Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an

Principalele modificări ale impozitelor și taxelor vamale din acest an

La începutul acestui au intrat în vigoare mai multe modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal. Acestea au ca scop menținerea unui deficit al bugetului public național la nivel sustenabil și alinierea la prevederile Acordului de Asociere semnat cu UE.

Principalele modificări ale Codului Fiscal și a celui Vamal, care au intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017 prevăd:

● Majorarea scutirilor persoanele și a tranșelor de venit la mărimea ratei inflației, -82 milioane lei;

Publicitate

● Stabilirea unui regim fiscal unic de impozitare a veniturilor obținute din activitățile desfășurate de către avocați, notari, executori judecătorești, mediatori, experți judiciari, traducători/interpreți autorizați, +7,7 milioane lei;

● Stabilirea unui regim fiscal simplificat și facilitar privind impozitul pe venitul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente de comerț fără a constitui o formă organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat;

● Scutirea de la aplicarea creșterii de capital la înstrăinarea locuinței de bază, concomitent cu definirea termenului de locuință de bază, și anume locuința în care persoana timp de 3 ani își are viza de reședință/domiciliu și o deține în proprietate;

● Modificarea termenului de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit de la 25 martie la 30 aprilie;

●Majorarea impozitului pe venitul reținut la sursa de plată din livrarea producției agricole către agenți economici de la 2% la 3%, +4,2 milioane lei. Majorarea cotei de impozitare a veniturilor de la darea în locațiune a imobilului către alți cetățeni, de la 5% la 7%, +1,08 milioane lei;

● Aplicarea cotei reduse a TVA de 8% la livrarea biocombustibilului solid destinat producerii energiei termice, energiei electrice și apei calde, inclusiv și a materiei prime utilizate în scopul producerii biocombustibilului solid;

● Aplicarea cotei standard a TVA de 20% pentru serviciile legate de operațiunile de acordare de licențe și eliberarea de brevete referitoare la obiectele dreptului de autor și ale drepturilor conexe, +80,0 milioane lei;

● Acordarea posibilității agentului economic de trecere în cont a sumei TVA pentru serviciile prestate regulat, în luna în care a avut loc livrarea acestora, dacă agentul economic primește factura fiscală până la data de 10 inclusiv a lunii următoarele celei care a avut loc livrarea;

● Stabilirea cotei accizului pentru mărfurile supuse accizelor pentru o perioadă de 3 ani.

●Continuarea procesului de armonizare la Directivele UE prin majorarea cotei accizului pentru produsele din tutun și produsele petroliere, +514,5 milioane lei. Majorarea cotelor accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, oxigen, azot) în mărimea ratei inflației prognozată pentru anii 2017-2019 (5%), +28,8 milioane lei;

●Anularea accizului pentru mărfurile ce nu mai reprezintă în practica internațională mărfuri supuse accizelor, cum ar fi: aparatele de înregistrare și reproducere a sunetului, aparatele video de înregistrat sau de reprodus și aparatele de recepție pentru radiodifuziune;

● Stabilirea cotei accizului pentru autoturisme în valută națională MDL și micșorarea cotei accizului de la 3,72 euro până la 2,5 euro pentru autoturisme cu capacitate cilindrică mare;

● Majorarea cotei maxime de impozitare pentru bunurile imobiliare cu destinație locativă de la 0,3% la 0,4%. (Astfel, cota minimă de impozitare va constitui 0,05% iar cota maximă 0,4%), majorarea cotei impozitului pentru bunurile imobiliare cu altă destinație decât cea locativă sau agricolă de la ,,0,1%” la ,,0,3%”,+87,3 milioane lei;

● Acordarea dreptului autorităților locale de a stabili de sine stătător mărimea scutirii de la plata impozitelor pe bunurile imobiliare pentru persoanele de vârstă pensionară, persoanele cu dizabilități, etc. Scutirile stabilite în Codul fiscal vor fi valabile până la adoptarea unei decizii de modificare a acestora de către autoritatea locală;

● Acordarea dreptului entităților din Moldova (în special cele care fac parte din grupuri multinaționale) de a aplica o perioadă de gestiune diferită de anul calendaristic;

● Extinderea facilităților fiscale prevăzute în prezent pentru angajații companiilor IT până în anul 2020;

● Implementarea în legislația fiscală a Republicii Moldova a conceptului de Soluție Fiscală Individuală Anticipată;

● Plafonarea taxei vamale la importul de carne (din specia bovine și porcine, de cocoși și găini) și unt, în contextul angajamentelor asumate în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului;

● Necalcularea dobânzii în cazul prelungirii termenului de plată a drepturilor de import și de export pentru agenții economici cu statut de agent economic autorizat;

● Reducerea taxei pentru sigiliu aplicat de organul vamal de la 4 euro la 2 euro;

● Necalcularea majorării de întârziere (penalității) în cadrul procedurii de amânare a determinării definitive a valorii în vamă și celei de stabilire cu caracter definitiv a codului mărfii;

● Modernizarea și alinierea prevederilor aferent Conceptului de Agent Economic Autorizat la conceptul reglementat în Codul Vamal ale Uniunii Europene;

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal