Eduard Harunjen explică la ce etapă se află dosarul „furtului miliardului”

Eduard Harunjen explică la ce etapă se află dosarul „furtului miliardului”

Într-un interviu pentru Ziarul de Gardă, procurorul general interimar, Eduard Harunjen, a explicat componentele complexului dosar al jafului bancar și la ce etapă se află. 

„Sunt trei gru­puri de dosare. În pri­mul rând, fra­u­da­rea BEM a înce­put până în 2013, pe seg­men­tul gru­pu­lui Gaci­ke­vici, atunci când s-au dat foarte multe cre­dite nea­co­pe­rite cu gaj. Pe acest seg­ment, 11 dosare sunt deja în jude­cată. E cer­ce­tat Gaci­ke­vici și toți foștii mem­bri ai Comi­te­tu­lui de Cre­di­tare care au fra­u­dat inte­re­sele băn­cii, accep­tând acor­da­rea cre­di­te­lor neper­for­mante. Esti­ma­tiv, e vorba de vreo 2,5 mili­arde de lei. Toate pro­pri­e­tă­țile și mij­loa­cele finan­ci­are ale incul­pa­ți­lor sunt puse sub seches­tru. Sunt peste 128 mili­oane de lei”, spune Harunjen.

Procurorul precizează că mai sunt și dosa­rele cu impli­ca­rea grupului Shor, care vizează anii 2013-2014. „În aceste dosare se inves­ti­ghează cesio­na­rea ile­gală a dato­ri­i­lor isto­rice unor firme off-shore cu ter­men de sca­dență prin 2018 și sus­tra­ge­rea, prin inter­me­diul unor firme afi­li­ate, a peste 10 mili­arde de lei - pla­sa­mente ban­care, trans­mise către BEM pen­tru relan­sa­rea acti­vi­tă­ții. În aceste cauze, în afară de Șor, sunt alte 9 per­soane învi­nu­ite. Avem pro­pri­e­tăți ale învi­nu­i­ți­lor puse sub seches­tru în valoare de 59 mili­oane de lei, dar valoa­rea lor de piață e de peste 200 de mili­oane. Pe aceste dosare se lucrează mult cu gru­pul „Kroll” și cu struc­turi de inves­ti­ga­ții din alte state. S-au făcut ședințe comune cu agenți de inves­ti­ga­ții din afară, comi­sii roga­to­rii. Sun­tem tot tim­pul în con­tact cu spe­cia­liș­tii Kroll”, mai adaugă procurorul.

Cea de-a treia componentă inves­ti­ghează pres­ta­ția fac­to­ri­lor de deci­zie din insti­tu­ți­ile de stat, când a avut loc capi­ta­li­za­rea băn­cii, când s-a înstră­i­nat pache­tul de acțiuni de con­trol, când s-a dat garan­ția Guver­nu­lui. „Aici avem cinci per­soane cu rang înalt și foarte înalt care au sta­tut de bănu­iți și învi­nu­iți. Sunt comi­sii roga­to­rii și aștep­tăm răs­pun­suri. În ulti­mul timp, s-a vor­bit mult des­pre Mihail Gofman și Ser­giu Sagai­dac. Ei au fost invi­tați să fie audi­ați pe acest dosar”, conchide Harunjen.

Potrivit lui Harunjen, dosarele se află la etapa de iden­ti­fi­care a pro­pri­e­tă­ți­lor și a posi­bi­li­tă­ți­lor de res­ti­tu­ire a pre­ju­di­ci­i­lor.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal