Michael Pucher, Inginer Senior în Dezvoltare regională și urbană, KfW: „În cadrul negocierilor purtate în 2014 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei, Banca germană pentru Dezvoltare KfW a fost invitată în calitate de partener, pentru a susține proiectele de apă și canalizare, și anume proiectul din raionul Cahul. Astfel, Guvernul German prin intermediul Băncii  KfW și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu Republica Moldova oferind  raionului Cahul, pentru îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare, suma de 12 milioane de euro sub formă de grant. Pentru implementarea cu succes a proiectului, se impune o comunicareeficientă între  partenerii implicați - Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Banca KfW, Compania de consultanță, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția de Dezvoltare Regională Sud, SA "Apă-Canal Cahul" și Administrația Publică Locală a orașului/raionului Cahul.”

Atelierul a întrunit toți partenerii de implementare a proiectului, acesta prevede reabilitarea per ansamblu a infrastructurii de apă și de canalizare în raionul Cahul, costurile estimative globale ale căruia se cifrează, potrivit experților, la 108 de milioane de euro. În cadrul întâlnirii consultanții Companiei „Posch+Partners”, contractată de MDRC pentru elaborarea studiului de fezabilitate, au prezentat conceptul de proiectprivind aprovizionarea cu apă și sanitație a orașului și raionului Cahul  cu extinderea ulterioară a rețelelor de apeduct până în câteva localități ale raionului Vulcănești, UTA Găgăuzia. Fritz Schwaiger, liderul echipei Posch+Parners Consulting Engineers, a oferit o viziune nouă de reformare a sistemului centralizat de apeduct și canalizare a orașului Cahul.

Vlad Cășuneanu, vicepreședintele raionului Cahul: „Suntem onorați de prezența la Cahul a unor donatori atât de importanți, cum este Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și Banca germană de Dezvoltare KfW. De asemenea, apreciem înalt lucrul efectuat până în prezent în domeniul apă și canalizare, în raionul nostru, de compania "Posch+Partners". Proiectul derulat pe segmentul apă și canalizare în raionul Cahul de GIZ, inclusiv studiul de fezabilitate efectuat de "Posch+Partners" și finanțările care vor veni în același domeniu din partea KfW, ne vorbesc despre faptul că suntem beneficiarii unui proiect grandios, implementarea căruia ar fi fost imposibilă fără suportul partenerilor străini. E de necrezut să ne închipuim că astăzi cineva ar fi împotriva derulării acestui proiect la Cahul și sper că toată lumea este conștientă de faptul că acțiunile care au fost planificate în cadrul acestuia, odată ce sunt susținute de finanțatorii externi, de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor ,de Ministerul Mediului și alte structuri, sunt foarte necesare și vitale.”

KfW și-a reiteat condiția de conformare strictă la Directivele UE și standardele RM, partenerii urmând să decidă, în timpul apropiat, asupra parametrilor de proiectare a obiectivelor vizate de proiect și fezabilității soluțiilor propuse de instituția inginerească „Posch+Partners”, după care părțile vor semna un Memorandum de înțelegere în acest sens. Studiul de Fezabilitate va fi finalizat către sfârșitul anului curent; documentația tehnică urmeză să fie elaborată pe parcursul anului 2017; lucrările de costrucție vor demara estimativ în 2018.

În concordanță cu obiectivele strategiei naționale și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ONU, Guvernul Federal German, prin intermediul Băncii de Dezvoltare KfW, a făcut un angajament de 28,5 milioane de euro sub formă de grant și finanțează două proiecte de importanță strategică pentru Republica Moldova. Acestea vizează zonele de centru și sud ale țării, unde alimentarea cu apă potabilă se bazează în general pe resursele de apă subterană, deficitare din punct de vedere calitativ și cantitativ, iar multe localități nu sunt conectate la sistemele de alimentare/canalizare. Angajamentul total al Guvernului German contribuie la îmbunătățirea sănătății și creșterea calității vieții cetățenilor Republicii Moldova, prin oferirea accesului la apă potabilă sigură și sanitație.

Despre KfW

KfW este banca de dezvoltare a Guvernului Federal German, lider al sectorului bancar german și una dintre cele mai mari bănci din Europa, orientată atât spre susținerea economiei naționale, cât și spre dezvoltarea statelor în tranziție. KfW deține 70 de reprezentanțe și oficii în întreaga lume. În Moldova este prezentă din 1999, în special pe segmentul infrastructurii sociale din Moldova.

 

P.

Acest material este un Advertorial comercial și nu prezintă punctul de vedere al redacției AGORA. Instituția nu poartă responsabilitate pentru conținutul textului de mai sus.