Avocatul lui Platon: „Clientul meu s-a dezis de cetățenia RM și este cetățean ucrainean”

Avocatul lui Platon: „Clientul meu s-a dezis de cetățenia RM și este cetățean ucrainean”

„Cli­en­tul meu, deja de mai mulți ani este cetă­țean al Ucrai­nei”, sus­ține Gleb Seghida, avo­ca­tul ucrai­nean al afa­ce­ris­tu­lui Vea­ce­lav Pla­ton, reți­nut luni seara la Kiev. Afir­ma­ția aces­tuia com­plică pro­ce­dura de extră­dare a aces­tuia auto­ri­tă­ți­lor din R. Mol­dova, pen­tru că în Con­sti­tu­ția Ucrai­nei este men­țio­nat că țara nu-și extră­dează cetă­țe­nii, scrie Ziarul de Gardă. 

„Cli­en­tul meu, Vea­ce­slav Pla­ton a fost reți­nut la 25 iulie 2016 în cen­trul ora­șu­lui Kiev. L-au reți­nut cu apli­ca­rea for­ței. Sunt șocat de selec­ti­vi­ta­tea orga­ne­lor de drept din Ucraina. Pe zeci de poli­ti­cieni și depu­tați corupți ei nu îi pot găsiți, dar deci­zia instan­ței de jude­cată din Mol­dova o exe­cută în câteva ore. Pro­ba­bil, noi tre­buie să invi­tăm jude­că­to­rii mol­do­veni pen­tru a petrece reforma în Ucraina?”, scriu, iro­nic, pe pagina biro­u­lui de avo­cați de pe o rețea de soci­a­li­zare repre­zen­tan­ții com­pa­niei juri­dice Pra­vo­vest, care apără inte­re­sele lui Vea­ce­slav Pla­ton în Ucraina.

„Acum, Pro­cu­ra­tura Gene­rală sus­ține că Pla­ton este cetă­țean mol­do­vean, care este cău­tat de Inter­pol. Eu pot să neg aceste infor­ma­ții. Cli­en­tul meu, deja de mai mulți ani este cetă­țean al Ucrai­nei”, sus­ține Gleb Seghida, avo­ca­tul ucrai­nean al afa­ce­ris­tu­lui Vea­ce­lav Pla­ton. Acesta men­țio­nează că, pe site-ul Inter­pol, ieri nu era nicio infor­ma­ție des­pre fap­tul că Pla­ton era anun­țat în cău­tare.

Gleb Saghida sus­ține că Pla­ton este cetă­țean al Ucrai­nei din anul 2002 și că acesta s-a dezis de cetă­țe­nia R. Mol­dova și a Fede­ra­ției Ruse din motive per­so­nale.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal