Expert-Grup: 10 probleme majore la concesionarea lucrărilor de explorare a 40% din teritoriul Moldovei

Expert-Grup: 10 probleme majore la concesionarea lucrărilor de explorare a 40% din teritoriul Moldovei
Foto: investmentu.com

Specialiștii de la Expert-Grup au prezentat notă de poziție privind concesionarea lucrărilor de exploatare geologică a Republicii Moldova (petrol, gaze naturale), cu ulterioara exploatare. Decizia executivului de a transmite în concesiune activitatea de explorare către compania americană Frontera Resources International LLC a trezit o serie de critici.

Nota de poziție identifică aspectele problematice legate de desfășurarea consultărilor publice, selectarea reprezentantului din societatea civilă, formularea condițiilor de selectare a companiei concesionare, dar și întocmirea propriu-zisă a contractului de concesionare. O atenție deosebită se atrage la fel și condițiilor cum va fi asigurată protecția mediului pe durata contractului, care împreună cu eventualele lucrări de exploatare, poate dura până la 50 ani.

Autoritățile au decis să diminueze dependența energetică, de asemenea, prin identificarea și eventuala exploatare ulterioară a resurselor energetice din interiorul țării. Reieșind din constrângerile bugetare de mult timp cronice, Guvernul a recurs la modalități mai puțin costisitoare de atragere a investițiilor necesare pentru explorarea potențialului geologic al țării. În acest context, executivul a decis transmiterea dreptului de prospectare și evaluare, și în eventualitate ulterioara exploatare, a zăcămintelor minerale ale țării către o companie străină, apelând la procedura de concesionare. Anterior, au existat și alte tentative de a efectua prospecțiuni (1995-2007) prin concesionare, dar din varii motive acestea s-au soldat cu eșec. 

Procedurile legale de transmitere în concesiune a lucrărilor de explorare a țării au demarat în 2016, când Guvernul a acceptat concesionarea lucrărilor de explorare geologică a hidrocarburilor (gazelor naturale și a petrolului). Totodată, executivul a dispus ca Ministerul Mediului să fie responsabil de desfășurarea concursului de selectare a companiei relevante.3 Deja în luna martie 2017, executivul și compania selectată, Frontera Resources Corporation LLC, au semnat declarația de colaborare privind explorarea regiunii Dobrogea din sudul Republicii Moldova, pe linia raioanelor Ungheni-Basarabeasca, care include și autonomia găgăuză, care are un perimetru de 12.125 km2 sau circa 40% din teritoriul țării.

Decizia executivului de a transmite în concesiune activitatea de explorare către compania americană Frontera Resources International LLC a trezit o serie de nedumeriri, care necesită clarificări punctuale și pertinente. În linii mari, nedumeririle țin de inconsistențele observate la concursul de concesionare, selectarea companiei câștigătoare, condițiile în care s-au desfășurat consultările publice și alte deficiențe procedurale asociate cu această concesiune.

Analiza ce urmează mai jos se focusează pe câteva din cele mai sensibile aspecte:

Problema nr. 1. Există o serie de incoerențe și contradicții în modul cum au fost desfășurate consultările publice. Așadar, Ministerul Mediului a inițiat consultările publice pe proiectul HG cu privire la concesionare pe 7 iulie 2016, stabilind termenul limită pentru colectarea recomandărilor pe 27 iulie, ceea corespunde minimului de 15 zile lucrătoare pentru procesul integral de consultări.6 Cu toate acestea, Guvernul a adoptat hotărârea deja pe 20 iulie, adică cu o săptămână mai devreme decât termenul propus pentru transmiterea recomandărilor de către public. Așadar, se presupune că în timp ce Ministerul Mediului încă colecta recomandări de la public pe marginea proiectului, Guvernul a adoptat hotărârea.

Problema nr. 2. Cel mai grav aspect legat de transparența decizională ține de adoptarea HG. nr 1439 cu privire la transmiterea dreptului de desfășurare a lucrărilor de explorare geologică, cu ulterioară exploatare, pe 30 decembrie 2016, când nu a avut loc nicio ședință de Guvern. Prin urmare, nu este clar în ce condiții legale a fost adoptată de către Guvern hotărârea privind transmiterea dreptului de concesionare către Frontera Resources International, care a intrat în vigoare deja pe 2 ianuarie 2017 (Monitorul Oficial). Tot pe 2 ianuarie, Ministerul Mediului și Frontera Resources International au semnat contractul de concesiune.

Problema nr. 3. Consultările publice au fost făcute doar în limba română (limba de stat), deși obiectul concesionării vizează o bună parte din sudul țării, unde este folosită limba rusă ca limbă de comunicare (autonomia găgăuză, Taraclia etc.). Chiar dacă legea privind transparența decizională nu specifică expres că prezentarea documentelor spre consultări publice trebuie să aibă loc doar în limba română (limba de stat), aceasta obligă autoritățile publice să asigure participarea tuturor părților interesate la consultările publice. De aceea, publicarea proiectelor de documente doar în limba română nu a contribuit nicidecum la o participare mai înaltă, ci din contra a diminuat participarea cetățenilor și asociațiilor, care comunică preponderent în limba rusă.

Problema nr. 4. Criteriile pentru selectarea companiei concesionare, specificate în HG din iulie 2016, sunt mai degrabă incomplete. Astfel, Guvernul a inclus în lista de criterii doar experiența, capacitatea de investiții, disponibilitatea de tehnologii avansate, dar a trecut cu vederea importanța situației financiare interne a potențialelor companii ofertante. Aceste aspecte sunt importante și puteau fi comunicate în cadrul consultărilor publice, care au durat foarte puțin timp, mai exact doar 9 zile (Vezi Problema nr. 1). Aspectul legat de situația financiară a companiei ar fi împiedicat selectarea Frontera Resources International, care potrivit informațiilor publice are performanță financiară slabă.

Problema nr. 5. Examinarea condițiilor în care s-a desfășurat concursul pentru selectarea reprezentantului societății civile în calitate de membru al Comisiei pentru selectarea concesionarului (Ordinului Ministerului Mediului nr. 100 din 25 iulie 2016) denotă o serie de deficiențe care au putut influența obiectivitatea concursului: 

• Criteriile invocate de către Ministerul Mediului pentru alegerea membrului din partea societății civile conțineau cerințe restrictive față de candidați de natură să reducă participarea cât mai largă din partea societății civile. Mai exact, Ministerul a solicitat dispunerea de „grade științifice în domeniu” și de “publicații naționale și internaționale în domeniu”. Asemenea cerințe sunt foarte specifice și, de aceea, permit abuzuri la selectarea candidaților potriviți. Totodată, aceste cerințe pot fi considerate excesive și irelevante, având în vedere criteriile deja foarte înalte înaintate față de candidatul din partea societății civile și anume: deținerea licenței în domeniul geologiei, petrolului și gazelor și o experiență de cel puțin 10 ani în domeniu.

• Condițiile de organizare a concursului de concesionare, specificate în HG nr. 895 din 20 iulie 2016, a prevăzut doar un singur reprezentat din partea societății civile, care în final a fost ales din mediul academic, Valerian Ciobotaru, care face parte dintr-o instituție academică subordonată Academiei de Științe, a cărui președinte este membru al Guvernului. Totodată, având în vedere obiectul concesionării (lucrări de explorare și ulterioara exploatare pe 40% din sudul țării), Guvernul trebuia să extindă numărul reprezentanților din sectorul asociativ până la cel puțin două persoane, dar și să implice organizații din sectorul non-guvernamental din regiunile vizate (linia Ungheni-Basarabeasca) De asemenea, criteriile de selectare puteau să includă experiență în proceduri de transparență și achiziții publice, pentru a atrage reprezentanții societății civile specializați în politici anticorupție. Asemenea persoane ar fi reprezentant o valoare adăugată pentru Comisia de selectare a concesionarului. 

• Alt aspect problematic este termenul extrem de scurt (doar 2 zile) pe care l-au avut la dispoziție reprezentanții societății civile pentru a transmite CV-urile către Ministerul Mediului.

• Au fost create obstacole adiționale și în ceea ce privește transmiterea CV-urilor, care trebuiau depuse doar personal direct la instituție, fără a oferi opțiunea de a le expedia prin poșta electronică. Acest lucru a putut crea bariere în special pentru reprezentanții sectorului asociativ din regiune, care întâmpină dificultăți pentru a se deplasa în capitală.

Problema nr. 6. Contractul de concesionare face referință la evaluarea impactului mediului, invocând inclusiv posibilitatea de a interzice demararea anumitor lucrări, dacă acestea au impact negativ asupra mediului. De fapt, compania americană nu va putea începe lucrările de explorare decât după ce efectuează evaluarea impactului asupra mediului (Legea nr. 86 din 29 mai 2014). Totodată, pe perioada concesiunii, compania se obligă să asigure securitatea ecologică și protecția mediului înconjurător. Dar, cu toate acestea, prevederile contractuale sunt permisive vizavi de utilizarea substanțelor toxice sau inflamabile, Frontera Resources International fiind obligată doar să “reducă folosirea substanțelor toxice” nu și să excludă definitiv utilizarea lor. Nu în ultimul rând, în contract lipsește specificarea sancțiunilor care vor fi aplicate în cazul acțiunilor ce pot afecta negativ mediul înconjurător. Nu este menționat riscul pedepsirii concendentului conform legislației privind protecția mediului în vigoare. Unica penalitate pe care o poate suporta compania concesionară pentru activități ce vizează negativ mediul înconjurător este încetarea contractului de concesionare în cazul “apariției unui pericol direct pentru viața și sănătatea oamenilor ce activează sau locuiesc în zona de influență a lucrărilor legate de executarea concesiunii”.

Problema nr. 7. Potrivit Contractului de concesiune, partea moldovenească transmite „dreptul exclusiv” de executare a lucrărilor de explorare către compania americană, pe perimetrul UngheniBasarabeasca. În consecință, este imposibilă eventuala atragere a altor companii pe un teritoriu care reprezintă 40% din teritoriul țării pe o durată extinsă și garantată de stat. De facto, Frontera Resources International LLC va deține monopolul asupra explorării pe până la 10 ani. Mai mult ca atât, în cazul descoperii resurselor, aceasta primește automat drept de exploatare pentru 40 ani. 

Problema nr. 8. Contractul de concesiune stipulează că după două luni de la semnarea contractului de concesionare (60 zile), compania americană trebuie să fondeze o societate comercială, pentru a opera în calitate de întreprindere concesională. Cu toate acestea, Frontera Resources International LLC a înregistrat o companie la Chișinău în luna octombrie 2015, adică cu 1 an și jumate înainte de semnarea contractului propriu-zis. Sperăm că acestea sunt doar coincidențe care confirmă intențiile serioase pe termen lung ale companiei americane față de explorările din Republica Moldova. 

Problema nr. 9. Deși Guvernul a oferit dreptul exclusiv de explorare către compania americană, cea din urmă are posibilitatea, în baza contractului (p. 8.15, pagina 7), să subcontracteze alte companii pentru executarea lucrărilor de cercetare. Acest lucru va avea loc printr-o simplă notificare a executivului. Așadar, deja având poziție monopolistă pentru explorarea a 40% din teritoriul țării, Frontera Resources International LLC va avea dreptul să contracteze alte companii fără a fi necesar vreun concurs. În același timp, autoritățile nu vor putea să intervină în procesul de selectare și, prin urmare, nici să respingă companiile alese de către Frontera Rosources, indiferent de profilul acestora (companii offshore etc.).

Problema nr. 10. Contractul permite ambelor părți să se eschiveze de la oricare obligație (inclusiv cele legate de protecția mediului înconjurător) dacă se produc situații de forță majoră (pagina 10, p. 16.1), precum: calamități naturale, incendiu, inundații, stare de război, actele puterii publice și etc., adică altele care nu sunt specificate. Considerăm că orice prevedere vagă, precum cea legată de „actele puterii publice” și respectiv “etc.”, produc incertitudine legală și pot genera ulterior anumite riscuri pentru interesul public. Astfel, atât concendentul, adică Guvernul, cât și compania concesionară, Frontera Resources International, le poate folosi cu ușurință pentru a se absolvi de orice responsabilitate pentru neexecutarea în timp sau conformă cu prevederile (în totalitate sau chiar parțială).

Aceasta indică cât de fragil este contractul, dar și cât de ușor se pot eschiva guvernul și compania de responsabilitate invocând anumite decizii adoptate spre exemplu de către autoritățile publice centrale sau locale, aflate în opoziție față de guvern.

Dragă cititor,

Mii de oameni ne citesc în aceste zile în căutarea informațiilor, răspunsurilor și a unui fir de speranță. Iar noi lucrăm ca să asigurăm un jurnalism responsabil care să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem mai bine tot ce se întâmplă în jurul nostru și să ne unească în aceste timpuri complicate.

Ce putem face noi acum, este să te informăm corect, din surse verificate. Când nu știi pe cine să crezi, vezi ce scrie AGORA.
Fiecare contribuție din partea cititorilor este valoroasă pentru activitatea redacției. Susține-ne cu un abonament de membru. Mulțumim

Vezi și aceste știri
Trupele ucrainene înaintează spre Donețk, în timp ce la Kremlin are loc anexarea teritoriilor țării vecine

Trupele ucrainene înaintează spre Donețk, în timp ce la Kremlin are loc anexarea teritoriilor țării vecine

De la predicile lui Isus Hristos, până la bombardamente atomice. Declarațiile aberante ale lui Putin

De la predicile lui Isus Hristos, până la bombardamente atomice. Declarațiile aberante ale lui Putin

Ex-directorul SIS, Vasile Botnari, trimis în judecată. Bunuri de peste 28 de milioane de lei au fost puse sub sechestru

Ex-directorul SIS, Vasile Botnari, trimis în judecată. Bunuri de peste 28 de milioane de lei au fost puse sub sechestru

Advertoriale
Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Servicii de recrutare cu garanție de la DAD Human Capital

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

Cauți un job în IT? Vezi care sunt primii pași pentru a deveni un specialist în domeniu

„Ne bucurăm în ciuda lor” – campania care unește lumile Carla's Dreams și Animaliens Wines

„Ne bucurăm în ciuda lor” – campania care unește lumile Carla's Dreams și Animaliens Wines

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
 • DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
  DESCIFRAT| (IN)Siguranța din mijlocul protestelor sau șirul neregulilor din Orășelul Schimbărilor. Invitați: Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu și directorul executiv API, Petru Macovei
 • DESCIFRAT| Distribuirea lemnelor de foc sau drumul celor 5 metri ster: De la lista întocmită de primării, la stocurile care se golesc (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Cristina Tocari, tânăra care a revenit din Franța pentru a transforma plasticul în bijuterii (VIDEO)
 • DESCIFRAT| Meniul preșcolarilor, între posibilități și necesități (VIDEO)
 • Moldova, I am back! | Nicolai Croitoru: „Pot să mă mândresc că echipa mea e formată practic în proporție de 80% din persoane revenite de peste hotare”(VIDEO)
Cele mai populare
 • 1
  Procuratura Anticorupție investighează sursele de finanțare a protestului Partidului Șor. Participanții ar fi primit între 400 de lei și 100 de dolari
 • 2
  O deputată i-a transmis președintelui Parlamentului 200 de lei din partea manifestanților ca să iasă la protest. Grosu: Lipsă de inteligență emoțională (FOCUS)
 • 3
  Orașul Nicolaev, Ucraina: Sunt confirmate pierderi omenești și răniți după ce muniții cu dispersie au nimerit într-o stație
 • 4
  Putin a semnat decretele de recunoaștere a independenței regiunilor ocupate de Rusia în Ucraina
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.