„Îna­inte să ies eu, în prin­ci­piu, m-am gân­dit la tot ce aș vrea să spun și acum ceva adă­u­gă­tor poate fi deja prea mult. Cred că a fost des­tul de clar. Vreau să trăim într-o soci­e­tate mai deș­teaptă, fără corup­ție, fără oli­garhi. Ceea ce am făcut eu ar fi doar înce­pu­tul”, afirmă Pasha Par­feni. 

Tot­o­dată, inter­pre­tul spune că nu se teme de even­tu­ale urmări nega­tive asu­pra cari­e­rei sale după această ieșire. „Deja cum o fi. Vom vedea ce va urma. Nu am griji, nu am frică. După reac­ția pozi­tivă a oame­ni­lor eu mă simt liniș­tit pen­tru că știu că ceea ce am făcut este impor­tant pen­tru multă lume”, ne-a decla­rat Pasha Par­feni.

Sâm­bătă, 27 august, în tim­pul con­cer­tu­lui dedi­cat Zilei Inde­pen­den­ței R. Mol­dova, inter­pre­tul Pasha Par­feni a urcat pe scena insta­lată în PMAN pur­tând un tri­cou cu mesa­jul #NuPlaha, inspi­rat dintr-o cam­pa­nie des­fă­șu­rată pe rețe­lele de soci­a­li­zare orien­tată împo­triva poli­ti­cia­nu­lui Vlad Pla­ho­t­niuc. „Sunt sigur că fie­care din­tre noi visează la o Mol­dovă unită, cu ade­vă­rat inde­pen­dentă. Inde­pen­dentă de corup­ție, inde­pen­dentă de oli­garhi. Sunt abso­lut sigur că fie­care din­tre noi este gata să-și scoată cămașa de pe el pen­tru asta. Vă rog doar să mă sus­ți­neți cu lumină, eu am să-mi scot cămașa. Te iubesc, Mol­dova!”, a excla­mat inter­pre­tul de pe scena insta­lată în PMAN în timp ce-și sco­tea cămașa sub care purta tri­coul cu inscrip­ția #NuPlaha.

Scriem pentru tine. Vrei să ne susții? Sprijinul cititorilor noștri este esențial pentru a putea face în continuare jurnalism independent, iar noi vrem să continuăm cu același curaj și dedicație. Susține redacția AGORA cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon. Îți mulțumim!