BNM: În unele bănci capitalul poate fi insuficient pentru acoperirea pierderilor cauzate de creditele neperformante

BNM: În unele bănci capitalul poate fi insuficient pentru acoperirea pierderilor cauzate de creditele neperformante

Banca Națională a Moldovei atenționează asupra faptului că pe parcursul a nouă luni ale anului 2016, ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a crescut cu 5.8 % față de finele anului precedent. Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare alcătuind 32.9 la sută, existând riscul ca ponderea capitalului să fie insuficientă pentru a acoperi potențialele pierderi în cazul deteriorării în continuare a calității activelor.

Potrivit datelor BNM din primele nouă luni ale anului curent activele totale ale băncilor licențiate au constituit 72.7 miliarde lei, majorându-se comparativ cu finele anului precedent cu 5.7 la sută (3.9 miliarde lei).

La 30 septembrie 2016, portofoliul de credite brut a constituit 50 la sută în totalul activelor sau 36.3 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 cu 4.8 la sută. De asemenea, s-a redus și volumul total al creditelor noi acordate cu 12.3 la sută față de perioada similară a anului precedent. Micșorarea este cauzată de situația economică din țară, de lipsa cererii la credite, precum și de rata medie a dobânzii înaltă la credite. Astfel, băncile au majorat investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) de 2 ori, constituind 13.9 la sută din totalul activelor.

Publicitate

Restul activelor, care constituie 36 la sută, băncile le dețin în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar ș.a.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2016, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a crescut cu 5.8 % față de finele anului precedent, constituind pe sector 15.8 la sută la 30 septembrie 2016. Indicatorul menționat variază de la o bancă la alta, valoarea cea mai mare alcătuind 32.9 la sută. Cele mai mari dinamici ascendente a creditelor neperformante au fost înregistrate de băncile aflate sub supraveghere intensivă (specială), inclusiv ca urmare a cerințelor emise de către Banca Națională a Moldovei privind reclasificarea creditelor, pornind de la abordarea prudențială aplicată de BNM. De menționat că majoritatea creditelor reclasificate au fost acordate anterior instituirii de către BNM a supravegherii intensive (speciale).

Conform rapoartelor prezentate la situația din 30 septembrie 2016, s-a constatat că Moldindconbank și Victoriabank. încalcă limita maximă de 15 la sută stabilită în actele normative ale BNM cu privire la expunerea maximală. Banca Națională a solicitat întreprinderea măsurilor în scopul conformării indicatorului respectiv cu cerințele legislației în vigoare în termene restrânse.

Nivelul înalt al indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc a permis băncilor absorbirea pierderilor legate de înrăutățirea calității creditelor. În același timp, există riscul că în unele bănci capitalul poate fi insuficient pentru acoperirea potențialelor pierderi în cazul deteriorării în continuare a calității activelor. BNM va solicita băncilor revizuirea politicilor și strategiilor în vederea reducerii nivelului creditelor neperformante și fortificarea capitalului.Media suficienței capitalului ponderat la risc a constituit 28.7 la sută, în creștere cu 2.4 p.p. comparativ cu finele anului precedent, indicator respectat de toate băncile (limita pentru fiecare bancă ≥16 la sută), variind între 21.6 la sută și 139.7 la sută.

La 30 septembrie 2016, profitul aferent exercițiului a însumat 1.4 miliarde lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 2.1 la sută, în cea mai mare parte, din contul majorării veniturilor din dobânzi cu 26.8 la sută. Concomitent, veniturile neaferente dobânzilor s-au micșorat cu 6.7 la sută.

Rentabilitatea activelor și rentabilitatea capitalului la 30 septembrie 2016 au constituit 2.5 la sută și respectiv 15.0 la sută (în creștere cu 0.8 și 4.8 p.p. respectiv).

Băncile au menținut indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0.7, fiind la același nivel cu finele anului precedent. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității) s-a majorat cu 5.5 p.p., constituind 47.2 la sută. E de menționat că cea mai mare creștere în structura activelor lichide pe parcursul a 9 luni ale anului 2016 a fost înregistrată la valorile mobiliare lichide, cu 107.3 la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudențiale la 30 septembrie 2016, a crescut cu 8.1 la sută în perioada de referință, constituind 54.3 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 68.9 la sută din total depozite, depozitele persoanelor juridice - 30.8 la sută și depozitele băncilor - 0.3 la sută). Cel mai mare impact asupra majorării depozitelor au avut-o depozitele persoanelor fizice care au crescut cu 2.4 miliarde lei (6.8 la sută), iar depozitele persoanelor juridice au crescut cu 1.7 miliarde lei (11.4 la sută).

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal