 la sută.

În raportul de expertiză s-a arătat că nota informativă nu conţine o argumentare suficientă a necesităţii și oportunităţii normelor din proiect, având în vedere importanța socială, politică și juridică a unui asemenea proiect de lege. Astfel, autorul urma să prezinte efectele sociale și economice ale prevederilor proiectului de lege, întrucât implementarea acestuia riscă să producă instabilitate financiară și să afecteze drepturile și interesele financiare ale tuturor cetățenilor. Aşa fiind, proiectul de lege nu corespunde condiţiilor generale obligatorii ale unui act legislativ, care stabilesc că orice act legislativ are ca obiectiv apărarea drepturilor, libertăţilor, intereselor legitime ale cetăţenilor, egalitatea şi echitatea socială.

Totodată, în raportul de expertiză s-a arătat că la momentul depunerii proiectului de act legislativ spre dezbateri, erau lipsă expertizele juridice, anticorupție, economice, financiare, ştiinţifice, etc., care au rolul de a determina raționalitatea adoptării acestui proiect de lege, avantajele și dezavantajele acestuia, consecinţele economico-financiare și de alt gen care pot surveni în rezultatul adoptării proiectului de lege.

Nota informativă nu conţine o fundamentare economico-financiară, deşi aceasta era necesar, întrucît proiectul presupune cheltuieli financiare majore. Este vorba despre emisiunea obligaţiunilor de stat pentru a rambursa suma de 13,5 miliarde de lei, rămasă restantă după dispariţia miliardului şi lichidarea Băncii de Economii, Unibank şi a Băncii Sociale. La fel, autorul nu efectuează nici un calcul în privința dobînzii anuale de 5%, prevăzută în proiect, la suma nominalizată. Or, potrivit unor calcule elementare, dobînda respectivă reprezintă circa 678 milioane de lei pe an, fără a lua în calcul şi plata sumei de bază. Plus la aceasta, autorul nu a adus informaţii și cifre privind modul în care au fost utilizate garanţiile acordate de către Guvern Băncii Naţionale a Moldovei în perioada noiembrie 2014 - aprilie 2015. Mai mult ca atît, nota informativă nu conţine nici o informaţie privind situaţia reală în sectorul bancar din Moldova și situația recuperării sumelor bănești.

Autorul nu a analizat și nu menționează în proiect şi nici în nota informativă despre compatibilitatea prevederilor din proiect cu reglementările legislaţiei comunitare și alte standarde internaționale. În speță, era utilă examinarea practicilor internaționale ale altor state, care s-au confruntat cu cazuri asemănătoare în sistemul lor financiar-bancar.

Proiectul de Lege supranumit „Nota de plată pentru furtul miliardului”, examinat în mod prioritar

Proiectul de lege a fost înaintat de Guvern spre examinare Parlamentului în mod prioritar. Având în vedere importanța și impactul major pentru societate,acesta nu poate fi examinat în grabă de către Parlament. Biroul permanent al Legislativului trebuie să verifice dacă este argumentată și justificată urgența sau prioritatea examinării proiectului de lege înaintat de Guvern. Nici nota informativă la proiect nu conţine argumente, care ar justifica examinarea lui în mod prioritar. Trebuie de ținut cont că urgentarea procesului creează dificultăţi în examinarea şi avizarea proiectului. Nefiind acordat timp suficient, avizarea devine o simplă formalitate.

Potrivit cerințelor legislației, autorităţile publice sunt obligate să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional. Din analiza informațiilor prezente pe pagina web a Guvernului, pagina web a Ministerului Finanțelor, portalului web particip.gov.md, constatăm că proiectul de lege nu a fost plasat spre informare publicului și nici supus consultărilor publice cu cetățenii și alte părți interesate. În ce privește asigurarea transparenței decizionale la nivel de Legislativ, notăm că proiectul de act legislativ supus expertizei a fost plasat pe site-ul Parlamentului, însă nu cunoaștem dacă au avut loc consultări publice în cadrul comisiei permanente sesizate în fond, în condițiile în care pe pagina web lipsește sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice, menționează experții CAPC

Din textul proiectului şi aplicarea ulterioară a acestuia rezultă expres prejudicierea intereselor (drepturilor, libertăţilor) cetățenilor sau chiar prejudicierea interesului public.

În raportul de expertiză s-a subliniat că autorul nu a argumentat motivul stabilirii termenului de 25 de ani și rata efectivă a dobînzii de 5 la sută. Se impunea un stiudiu, o analiză care ar cuprinde argumente în vederea stabilirii acestui termen și gradualitatea rambursării creditului, prin prisma politicii bugetar-fiscale a statului. La fel, autorul urma să argumenteze decizia de instituire a dobînzii de 5% plătită de stat Băncii Naționale a Moldovei, în contextul în care potrivit contractelor de acordare a creditului încheiate între Banca Națională a Moldovei și cele 3 bănci comerciale, mărimea dobînzii era de 0,1%.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că adoptarea proiectului de lege este o opţiune politică a Parlamentului, care va decide dacă este sau nu oportun pentru Republica Moldova. Modalitatea rambursării propusă de autor prin acest proiect de lege este inechitabilă și injustă în raport cu cetățenii Republicii Moldova. Respectiv, această modalitate de rambursare ar trebui să fie analizată și eventual propusă doar în cazul în care vor fi epuizate toate opțiunile legale posibile.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!