Vămuirea cu reducere de 70% din cota accizei va fi efectuată în baza procedurii standard

Vămuirea cu reducere de 70% din cota accizei va fi efectuată în baza procedurii standard

Începând cu 1 ianuarie 2017 intră în vigoare Legea nr. 280 din 16.12.2016 în care sunt operate unele modificări legislative referitor la vămuirea unor categorii de unități de transport.

Conform prevederilor legii nominalizate, în perioada 1 ianuarie 2017 - 1 aprilie 2017, persoanele fizice rezidente care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova până la data de 1 noiembrie 2016 mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, precum şi persoanele care au deţinut până la 1 noiembrie 2016 în posesie sau în folosinţă mijloace de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703, indiferent de termenul de exploatare, cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender au dreptul de a le plasa sub regimul vamal de import cu achitarea accizei în mărime de 30% din cota accizei stabilită pentru anul 2016, cu prezentarea certificatului care atestă achitarea vinietei şi înregistrarea acestora în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru mijloacele de transport cu termen de exploatare mai mare de 10 ani se aplică cota accizei în mărime de 30% din cota accizei pentru anul 2016, stabilită pentru 10 ani.Prin urmare, pentru plasarea în regim vamal de import a unităților de transport respective sunt solicitate următoarele acte:- paşaportul tehnic al mijlocului de transport;- documentul care confirmă dreptul de proprietate (contractul de vânzare-cumpărare, actul de donaţie, procura sau altele);- certificatul care atestă achitarea taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), cu excepția mijloacelor de transport auto cu plăcuţe cu număr de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender.De menționat, că conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, mijloacele de transport respective trebuie să fie scoase de la evidenţă de la autoritatea competentă a statului de expediere.Pentru vămuirea mijloacelor de transport auto cu numere de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender este necesar prezentarea în original a tuturor actelor în baza cărora mijlocul de transport a fost introdus în Republica Moldova.Perfectarea actelor vamale necesare (TV-14, TV-25 și DV-6) se va efectua în conformitate cu prevederile Ordinului Serviciului Vamal nr. 56-O din 21.02.2008 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate” (Monitorul Oficial 74-75/211, 11.04.2008).Lista posturilor vamale unde poate fi efectuată vămuirea unităților de transport în condițiile noii legi poate fi accesată pe pagina web a Serviciului Vamal, la rubrica ”PERSOANE FIZICE”.Atenționăm că termenul maxim de aflare pe peritoriul Republicii Moldova a unităților de transport cu numere de înmatriculare străine va constitui 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. Totodată, este de menționat că, pentru mijloacele de transport neînmatriculate în Republica Moldova care au fost introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova prin declarare prin acțiune până la momentul intrării în vigoare a noii legi (1 ianuarie 2017), termenul de declarare prin acțiune de 180 de zile începe la data intrării în vigoare a legii respective.De asemenea, începând cu 1 aprilie 2017 este înterzisă circulația pe drumurile publice a autovehiculelor cu număr de înmatriculare din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor care dețin permis de conducere al Republicii Moldova și domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, precum și circulația autovehiculelor cu plăcuțe de înmatriculare dintr-o unitate teritorială nerecunoscută de Republica Moldova.O altă modificare prevede că mijloacele de transport auto introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin și care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen mai mare de 180 de zile. În acest caz, conducătorii acestora vor achita vinieta în mărime de 180 de euro pentru fiecare următoarele 180 de zile de aflare în țara noastră.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal