Femeile din R. Moldova trăiesc cu 8 ani mai mult ca bărbații, dar câștigă cu 13% mai puțin

Femeile din R. Moldova trăiesc cu 8 ani mai mult ca bărbații, dar câștigă cu 13% mai puțin
Foto: wlnls.com

Biroul Național de Statistică a realizat un portret statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova. Raportul constată că femeile sunt mai numeroase decât bărbații cu circa 2% și au o speranță de viață cu 8 ani mai mare.

Din numărul populației stabile al Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2016 (3553,1 mii persoane), 51,9% constituie femeile, iar 48,1% respectiv bărbații. Preponderența femeilor sau a bărbaților în numărul populației diferă semnificativ în funcție de anumite grupe de vârstă: bărbații predomină în grupele de vârstă 0-15 ani și populația în vârstă aptă de muncă, respectiv 51,8% față de 48,2% pentru femei. Însă, diferențele sunt mai accentuate în cazul populației care a depășit vârsta aptă de muncă, ponderea femeilor fiind de 69,0% comparativ cu 31,0% pentru bărbați.

Speranța de viață la femei este mai mare decât a bărbaților

Femeile trăiesc mai mult decât bărbații în medie cu 8,0 ani, speranța de viață la naștere fiind de 75,5 ani pentru femei și 67,5 ani în cazul bărbaților. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalității premature a bărbaților, în special a celor în vârstă aptă de muncă. Rata mortalității pe medii de reședință determină anumite diferențe și în durata medie a vieții a locuitorilor din mediul urban și rural. Astfel, bărbații din mediul urban trăiesc în medie mai mult cu 4,2 ani comparativ cu cei din mediul rural, iar în cazul femeilor acest decalaj este de 3,7 ani.

Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 25,4 ani, iar la bărbați de 28,0 ani. Cei mai mulți bărbați care s-au căsătorit în 2015, aparțin grupei de vârstă 25-29 ani (45,9%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la vârsta de 20-24 ani (51,5%). Căsătoriile la vârsta de până la 20 ani sunt mai frecvente în mediul rural: 18,8% din numărul căsătoriilor înregistrate la sate au fost încheiate de femei în vârstă sub 20 ani, față de 7,7%, în mediul urban.

Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2015, cele încheiate de persoane celibatare au reprezentat 82,7% pentru bărbați și 83,2% pentru femei. Totodată, bărbații mai des se recăsătoresc după divorț decât femeile, ponderea celor recăsătoriți fiind de 16,5% la bărbați și 15,4% la femei. Însă, ponderea femeilor văduve recăsătorite în total persoane văduve este mai înaltă față de bărbați.

Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaților

Ponderea femeilor în populația ocupată este, practic, egală cu cea a bărbaților și se menține pe parcursul ultimilor ani la același nivel (50,2% femei și 49,8% bărbați). Totuși, rata de ocupare în rândul femeilor înregistrează valori mai inferioare (38,4%) în comparație cu bărbații (42,3%).

Rata de ocupare a femeilor depinde de mai mulți factori, inclusiv dacă au sau nu copii cu vârsta mai mică de 16 ani. Astfel, pentru femeile în vârstă de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil (de 16 ani și mai puțin) rata de ocupare este de 50,9%, în timp ce pentru femeile fără copii rata de ocupare atinge valoarea de 58,0%. Pe de altă parte, rata de ocupare a femeilor cu copii scade treptat în funcție de numărul de copii: de la 55,6% în cazul femeilor cu 1 copil până la 37,6% pentru femeile cu 3 și mai mulți copii.

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât bărbații

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât al bărbaților: 27,5% din ele au studii superioare și 17,6% medii de specialitate, în timp ce printre bărbați acești indicatori constituie, respectiv, 21,4% și 10,7%. Ponderea femeilor în numărul persoanelor ocupate cu studii superioare este mult mai mare decât cea a bărbaților (56,4% față de 43,6% ). Diferența este și mai mare în cazul persoanelor ocupate cu studii medii de specialitate (62,3% femei și 37,7% bărbați).

Femeile lucrează preponderent în sectorul serviciilor

Distribuția după sectoare economice, relevă o pondere mai mare a femeilor ocupate în sectorul servicii (60,3% femei și 39,7 respectiv bărbații). Femeile mai puțin se regăsesc în sectorul agricol (43,2%), industrie (44,9%) și construcții (8,2%), dar predomină în așa activități economice, precum comerț (58,6%), hoteluri și restaurante (67,5%), învățământ (79,9%), ocrotirea sănătății (84,4%).

Peste 70% din totalul femeilor ocupate sunt angajate în calitate de salariat. La bărbați acest indicator constituie 60%. În rândul non-salariaților bărbații predomină în categoria lucrătorilor pe cont propriu (61,2%), iar femeile - printre lucrătorii familiali neremunerați (71,0%). Ponderea ocupării informale în rândul femeilor constituie 30%, iar în rândul bărbaților - 40%.

Femeile câștigă în medie cu 13% mai puțin ca bărbații

Femeile câștigă în medie cu 13,2% mai puțin față de bărbați (86,8% din salariul mediu al bărbaților). Exprimată în valoare numerică, discrepanța constituie în medie circa 647 lei. Astfel, salariul mediu a constituit pentru femei 4235,2 lei și pentru bărbați - 4 881,3 lei.
Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaților în majoritatea activităților economice, discrepanța fiind de la 3,2% în învățământ până la 38,7% în activități financiare și de asigurări. Disparități salariale de gen în defavoarea femeilor au fost înregistrate și în așa activități, precum informații și comunicații (-27,5%), industrie (-18,2%), arta, activități de recreere și de agrement (-15,3%), sănătate și asistență socială (-13,5%), administrație publică și apărare și asigurări sociale obligatorii (-12,5%).

Proporția bărbaților conducători de toate nivelurile este mai mare decât cea a femeilor
Din total conducători de toate nivelurile, 52% sunt bărbați, iar restul 48% revin femeilor. În perioada 2010-2015 diferența dintre aceste ponderi s-a redus semnificativ, de la 18 puncte procentuale la 4 puncte procentuale. În cazul primilor conducători de unități economico-sociale diferențele în aspect de gen sunt și mai pronunțate. Astfel, raportul între femei și bărbați în rândul angajatorilor este de 1 la 4 (respectiv 26,6% femei și 73,4% bărbați), indiferent de forma de proprietate a unității pe care o conduc.

În funcție de mărimea unității6, se constată că femeile mai des se regăsesc în calitate de conducători a întreprinderilor micro (31,1%) și a celor mijlocii (23,5%), iar întreprinderile cu peste 50 de salariați sunt conduse de femei în proporție de 16,8%.

Participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare a femeilor în proporție de 21,8% (din 101 deputați 22 sunt femei), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 36,9 la sută, iar media globală fiind de 22,8 la sută.

La nivel local, în urma rezultatelor alegerilor locale din anul 2015, femeile reprezintă 20,6% din numărul total al primarilor, mai mult comparativ cu alegerile locale din anul 2011 (18,4%). Totodată, în consiliile raionale/municipale femeile constituie 18,5% față de 17,8% în anul 2011, iar în consiliile locale circa 30,0% față de anul 28,7% în 2011.

Ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor în anul 2015 reprezintă 45,2%. În același timp, ponderea femeilor în numărul total al polițiștilor, inclusiv din protecția civilă și grăniceri, constituie 17,4%.

Fetele sunt suprareprezentate în învățământul liceal

Rata de cuprindere a băieților în învățământul obligatoriu este superioară față de rata de cuprindere a fetelor cu 0,9 puncte procentuale, în timp ce rata de cuprindere a fetelor în învățământul liceal este superioară față de cea a băieților cu 1,5 puncte procentuale. Această situație este determinată în special de faptul că băieții, după absolvirea gimnaziului, se orientează într-o măsură mai mare către învățământul profesional tehnic.

Femeile săvârșesc infracțiuni în proporție mult mai mică decât bărbații

Din total persoane care au săvârșit infracțiuni în anul 2015, 7,5% au fost femei comparativ cu 92,5% bărbați. Femeile mai des sunt implicate în săvîrșirea infracțiunilor grave: 20,2% din total femei care au fost implicate în săvîrșirea infracțiunilor au comis infracțiuni excepțional de grave, deosebit de grave și grave, comparativ cu 15,9% în cazul bărbaților. Bărbații infractori însă, mai frecvent au antecedente penale (3,8% comparativ cu 3,2%) și mai des săvîrșesc infracțiunii în stare de ebrietate (16,2% comparativ cu 4,1% în cazul femeilor).

Cel mai frecvent comit infracțiuni femeile în vârstă de 30 și mai mulți ani (52,5%) și cele în vârstă de 18-24 ani (18,8%), iar în cazul bărbaților acest indicator constituie 43,8% și 23,5%. Femeile săvîrșesc mai des infracțiuni legate de droguri, infracțiuni contra sănătății publice și escrocherii. Bărbații însă, sunt implicați mai mult în săvîrșirea infracțiunilor în domeniul transporturilor, huliganism și violență în familie.

Femeile depășesc cota bărbaților pensionari


Din total pensionari aflați la evidența organelor de asigurări sociale, circa două treimi sunt femei. În funcție de categoria pensionarilor, ponderea femeilor variază de la 81,7% în cazul beneficiarilor de pensii de urmaș, 70,5% - pensionari pentru limită de vârstă, pînă la 50,2% pentru beneficiarii de pensii de dizabilitate.

Circa 88 mii femei și 96 mii bărbați beneficiază fie de pensie sau alocație socială de dizabilitate de la organele de asigurări sociale. Fiecare al doilea pensionar de dizabilitate este femeie. Bărbații preponderent beneficiază de pensii pentru dizabilitate severă și medie, iar femeile pentru dizabilitate accentuată. Un bărbat beneficiar de pensie de dizabilitate severă cel mai frecvent este în vârstă de 55-64 ani, iar o femeie este în vârstă de 65 ani și peste.
Mărimea medie a pensiei pentru limita de vârstă pentru bărbații din sectorul non-agricol constituie 1588,9 lei, comparativ cu 1194,6 lei în cazul femeilor. Totodată, mărimea medie a pensiei pentru angajații sectorului agricol este de 1045,2 lei pentru bărbați, comparativ cu 988,9 lei la femei.

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă, a femeilor din sectorul agricol acoperă doar 69% din valoarea minimului de existență pentru pensionari, comparativ cu 73% în cazul bărbaților. În sectorul non-agricol, mărimea medie a pensiei la bărbați depășește valoarea minimului de existență cu 10%, în timp ce la femei acoperă doar 83%.
Bărbații sunt mai optimiști în aprecierea nivelului de trai al gospodăriei comparativ cu femeile

Gospodăriile conduse de bărbați sunt mai optimiste față de nivelul de trai al gospodăriei

Unul din factorii care influențează percepția nivelului de trai de către populație este capacitatea financiară a gospodăriei. Constatăm că, gospodăriile conduse de bărbați, pot să-și permită cheltuieli neprevăzute în sumă de 5000 lei, într-o proporție mai mare decât cele conduse de femei (13,9% comparativ cu 8,7%).

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
„Încearcă să evite decizii importante”: plafon de 60 de dolari pentru barilul de petrol rusesc

„Încearcă să evite decizii importante”: plafon de 60 de dolari pentru barilul de petrol rusesc

Cu 0,7% mai puține persoane au un loc de muncă, timp de trei luni. La cât a ajuns rata șomajului

Cu 0,7% mai puține persoane au un loc de muncă, timp de trei luni. La cât a ajuns rata șomajului

Moldovenii au puține șanse să afle de ce anumiți judecători sau procurori au picat evaluarea comisiei pre-vetting. Motivul, explicat de președintele instituției: „E regretabil”

Moldovenii au puține șanse să afle de ce anumiți judecători sau procurori au picat evaluarea comisiei pre-vetting. Motivul, explicat de președintele instituției: „E regretabil”

Advertoriale
Bucătarii din Moldova au câștigat Cupa de Aur, la Campionatul Mondial de Gastronomie

Bucătarii din Moldova au câștigat Cupa de Aur, la Campionatul Mondial de Gastronomie

Nikos Vertis este pregătit să încânte Moldova în concertul său live (VIDEO)

Nikos Vertis este pregătit să încânte Moldova în concertul său live (VIDEO)

Mii de copii din toată Republica au fost informați despre regulile de circulație rutieră

Mii de copii din toată Republica au fost informați despre regulile de circulație rutieră

EMISIUNI
 • DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
  DESCIFRAT| Strategia Securității Alimentare 2023-2030: Ce capacitate are R. Moldova să-și acopere necesarul de produse de bază, ce importăm și cum ne afectează crizele (VIDEO)
 • PROFESIONIȘTII| Pictor: „Artistul poate și trebuie să nu fie flămând și sărac” (VIDEO)
 • PROFESIONIȘTII | Activist civic: „Există stereotipurile că tot ce fac oamenii din ONG-uri, fac doar pentru bani. Acei oameni nu sunt activiști civici” (VIDEO)
 • Prepare for Future #11, Marcela Lefter - Viitorul energetic al Moldovei și al întregii planete
 • Moldova, I am back! | Alina Perju, tânăra care a revenit din Franța pentru a îmbunătăți viața sătenilor din sudul țării
Cele mai populare
 • 1
  România a început exportul de gaze către Republica Moldova prin conducta Iaşi-Ungheni
 • 2
  Cât te costă să îți încarci bateria telefonului mobil pe parcursul unui an
 • 3
  Energocom a semnat contractul de livrare a energiei electrice cu MGRES pentru decembrie. Spînu: „Cetățenii vor plăti mai puțin”
 • 4
  Peste 40 de mii de gospodării vor primi compensații mai mari. CSE a ajustat criteriile de atribuire a gradului de vulnerabilitate
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.