Rezultatele monitorizării transparenţei întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital de stat

Rezultatele monitorizării transparenţei întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital de stat

Pe 8 decembrie curent, Transparency International - Moldova (TI-Moldova) a prezentat Raportul privind rezultatele monitorizării transparenţei întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital de stat. Obiect al monitorizării a fost transparenţa politicilor ce ţin de numirea membrilor consiliilor de administrare şi a administratorilor întreprinderilor, planificarea şi realizarea devizelor de venituri şi cheltuieli, efectuarea achiziţiilor, identificarea şi raportarea conflictelor de interese. Au fost monitorizate 67 întreprinderi gestionate de 14 autorităţi publice (AP).

Informaţii generale despre activitatea întreprinderilor: Circa 1/3 din AP au oferit informaţiile solicitate cu depăşirea termenelor stabilite în Legea privind accesul la informaţie. Unele autorităţi au cenzurat informaţiile oferite de întreprinderi.Autorităţile publice nu au oferit suficiente informaţii despre activitatea întreprinderilor fondate/gestionate. Totodată, din informaţiile oferite pot fi constatate o serie de probleme ce ţin de administrarea întreprinderilor şi supravegherea activităţii acestora de către autorităţile care le-au fondat/le gestionează.Administratorii întreprinderilor şi remuneraţia acestora: deşi toate întreprinderile monitorizate au indicat administratorul, circa ¼ din ele nu au specificat remuneraţia acestuia, invocând caracterul personal al datelor sau oferind un răspuns evaziv (ţinem să precizăm că remuneraţia administratorilor nu este informaţie cu caracter personal).La un şir de întreprinderi care au înregistrat în 2015 pierderi nete, administratorii au ridicat remuneraţii considerabile (de ex., la ÎS Compania Aeriana „Air Moldova”, ÎS „Calea Ferată Moldova”, ÎS „Portul Fluvial Ungheni”, ÎS „Centrul Aeronautic de Instruire”, ÎS „Moldaeroservice", S.A. „Combinatul de vinuri Cricova”, ÎS „Mina de piatra din Mileștii-Mici”, ÎS „Vestmoldtransgaz”, ÎS „Vamservinform”, ÎS „Palatul Republicii”).Componenţa Consiliului de administrare, retribuţia membrilor acestuia: În consiliile unor întreprinderi este desemnat un număr destul de mare de reprezentanţi ai fondatorului, ceea ce contravine prevederilor legale (ÎS „Posta Moldovei”: din 9 membri ai Consiliului, 5 sunt reprezentanţi ai fondatorului/MTIC, la ÎS „Molddata” şi ÎS „Frecvenţe Radio” din 9 membri, 6 reprezintă MTIC). „Umflarea” numărului de membri ai CA din partea fondatorului pare să fie mai mult o metodă de remunerare a persoanelor loiale şi nu o măsură de sporire a controlului asupra activităţii întreprinderilor.Printre membrii consiliilor figurează persoane care ar putea să nu aibă suficientă experienţă de lucru în serviciul public sau să nu cunoască specificul activităţii întreprinderii. În unele cazuri, componenţa Consiliului indicată în răspuns diferă de cea plasată pe pagina web a întreprinderii, în altele - componenţa de pe pagina web a întreprinderii diferă de cea indicată pe pagina web a fondatorului.Încadrarea în serviciu: doar 1/3 din întreprinderi susţin că au publicat anunţuri de ocupare a posturilor vacante şi cerinţe de calificare pentru candidaţi, şi doar o jumătate din ele au organizat în acest scop concursuri. Transparenţa insuficientă a procedurilor de angajare, luarea deciziilor în situaţii de conflicte de interese duc la transformarea întreprinderilor în „pepinie­re” a rude­lor dem­ni­ta­rilor şi funcţionarilor de stat. Deşi autorităţile publice organizează concursuri pentru ocuparea funcţiei de administrator al întreprinderilor gestionate, aceste concursuri sunt deseori mimate, transparenţa fiind aparentă.Veniturile şi cheltuielile întreprinderilor: circa ¼ din întreprinderi nu au oferit informaţii despre venituri şi cheltuieli, în unele cazuri, informaţiile au fost cenzurate de autorităţile fondatoare. Unele întreprinderi au indicat că nu întocmesc atare devize, chiar dacă potrivit legislaţiei aprobarea devizului anual de venituri şi cheltuieli este o atribuţie a consiliului de administrare.Achiziţiile efectuate: deşi întreprinderile sunt obligate să se ghideze de principiul transparenţei în achiziţii, doar fiecare a opta a prezentat planurile de achiziţii sau a indicat sursa publicării lor. Aproximativ 40% din întreprinderi n-au indicat valoarea achiziţiilor efectuate. Doar circa 40% din întreprinderi au publicat anunţuri sau invitaţii la achiziţii şi numai o singură întreprindere a publicat date detaliate despre rezultatele achiziţiilor.

Reglementările confuze din Legea cu privire la întreprinderea de stat referitoare la asigurarea transparenţei procedurilor de achiziţie, lipsa unor cerinţe concrete privind informaţiile care trebuie publicate le oferă întreprinderilor posibilitatea de a se eschiva de la transparentizarea datelor despre achiziţiile efectuate.Conflictele de interese: politica conflictului de interese nu se aplică, de regulă, la întreprinderile de stat, ca rezultat sunt încheiate tranzacţii dubioase cu firme afiliate, angajate în serviciu cu salarii grase rudele demnitarilor/funcţionarilor, ceea ce prejudiciază activitatea întreprinderilor. Un număr infim de întreprinderi au informat despre existenţa conflictelor de interese (Î.S. Combinatul de vinuri „Mileştii Mici”, ÎS „Moldaeroservice”, ÎS „Molddata”). Sunt întreprinderi care nu au dorit să informeze despre existenţa unor atare conflicte, chiar dacă ele au fost constatate de Comisia Naţională de Integritate (ÎS „Editura Universul” şi ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”). Modul în care au fost formulate răspunsurile despre lipsa conflictelor de interese permite să presupunem familiarizarea insuficientă a persoanelor cu noţiunea de conflict de interese, cu obligativitatea declarării şi soluţionării acestora.Audituri/controale la entităţile monitorizate: criteriile privind obligativitatea auditului rapoartelor financiare anuale stabilite în legislaţie creează oportunităţi pentru a evita această procedură de către întreprinderile care înregistrează pierderi sau „sunt ţinute la linia de plutire” din cauza managementului ineficient sau fraudulos. Potrivit APP, în 2016 circa 2/3 din întreprinderile de stat din Registrul Patrimoniului Public nu întrunesc criteriile potrivit cărora ar fi obligate să efectueze auditul rapoartelor financiare anuale. Deşi circa ½ din întreprinderile monitorizate susţin că au efectuat în 2016 un asemenea audit, fiind ulterior obligate să publice raportul de audit, doar jumătate din ele l-au publicat.

Publicitate

Fiecare a 6-a întreprindere monitorizată nu a informat dacă a fost auditată de Curtea de Conturi sau verificată de organele de control în 2013-2015. Unele întreprinderi care au răspuns că nu au fost auditate şi care nu au răspuns la întrebare au fost în vizorul Curţii în perioada de referinţă.Circa 60% din întreprinderile auditate/controlate au remarcat că abaterile şi neregulile identificate au fost înlăturate, recomandările fiind implementate. Totuşi, nici o întreprindere nu a publicat date despre rezultatele controalelor/auditurilor, precum şi nu a dezvăluit informaţiile despre măsurile întreprinse pentru a implementa recomandările.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal