INTERVIU. Victor Lutenco, despre cum poate contribui diaspora la dezvoltarea economică a Republicii Moldova

INTERVIU. Victor Lutenco, despre cum poate contribui diaspora la dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Foto: Vasile Botnaru

Diaspora moldovenească este o preocupare din ce în ce mai mare pentru Guvernul Republicii Moldova. Acest fapt este demonstrat și de numărul tot mai mare de evenimente care au loc în ultima perioadă. Despre acțiunile care se întreprind pentru a maximiza efectele pozitive ale migrației pentru dezvoltarea economică a țării, aflați din interviul acordat pentru Agora de către șeful Biroului pentru relații cu Diaspora, Victor Lutenco.

Agora: În premieră, în perioada 28-30 august, se vor desfășura Zilele Diasporei. În cadrul acestora, va avea loc și Seminarul de politici publice: Diaspora economică pentru Moldova. Ce vă propuneți să realizați?

Victor Lutenco: „Diaspora economică pentru Moldova” este formată dintr-un grup de profesioniști în domeniu, care sunt dispuși să contribuie în mod voluntar la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La prima sa ediție, Seminarul de Politici Publice: Diaspora Economică pentru Moldova are drept scop mobilizarea experienței internaționale a membrilor diasporei pentru identificarea problemelor de politică socio-economică pe care le întâmpină Guvernul Republicii Moldova și elaborarea unor soluții practice pentru rezolvarea acestora.

Persoanele selectate pentru participarea la conferință lucrează în echipă cu un consultat din partea Ministerelor și instituțiilor Guvernului Republicii Moldova. Ne propunem să realizăm 11 analize ex-ante a impactului politicilor publice și recomandări de acțiuni tangibile pentru optimizarea politicilor socio-economice ale Guvernului Republicii Moldova.

Domeniile selectate de către reprezentanții diasporei țin de orientarea economiilor migranților spre investiții sau dezvoltare de afaceri, de micro-asigurări, de domeniul rezilienței energetice și de posibilitatea diversificării sistemului de pensii. De obicei, un minister elaborează câte două, trei politici pe an. Suportul diasporei este unul valoros și înalt apreciat în Guvern.

Agora: Migrația poate avea atât efecte pozitive, cât și negative pentru dezvoltarea economică a unei țări. Cum putem maximiza aceste efecte pozitive?

V. L.: Există numeroase exemple pozitive ale altor țări, precum Filipine, Irlanda sau Israel în maximizarea efectelor pozitive ale migrației. Este foarte important atunci când planifici o politică sau o serie de acțiuni - să ai toate datele necesare pentru a-i spori eficiența.

La BRD, am studiat cu atenție experiența acestor țări, dar și practicile mai puțin reușite. Totodată, împreună cu partenerii noștri internaționali, OIM și NEXUS am realizat o serie de studii, care să ne permită să înțelegem care sunt caractersiticile diasporei noastre și voința de a contribui la dezvoltarea țării. Ceea ce facem noi este să le punem la dispoziție oportunități de dezvoltare personală și financiară. Dezvoltarea țării poate avea loc doar dacă fiecare individ va vedea propriile beneficii. Astfel, programele noastre sunt orientate spre capitalul uman, dar și financiar al diasporei. Între specialiști în domeniul migrației se discută despre remitențele intelectuale. Considerăm că cetățenii din diaspora, care decid să contribuie sunt o valoare prin cunoștințele accumulate, practicile de care dispun, dar și prin abilitățile interculturale pe care le-au căpătat.

Programele economice pe care le dezvoltăm în colaborare cu partenerii noștri, din alte ministere sau exteriori Guvernului sunt orientate spre dezvoltarea afacerilor, crearea locurilor de muncă, dar și spre profitul personal al migranților. Astăzi se vorbește mai mult despre mobilitatea persoanelor, decât despre migrație. Regimul liberalizat de vize facilitează acest schimb de experiență și de bune practici cu cetățenii din diaspora.

Migrația devine, pas cu pas, o componentă centrală în dezvoltarea Republicii Moldova. Din această cauză, în fiecare instituție guvernamentală sunt desemnate două persoane responsabile de politicile pentru diaspora. Planificăm, în anul următor să dezvoltăm rețeaua și în administrația publică locală. Este important ca fiecare cetățean, indiferent de locul său de reședință, să fie reprezentat și ascultat de autorități. Acest lucru va permite creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului și deci va maximiza efectele pozitive ale migrației.

Agora: Din 2010, la nivelul Ministerului Economiei, prin ODIMM, este implementat programul PARE 1+1, care are drept scop atragerea remitențelor în economia națională. Biroul pentru relații cu Diaspora planifică să lanseze vreun program similar?

V. L.: În cadrul BRD lucrăm la moment asupra două studii majore în domeniul financiar, pe care le vom lansa în curând. Este vorba de studiul cu privire la crearea unui Fond de Investiții și Economii pentru Migranți și cel cu privirela Diaspora Bonds(obligațiuni de stat pentru diasporă).

Scopul acestor două potențiale mecanisme este de a oferi cetățenilor noștri de peste hotare oportunități de investiții colective, produse financiare care ar suplini, să zicem, pensia oferită de stat la reîntoarcere, sau depozite pe termen lung pentru studiile copiilor. În același timp, vrem să producem o schimbare în abordare, punând accentul mai mult pe economiile migranților, și nu remitențele acestora. În primul rând, remitențele sunt destinate, din start, consumului sau cheltuielilor pe termen scurt, iar economiile, net superioare, pot fi utilizate, în beneficiul comun, la dezvoltarea durabilă a țării ca punct de reîntoarcere.

Agora: Cum putem promova redirecționarea acestor bani în sectoarele productive ale economiei (investiții, afaceri) și nu în consum cum este la momentul actual? Care ar fi strategia potrivită în acest sens?

V. L.: În primul rând trebuie să ne schimbăm abordarea, care, până acum, era orientată mai mult spre fluxurile bănești pe care le numim remitențe și care sunt destinate din start, în proporție pe peste 60% - consumului și cheltuielilor pe termen scurt. Potențialul major îl constituie economiile migranților, care sunt, de fapt, și unul din obiectivele de bază ale migrației și depășesc cu peste 75% volumul remitențelor. Studiul Nexus Moldova din 2013, efectuat pe un eșantion de 20.850 gospodării casnice din țară relevă faptul că remitențele constituie doar 21% din veniturile migranților, pe când economiile - 37%. Prin urmare, strategia cea mai potrivită ar fi atragerea, în beneficiul comun, a acestui tip de resurse financiare, prin intermediul unor mecanisme financiare specifice (hârtii de valoare, fonduri private, depozite pe termen lung, etc.), și direcționarea lor spre proiecte cu impact la nivel local, ce ar crea precondițiile necesare reîntoarcerii.

Agora: Pentru a beneficia de pensii, cetăţenii trebuie să contribuie cel puţin 15 ani la fondul de pensii din Republica Moldova. Ce facem cu cetățenii dornici să se întoarcă acasă, care lucrează legal în țări precum Italia, Spania, Grecia cu care Republica Moldova nu are semnate acorduri privind asigurarea socială?

V. L.: Sistemul de pensionare al Republicii Moldova este în proces de reformare, se examinează crearea modelului de asigurări cu pensii format din două componente: pensia de bază şi pensia asigurată. În ceea ce privește calcularea pensiei în baza legislației unui alt stat, aceasta se face în baza acordurilor încheiate de Republica Moldova și statul respectiv în domeniul securității sociale.

Până în prezent, Republica Moldova a semnat 10 acorduri (Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Cehia, Austria, Estonia, Belgia, Polonia și Ungaria), în proces de negociere sunt acordurile cu Lituania, Letonia și Turcia. Cetățenii noștri, aflați în alt stat, în mod legal au dreptul să iasă la pensie, în conformitate cu legile statului în care se află, cu condiția să aibă un stagiu minim de cotizare pentru stabilirea pensiei. În conformitate cu prevederile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, dreptul la pensie îl au persoanele asigurate în RM, precum și persoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei este în proces de negocieri cu statele menționate de dvs.

Din păcate, semnarea acordurilor nu depinde numai de noi. Dar vrem să vă asigurăm că muncim mult în acest sens. În afară de asta, lucrăm la alternative de pensii, împreună cu colegii din diaspora și sperăm să reușim finalizarea și implementarea acestor politici cât mai curând.

Agora: Echipa Programe din cadrul BRD are drept misiune elaborarea politicilor în diverse domenii. Care sunt cele mai importante realizări în domeniul economic de care pot beneficia deja cetățenii din diasporă?

V. L.: Echipa Programe are în primul rând rolul de a coordona politicile realizate în cadrul Guvernului. Apoi, avem o serie de programe special concepute pentru dezvoltarea economică și redirecționarea remitențelor. Pentru moment, echipa Programe a BRD a dezvoltatat o serie de inițiative economice, care vor fi prezentate în toamnă și în primăvara anului viitor.

Pentru noi este important să venim cu programe viabile. Din această cauză, le testăm înainte ca să apară pe piață. În plus, suntem acum în process de elaborare a Strategiei Diaspora 2025, în care un capitol important este dedicat migrației și dezvoltării programelor economice. Anul trecut am colaborat cu OIM (Organizația Internațională pentru Migrație) și Poșta Moldovei la semnarea unui acord cu Poșta Italiei, pentru scăderea costului transferurilor din Italia. Programul va fi lansat în septembrie. Suntem în permanentă conexiune cu ODIMM și alte programe similare, ale partenerilor externi.

Agora: Care ar fi următoarele acțiuni la care se lucrează? (în sfera economică, atragere de investiții, fonduri etc.)

V. L.: În 2013 am început, împreună cu reprezentanții diasporei și a colegilor din cadrul Echipei de Atragere a Investițiilor (Cabinetul Prim-ministrului RM) să promovăm potențialul investițional al Republicii Moldova pe plan internațional. În luna septembrie a anului trecut, a fost organizat Forumul Investițional din Veneția / Italia, la care au participat peste 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri italian. Forumul a fost primul de acest gen, organizat cu implicarea nemijlocită a asociațiilor diasporei. Cetățenii noștri de peste hotare sunt, de multe ori, foarte bine integrați în cercurile de afaceri locale și pot promova interesele țării noastre la diferite nivele.

În perioada următoare vom organiza o serie de evenimente similare în alte țări prioritare. Pe 6-7 octombrie 2014 vom organiza, împreună cu Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), sub înaltul patronaj al prim-ministrului RM, dl Iurie Leancă - primul Forum de Afaceri al Diasporei (Diaspora Business Forum), la care sunt invitați oameni de afaceri de succes de peste hotare și manageri de nivel înalt din companii și instituții financiare internaționale, originari din Republica Moldova. Scopul evenimentului este de a oferi o platformă de comunicare între reprezentanții mediului de afaceri din țară și de peste hotare, promovarea investițiilor directe ale diasporei și a dialogului constructiv între Guvern și mediul privat. Studiile privind mecanismele financiare de implicare colectivă a diasporei în dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, pe care le-am menționat anterior, sunt planificate pentru perioada 2014-2015 și, la moment, discutăm eventuala implicare a experților Băncii Mondiale și a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), care au fost foarte interesați de această abordare inovativă (Fondul de Investiții și Economii pentru Migranți) la nivel internațional, aș putea spune.

Agora: Câte persoane activează în cadrul Biroului?

V. L.: În acest moment Biroul are 11 angajați, dintre care opt sunt funcționari publici, iar alții trei - consultanți naționali din partea proiectului NEXUS și OIM. Suntem trei echipe, cu sarcini clar determinate.

În afară de angajați,la BRDparvin permanent cereri pentru stagii de practică sau de voluntariat.  Acum,la BRD, avem șapte stagiari, care sunt implicați în organizarea programului DOR2014, aZilelor Diasporei și a Congresului Diasporei, dar și în elaborarea Strategiei Diaspora 2025.

Agora: Care este bugetul Biroului pentru relații cu Diaspora? Este acesta suficient pentru realizarea tuturor proiectelor?

V. L.: În 2013, prin eforturile BRD a fost instituit un subprogram bugetar numit „Susținerea diasporei”. Aceasta presupune că activitățile pentru diaspora vor avea linie de buget separată. Bugetarea programelor noastre este importantă, în mod special, pentru activitățile educaționale și pentru proiectele innovative care vin din diaspora.

În 2013, pentru acest subprogram a fost alocat un milion de lei, iar pentru 2014 - 2 milioane. Din aceste resurse, în2014, afost finanțat programul DOR, Gala Studenților Originari din Republica Moldova, activitățile pentru Zilele Diasporei, Congresul Diasporei, precum și cărți de limbă română, costume naționale, simboluri naționale, etc. Sigur că multe dintre acțiuni sunt puțin acoperite sau chiar neacoperite din bugetul de stat. Dar acest lucru nu stagnează activitatea noastră. BRD însă este în permanentă căutare de parteneriate și de susținere financiară din partea donatorilor externi. Și avem success, pentru că acțiunile noastre sunt de impact și sustenabile. Pentru anul viitor, am planificat să cheltuim 3 milioane din bugetul de stat. Este important să avem posibilitatea să oferim, ca instituție a statului, suport cetățenilor noștri, în momentul în care acțiunile acestora sunt voluntare și bine intenționate. 

Dle Lutenco, vă mulțumim. 

Sprijină redacția Agora cu doar 48 de lei pe lună, iar noi te răsplătim cu un cadou dulce de la From the Heart Shop.

Avem puterea să ne ajutăm unii pe ceilalți….

Dacă și tu crezi că ceea ce citești pe acest site sunt informații importante, atunci susține munca redacției AGORA cu un abonament digital ca să devină mai bună, să facă știri deosebite, interviuri mai interesante, articole și povești care să te facă să vrei să le recitești și să le distribui prietenilor tăi.

Mai mult, răsplătim fiecare abonat cu un set de produse locale, împachetate cu dragoste de echipa de la From the Heart Shop, astfel contribuim împreună la promovarea produselor de-acasă, din Moldova.

Devino de astăzi Susținător, Fan sau Ambasador AGORA

Vezi și aceste știri
Oamenii AGORA. Mihai Caragacean, jurnalistul care aduce lumina

Oamenii AGORA. Mihai Caragacean, jurnalistul care aduce lumina

EDITORIAL internațional | A 15-a literă din alfabetul grecesc, vaccinarea obligatorie în UE și mirosul de praf de pușcă dinspre Ucraina

EDITORIAL internațional | A 15-a literă din alfabetul grecesc, vaccinarea obligatorie în UE și mirosul de praf de pușcă dinspre Ucraina

Militar ucrainean: Întreţinerea trupelor în apropierea graniţelor Ucrainei costă Rusia circa 10 milioane de dolari pe zi

Militar ucrainean: Întreţinerea trupelor în apropierea graniţelor Ucrainei costă Rusia circa 10 milioane de dolari pe zi

Advertoriale
Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Povestea în mujdei și ciocolată a uneia dintre cele mai cunoscute patiserii din Chișinău la Artizanii Gustului

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Abonament ACCESIBIL. Creat cu grijă pentru persoanele cu necesități speciale

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

Centrele de inovație și producție ale companiei Herbalife Nutrition obțin o certificare importantă în domeniul sănătății și securității

E un efort pe care nu-l putem face
singuri, așa că te așteptăm alături de noi
EMISIUNI
 • Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
  Copiii știu mai bine: Care-i treaba cu șefii, ce mașini conduc și de ce au camere video în birou (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Soluții noi pentru probleme vechi sau ce ne facem cu rănile căpătate la terenul de joacă (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Gadgeturile noastre de toate zilele (VIDEO)
 • Copiii știu mai bine: Viața de după căsătorie sau „iubirea asta nu ți-i trali-vali” (VIDEO)
 • Oameni ca tine: Creatorul de zâmbete (VIDEO)
Cele mai populare
 • 1
  Noi reguli de intrare în România. Toți călătorii vor completa formularul de localizare a pasagerului
 • 2
  Marina Tauber, adresare către Maia Sandu: „Este un război. În el neapărat vor fi câștigători și invinși, iar învinșii veți fi voi”
 • 3
  Un bărbat de 30 de ani a murit după ce ar fi fost împușcat în timpul unei partide de vânătoare
 • 4
  Reacții după decizia Curții de Apel Bălți de a anula înregistrarea Marinei Tauber în cursa electorală
Canalul nostru de pe YouTube
Autentificare
Ai uitat parola?
Salvează articolul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Articolele salvate pentru mai târziu, le vei putea găsi în profilul tău.

Urmărește subiectul

Pentru a activa această opțiune, e nevoie să fii logat pe AGORA.

Subiectele urmărite le vei putea găsi în profilul tău.