(P) Programul electoral al candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova Inna Popenco

(P) Programul electoral al candidatului la funcția de președinte al Republicii Moldova Inna Popenco

Poporul Moldovei e sătul de politicieni care de zeci de ani mint alegătorii. Poporul Moldovei e sătul de dezbinare, de războaie politice și de împărțirea artificială a cetățenilor Moldovei în ai săi și cei străini, în „pro-occidentali” și „pro-estici”.

În condițiile acestui impas politic, țara are nevoie de un șef de stat adevărat, un lider, care va fi „deasupra luptei”, un adevărat garant al Constituției. Promit să nu mă implic în intrigi politice și războaie geopolitice. În calitate de președinte, promit să asigur o cooperare fructuoasă și constructivă între ramurile de guvernare și toate forțele politice ale țării. Sunt gata să devin un mediator în relațiile dintre guvernare și opoziție, în rezolvarea disputelor dintre acestea. Războaiele politice dezbină țara, polarizează societatea. Avem nevoie de un Președinte-pacificator, capabil să consolideze clasa politică și societatea în numele făuririi, întăririi independenței și statalității Republicii Moldova Între cei drepți și stîngi, între cei pro-occidentali și pro-estici VOI DEVENI A TREIA FORȚĂ POLITICĂ, voi reprezenta și apăra valorile noastre comune. Întregul popor, întreaga țară!

În primul rînd, mă voi concentra asupra problemelor cetățenilor. Voi solicita de la guvern și parlament adoptarea unui buget social orientat. Un buget, din care o mare parte a cheltuielilor vor fi alocate sectorului social. Folosindu-mă de dreptul meu legitim în baza articolelor 88 și 93 din Constituție, mă voi împotrivi adoptării și implementării legilor și altor acte normative care înrăutățesc situația social-economică a cetățenilor. Va fi suspendată acțiunea actelor Guvernului care încalcă drepturile constituționale, în primul rând,cum ar fi dreptul la muncă, asistență socială, învățămînt, siguranță, etc.

Publicitate

Voi tinde spre o majorare bruscă a salariilor. Salariul mediu trebuie să depășească cel puțin de două ori bugetul minim de consum. Pensiile trebuie majorate anual cu cel puțin 20 de procente și indexate în funcție de rata inflației de două ori pe an. Acest lucru nu este populism, acestea sunt elemente ale programului economic. Creșterea veniturilor populației stimulează economia.

Pentru rezolvarea problemelor sociale urgente, voi înfiinţa un fond prezidențial special din care vor fi finanțate programe speciale de ajutor social pentru tineri, familii tinere, pensionari și persoane nevoiaşe.

Voi lua sub control special problema atragerii investițiilor în economia Moldovei. Voi fi în căutarea investițiilor atît în Est, cît și în Vest. Se va acorda prioritate investițiilor în producție, reutilarea și modernizarea întreprinderilor existente și deschiderea noilor întreprinderi. Este necesar de a asigura populația cu locuri de muncă stabile. În caz contrar, exodul din țară nu se va mai opri. În caz contrar, nu se vor mai întoarce cetățenii noștri în patrie.

În calitate de Comandant Suprem voi lansa un proces gradual de reducere a forțelor armate. Suntem o țară pașnică! Moldovei i-ar fi de ajuns garda de onoare și un batalion de menținere a păcii. Banii economisiți din restrîngeri vor fi îndreptați spre punerea în aplicare a proiectelor sociale.

Obiectivul principal al preşedinţiei mele este eliminarea sărăciei și edificarea în Republica Moldova a unui STAT SOCIAL.

Beneficiind de suportul poporului și unind clasa politică a țării, voi reuși în scurt timp realizarea următoarelor decizii concrete:

***

SECTORUL SOCIAL

Voi iniția implementarea medicinei gratuite în Moldova

Viața și sănătatea omului nu trebuie să depindă de averea lui. Sistemul finanțării medicinii va fi revizuit, de asemenea va fi înăsprit controlul asupra cheltuirii mijloacelor financiare alocate pentru sistemul medical. Medicina va fi gratuită pentru pensionari din primele luni, și pentru fiecare cetățean - timp de 2 ani. În condițiile păstrării sistemului de asigurare, vor fi majorate în mod substanțial subvențiile statului pentru sistemul medical, iar primele de asigurare vor fi achitate de către angajatori. În tratamentul unui cetățean ar trebui să fie gratuite atît serviciile medicale, cît și medicamentele indispensabile, care vor fi distribuite pacienților prin intermediul unei rețele de farmacii de stat, care urmează a fi restabilită.

Voi deschide o rețea vastă de magazine sociale

Va fi realizat programul prezidenţial privind deschiderea în întreaga țară a magazinelor sociale pentru cele mai vulnerabile categorii de cetățeni. Astfel de magazine vor apărea în toate orașele și centrele raionale, iar cu timpul în majoritatea satelor țării. În satele mici va activa magazinul social pe roți, ”magazinul auto social” Produsele din aceste magazine vor fi comercializate la prețuri accesibile, iar rețeaua de magazine nu va avea profit.

VOI LANSA un program unic de locuințe sociale la prețuri ACCESIBILE

Va fi implementată o tehnologie unică de construcție a clădirilor de locuit, care vor avea un preț de producere mic. Aceste case vor fi repartizate bugetarilor și familiilor tinere din oraș. Costul pînă la 200 euro pe m2. Conform programului nostru special, casele vor fi răscumpărate de către bugetari și familiile tinere în decurs de 30-40 ani. Plata lunară va constitui aproximativ 300 lei. Programul va putea cuprinde cel puțin 1000 de familii anual.

Voi restabili REȚEAU instituţiilor de învăţămînt mediu specializat - școli profesionale gratuite

În aceste instituţii, tinerii din toate colțurile țării, în mod gratuit, fiind în totalitate în întreţinerea statului, vor putea învăța profesii muncitoreşti și specializări tehnice. Tinerii vor obține o meserie concretă, respectiv - un loc de muncă, independență, o șansa în viață. Plasarea în cîmpul muncii va fi garantată. Pe lîngă școlile profesionale vor fi deschise combinate pentru furnizarea serviciilor populației, de tipul caselor de servicii, unde tinerii specialiști vor putea nu doar să-și pună în practică abilitățile profesionale, dar și vor primi primul lor loc de muncă. Nici un absolvent de gimnaziu nu ar trebui să rămînă fără profesie și un loc de muncă după specialitate.

Voi introduce capitalul matern.

Pentru a oferi un ajutor real mamelor la nașterea copilului, statul va acorda o sumă substanțială de bani. Suma acordată va crește la nașterea fiecărui următor copil.

***

ECONOMIA

Voi pune în aplicare programul prezidențial pentru crearea gospodăriilor agricole colective mari.

Va fi stimulată asocierea proprietarilor de terenuri și a țăranilor în gospodării colective mari, cu mijloace tehnice moderne, tehnologii și subvenții semnificative din partea statului. Va fi introdus sistemul achizițiilor publice anuale de produse agricole. Va fi restabilit sistemul de consum. Ne propunem să aplicăm elemente ale economiei planificate în domeniul agriculturii. Statul va subvenționa în mod activ și va proteja agricultorii autohtoni, la fel cum se procedează în țările dezvoltate, inclusiv prin stabilirea unor bariere tarifare vamale la importul de produse agricole.

Domeniul energetic - sub controlul statului

Voi întoarce sub controlul statului companiile energetice, inclusiv cele care au fost privatizate de către companiile străine. Acest lucru va permite reducerea tarifelor pentru populație și va consolida securitatea noastră energetică. Voi construi o rafinărie de stat. Acest lucru va asigura o reducere a costurilor la combustibil și creșterea veniturilor bugetului de stat.

Monopolul statului asupra unui șir de activități

Astfel de activități specifice, cum ar fi jocurile de noroc, vînzarea de tutun și alcool, precum și altele, pot fi controlate de monopolul de stat. Statul va putea controla aceste activități în beneficiul societății, va putea îmbunătăţi protecția socială a populației, asigura decriminalizarea acestor sectoare.

Va fi înăsprită disciplina fiscală

Va fi introdus unui sistem de impozitare progresivă, după exemplul țărilor scandinave: cu cît venitul este mai mare, cu atît impozitul va fi mai mare. Cei bogați vor plăti impozite mai mari. Vor crește încasările în bugetul social.

Se va acorda prioritate dezvoltării producției și serviciilor moderne

O atenție deosebită va fi acordată dezvoltării producției și serviciilor legate de tehnologiile informaţionale și inovații. În calitate de Președinte, personal voi contribui la atragerea investiților străine în acest domeniu.

PLANIFICAREA DE STAT

În scopul depăşirii mai eficiente a crizei și creşterea ritmului de dezvoltare va fi introdusă practica de planificare de stat în sectoarele strategice. În domenii strategice vor fi elaborate și implementate PLANURI DE STAT pe termen scurt și pe termen mediu, care vor corespunde intereselor țării și ale societății.

***

STATUL ȘI DREPTUL

REFORMA JUSTIȚIEI - INTRODUCEREA TRIBUNALELOR POPULARE

Astăzi, instanțele și judecătorii care decid în mod individual soarta oamenilor, sunt cei mai corupți. Vom introduce tribunalele populare în care oamenii vor avea încredere, care nu vor admite greșeli judiciare și corupție.Societatea noastră are nevoie de o justiție echitabilă, la fel ca de aer.

Autosuficienţa regiunilor

Autoritățile locale vor primi o autonomie mare la luarea deciziilor de interes local. O parte semnificativă a impozitelor colectate vor rămîne în localitate și vor fi utilizate pentru necesitățile respectivei localități.

Consens privind statalitatea.

Stau ferm pe poziția păstrării necondiționate și întăririi statalității moldovenești. Voi obține un consens la acest subiect, eliminînd, odată pentru totdeauna, așa întrebare ca posibilitatea pierderii suveranității Moldovei. Legea trebuie să interzică în mod clar uzurparea statalității sau punerea acesteia la îndoială. O Moldovă unitară, pașnică, independentă pe veci!

Ajunge ca problemele să mai fie rezolvate pe seama cetățenilor!

Ajunge de a dezbina societatea și împărți țara! A venit timpul persoanelor responsabile în politică și noilor abordări în guvernarea Statului. A venit timpul schimbărilor în bine!

P.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal