Curtea de Conturi a depistat nereguli contabile de peste 800 mln lei la Ministerul Sănătății

Curtea de Conturi a depistat nereguli contabile de peste 800 mln lei la Ministerul Sănătății

Potrivit raportului Curții de Conturi, la Ministerul Sănătății și întreprinderile din subordine s-a constatat admiterea unor erori semnificative în evidența și raportarea financiară. Totodată, managementul iresponsabil al instituțiilor din subordinea Ministerului, nerespectarea cadrului legal și neorganizarea proceselor de control intern au determinat producerea pagubelor de ordinul zecilor milioane de lei.

Curtea de Conturi a publicat Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine întocmite la 31 decembrie 2016.

Ministerul Sănătății este a 57 de instituții finanțate de la bugetul de stat și/sau din mijloace speciale și a 24 de instituții la autofinanțare, nonprofit, administrează 2 întreprinderi de stat, cota-parte a unei societăți comerciale și are în subordine o autoritate administrativă.

Publicitate

Conținutul Raportului de audit, bazat pe probele colectate la Ministerul Sănătății și la unele instituții din subordine, denotă că implementarea sistemului de management financiar și control este la o etapă incipientă, fiind însoțită de rezerve complexe. Aceste circumstanțe au determinat admiterea erorilor semnificative în evidența și raportarea financiară, gestionarea defectuoasă a patrimoniului public de către instituțiile subordonate Ministerului.

Experții Curții de Conturi relevă că deficiențele identificate în cadrul Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine au fost influențate de un management sistemic instituțional şi financiar neracordat principiilor bunei guvernări, precum şi de nerespectarea cadrului legal-normativ, care au cauzat denaturarea Bilanțului contabil consolidat cu 862,8 milioane lei și a cheltuielilor prezentate în Raportul consolidat privind veniturile și cheltuielile cu 27,8 milioane lei.

Astfel, situațiile financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine au înregistrat denaturări ale valorii mijloacelor fixe raportate (138,3 milioane lei), urmare a nerespectării cadrului normativ. Acestea se exprimă prin raportarea neregulamentară a investițiilor capitale (128,1 milioane lei) și neînregistrarea conformă la conturile contabile a mijloacelor fixe (10,2 milioane lei).

Managementul iresponsabil al instituțiilor din subordinea Ministerului, nerespectarea cadrului legal, neorganizarea proceselor de control intern la gestionarea patrimoniului public au determinat:- neîncasarea veniturilor din locațiunea spațiilor neutilizate (0,9 milioane lei); - neînregistrarea la organele cadastrale a dreptului;- asupra bunurilor publice (cu valoarea de 38,2 milioane lei și suprafața de 17,8 mii m.p.);- neînregistrarea în evidența contabilă a imobilelor (3,2 mii m.p. de către 12 instituții) și a terenurilor aferente (1,1 ha în valoare de 0,9 milioane lei de către 5 instituții);- neajustarea valorii reale a bunurilor publice (construcțiilor) și a terenurilor aferente, care a cauzat înregistrarea în evidența contabilă a valorii acestora cu 7,8 milioane lei mai mică decât valoarea înregistrată la organele cadastrale, precum și a terenurilor aferente cu 9,1 milioane lei mai puțin; - calcularea incorectă a uzurii mijloacelor fixe cu denaturarea soldurilor inițiale (9,9 milioane lei) și finale (2,8 milioane lei); - neînregistrarea conformă a creanțelor (12,0 milioane lei) prin stingerea avansurilor în lipsa documentelor primare de evidență contabilă, precum și acumularea creanțelor (3,7 milioane lei) rezultate din prestarea serviciilor în avans; - neînregistrarea și neraportarea la 31 decembrie 2016 de către UCIMP a avansurilor (23,6 milioane lei), reflectând concomitent eronat cheltuielile privind transmiterea activelor cu titlu gratuit, situație corectată, inclusiv în raportul consolidat, în luna martie 2017; - neconsolidarea în raportul financiar a acțiunilor și a altor forme de participare în capital în interiorul țării (709,6 milioane lei) din cauza neînregistrării conforme a acestuia la Camera Înregistrării de Stat la 20 de instituții al căror fondator este Ministerul. Astfel, capitalul social (581,5 milioane lei) al 20 de IMSP subordonate Ministerului Sănătății, precum și investițiile capitale (128,1 milioane lei) efectuate de Minister pentru instituțiile din subordine nu au fost înregistrate și consolidate la situația din 31 decembrie 2016- denaturarea valorii medicamentelor și materialelor sanitare (100 mii lei) prin înregistrarea stocurilor cu termenul de valabilitate expirat, precum și nerecepționarea fizică a unor

Soldul medicamentelor și materialelor sanitare raportat de către CNSP la 31 decembrie 2016 a fost denaturat cu suma de 100 mii lei.

Nerespectarea normelor legale de către CNSP a determinat apariția abaterilor privind corectitudinea reflectării operațiunilor în perioada de gestiune în care au loc, întrucât acesta eliberează medicamentele în baza solicitărilor instituțiilor fără a fi înregistrate și vizate de conducerea CNSP.

Astfel, în momentul inventarierii efectuate în luna februarie 2017 în prezența auditului, au fost constatate neregularități în legătură cu neidentificarea a 4900 doze de vaccinuri în valoare de 0,2 milioane lei, care au fost repartizate Centrelor de Sănătate Publică (CSP), la începutul anului 2017, fără avizarea conducerii Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP).

Neconfirmarea și neînregistrarea regulamentară și oportună a tranzacțiilor aferente eliberării medicamentelor și materialelor sanitare au generat apariția unor lipsuri de bunuri materiale, aceste circumstanțe fiind determinate inclusiv de ineficiența sistemului de control intern și a monitorizării/autorizării tranzacțiilor de către departamentele responsabile.

Neelaborarea unor reglementări interne specifice privind evidența, mișcarea și casarea medicamentelor și materialelor sanitare (vaccinuri - 5,0 mii lei, reactive - 24,6 mii lei, veselă de unică folosință - 52,3 mii lei) a determinat înregistrarea în evidența contabilă a bunurilor cu termenul de valabilitate expirat (80 mii lei), precum și în baza documentelor primare de evidență contabilă, fără recepționarea acestora la depozit (20 mii lei).

În acest context, auditul denotă că stocarea medicamentelor și materialelor sanitare cu termenul de valabilitate expirat a determinat denaturarea soldurilor înregistrate și raportate cu suma de 100 mii lei, precum și poate influența calitatea serviciilor sanitare prestate de instituție.

Pe parcursul desfășurării misiunii, la solicitarea auditului, a fost inițiată procedura de distrugere a 200 doze de vaccin cu termenul de valabilitate expirat, iar ulterior a fost prezentată nota contabilă ce reflectă decontarea acestora în sumă de 5,0 mii lei.

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal