Nereguli de sute de milioane de lei la Ministerul Sănătății, constatate de experții Curții de Conturi

Nereguli de sute de milioane de lei la Ministerul Sănătății, constatate de experții Curții de Conturi

Curtea de Conturi a prezentat Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și unor entități din subordine, unde au fost relevate mai multe nereguli privind gestiunea patrimoniului și a finanțelor publice.

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 26 aprilie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și unor entități din subordine întocmite la 31 decembrie 2016.

Probele de audit au fost acumulate în cadrul Ministerului Sănătății, Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie „Rasia Pacalo", Centrului Național de Sănătate Publică, Centrului de Sănătate Publică mun. Bălți, Centrului de plasament temporar și reabilitare pentru copii mun. Bălți, Colegiului de medicină mun. Bălți, Instituției Publice Unitatea de Coordonare, Implementare şi Monitorizare a Proiectului de Restructurare a Sistemului Sănătății (UCIMP)

Publicitate

Urmare misiunii de audit au fost constatate un șir de deficiențe. Astfel, situațiile financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și ale instituțiilor din subordine au înregistrat denaturări ale valorii mijloacelor fixe raportate (138,3 milioane lei), urmare a nerespectării cadrului normativ. Acestea se exprimă prin raportarea neregulamentară a investițiilor capitale (128,1 milioane lei) și neînregistrarea conformă la conturile contabile a mijloacelor fixe (10,2 milioane lei).

Managementul iresponsabil al instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății, nerespectarea cadrului legal, neorganizarea proceselor de control intern la gestionarea patrimoniului public au determinat:

- neîncasarea veniturilor din locațiunea spațiilor neutilizate (0,9 milioane lei);

- neînregistrarea la organele cadastrale a dreptului asupra bunurilor publice (cu valoarea de 38,2 milioane lei și suprafața de 17,8 mii m.p.);

- neînregistrarea în evidența contabilă a imobilelor (3,2 mii m.p. de către 12 instituții) și a terenurilor aferente (1,1 ha) în valoare de (0,9 milioane lei de către 5 instituții);

- neajustarea valorii reale a bunurilor publice (construcțiilor) și a terenurilor aferente, care a cauzat înregistrarea în evidența contabilă a valorii acestora cu 7,8 milioane lei mai mică decât valoarea înregistrată la organele cadastrale, precum şi a terenurilor aferente cu 9,1 milioane lei mai puțin;

- calcularea incorectă a uzurii mijloacelor fixe cu denaturarea soldurilor inițiale (9,9 milioane lei) și finale (2,8 milioane lei);

- denaturarea valorii medicamentelor și materialelor sanitare (0,1 milioane lei) prin înregistrarea stocurilor cu termenul de valabilitate expirat, precum și nerecepționarea fizică a unor medicamente la depozitul instituției (CNSP);

- înregistrarea neconformă a creanțelor (12,0 milioane lei) prin stingerea avansurilor în lipsa documentelor primare de evidența contabilă, precum și acumularea creanțelor (3,7 milioane lei) rezultate din prestarea serviciilor în avans;

- neînregistrarea și neraportarea la 31.12.2016 de către UCIMP a avansurilor (23,6 milioane lei), reflectând concomitent eronat cheltuielile privind transmiterea activelor cu titlu gratuit, situație corectată, inclusiv în raportul consolidat, în luna martie 2017;

- neconsolidarea în raportul financiar a acțiunilor și a altor forme de participare în capital în interiorul țării (708,4 milioane lei) din cauza neînregistrării conforme a acestuia la Camera Înregistrării de Stat la 20 de instituții al căror fondator este Ministerul. Astfel, capitalul social (581,5 milioane lei) al 20 de IMSP subordonate Ministerului Sănătății, precum și investițiile capitale (128,1 milioane lei) efectuate de Minister pentru instituțiile din subordine nu au fost înregistrate și consolidate la situația din 31 decembrie 2016.

La capitolul utilizarea mijloacelor publice s-a constatat nerespectarea cadrului legal-normativ de către managementul instituțiilor subordonate Ministerului (CNSP și AMDM), precum și neimplementarea controlului intern pe procese și subprocese, ceea ce a generat calcularea și achitarea neregulamentară și nejustificată a cheltuielilor aferente remunerării muncii (5,3 milioane lei).

Astfel, au fost acordate premii (inclusiv premii unice) și plăți cu caracter stimulator prin nerespectarea limitei salariului tarifar și sporului pentru vechime în muncă, au fost achitate sporuri la salariu prin depășirea cuantumului de 80% din salariul de funcție ținându-se cont de sporul pentru vechime în muncă, ajutor material suplimentar mijloacelor prevăzute în cele 6 fonduri lunare pe an constituite în scopul premierii și acordării ajutorului material, precum și au fost calculate sporuri cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale angajaților care nu sunt implicați nemijlocit în prestarea serviciilor cu plată.

Managementul instituțiilor de învățământ din subordinea Ministerului Sănătății nu a elaborat și aprobat mecanismul și procesele necesare recuperării conforme a mijloacelor bugetului de stat alocate pentru asigurarea studiilor studenților cu finanțare bugetară, ceea ce a determinat prejudicierea bugetului cu suma de 22,5 milioane lei.

Cele expuse au servit temei pentru exprimarea opiniei contrare asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și ale unor entități din subordine.

Referitor la Acordul de finanțare pentru realizarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății", auditul a stabilit lipsa transparenței în procesul de repartizare a mijloacelor financiare, ceea ce a cauzat diminuarea transferurilor din bugetul de stat către Ministerul Sănătății și majorarea acestora (cu 18,6 milioane lei) față de Compania Națională de Asigurări în Medicină

Totodată, se menționează că indicatorii stabiliți în proiect nu sunt corelați cu atribuțiile părților implicate în realizarea și raportarea acestora, circumstanțe ce nu oferă și nu asigură repartizarea exhaustivă a mijloacelor proporțional efortului și activităților îndeplinite. Aceste condiții ar putea genera pe viitor situații incerte în cadrul proceselor de realizare și raportare a indicatorilor.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal