Curtea de Conturi a depistat la ANSA imobile cu valoarea „zero”

Curtea de Conturi a depistat la ANSA imobile cu valoarea „zero”

În raportul prezentat de Curtea de Conturi se menționează carențe și neconformități în ceeea ce privește valoarea patrimoniului deținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). De asemenea, auditorii au descoperit multiple neconformități în cele 38 de piețe monitorizate.

Curtea de Conturi a prezentat raportul auditului situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul bugetar conformitatea activităților și 2016 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unele instituții din subordine.

Referitor la situația patrimonială consolidată, s-a atestat că, patrimoniul administrat de ANSA la finele anului a constituit 373,1 milioane lei, din care mijloace fixe - 344,9 milioane lei, stocuri și materiale circulante - 28,1 milioane lei, active neproductive (terenuri) - 0,1 milioane lei.

În cadrul verificării situațiilor patrimoniale s-au constatat carențe și neconformități în valori semnificative privind gestionarea precară a patrimoniului public a condus la starea deplorabilă a fostelor circumscripțiilor sanitar-veterinare din majoritatea localităților rurale, din motivul neutilizării lor. De asemenea nu a fost implementat un control intern adecvat pentru asigurarea bunei guvernări a patrimoniului public și integritatea acestuia, a condiționat divergențe dintre diferite surse a valorii, suprafeței, numărul clădirilor și terenurilor administrate de către ANSA și subdiviziunilor teritoriale.

Verificările auditului au atestat că, în evidența contabilă nu au fost reflectate 27 bunuri imobile cu suprafața totală de 3,8 mii m.p., prezintând un risc sporit de integritate și de înstrăinare necontrolată și neconformă a acestuia. În plus, nu au fost înregistrate drepturile patrimoniale asupra 192 bunuri imobile în valoare totală de 19,9 milioane lei, care sunt reflectate în evidența contabilă.

Managementul financiar iresponsabil a dus la prezența în evidență contabilă a 7 bunuri imobile demolate și vândute, valoarea totală a cărora constituie 0,4 milioane lei. Totodată, verificările auditului constată prezența în evidența contabilă a bunurilor imobile cu valoarea „zero” la 13 bunuri imobile cu suprafața totală de 1,1 mii m.p..

Deși, ANSA cu structurile sale teritoriale a fost creată în anul 2013, se atestă că până în prezent nu au fost reînregistrate drepturile patrimoniale asupra 8 bunuri imobile cu valoarea totală de 2,9 milioane lei și 3 bunuri imobile cu suprafața totală de 0,3 mii m.p. după structurile noi.

Totodată, se atestă situații când drepturile patrimoniale asupra 28 bunurilor imobile nu au fost înregistrate nici la organele cadastrale, nici în evidență contabilă.

Cele mai semnificative neconformități aferente reflectării în evidență contabilă și înregistrării drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile au fost constatate la ANSA, I.P.CRDV, Chișinău, Bălți, Anenii Noi, Drochia, Hîncești, Ialoveni, Stefan Vodă, Briceni, Călărași, Criuleni, Orhei, Sîngerei și Cahul.

Privitor la terenuri, verificările auditului atestă că, din 104 loturi de teren cu suprafața totală de 25,7 ha, în evidență contabilă a fost înregistrat doar un lot (0,2 ha) în valoare totală de 0,1 milioane lei. Această situație reprezintă un risc sporit de integritate și înstrăinare necontrolată a terenurilor.

Verificările auditului asupra înregistrării drepturilor patrimoniale asupra terenurilor au constatat că, drepturile patrimoniale asupra 11 loturi cu suprafața totală de 5,6 ha nu au fost înregistrate la organele cadastrale.

De asemenea, nu au fost întreprinse măsuri relevante pentru reflectarea în evidența contabilă a 27 loturi de teren cu suprafața totală de 12,1 ha înregistrate la organele cadastrale. E de menționat că, terenurile respective nu au fost evaluate de organele cadastrale, prețul normativ al acestora constituind 11,4 milioane lei.

Entitățile din subordine, deși ca structuri noi au fost fondate în anul 2013, până în prezent nu au întreprins măsuri de reînregistrare a drepturilor patrimoniale asupra 2 loturi de teren (0,55 ha), aceste de asemenea nu au fost evaluate nici de cadastru, nici de entitățile la balanța cărora sânt înregistrate loturile respective.

Cele mai semnificative neconformități aferente reflectării în evidență contabilă și înregistrării drepturilor patrimoniale asupra terenurilor au fost constatate la ANSA, I.P. CRDV, Chișinău, Anenii Noi, Drochia, Edineț, Hîncești, Ialoveni, Rezina, Taraclia, Ungheni, Briceni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Fălești, Leova, Nisporeni și Orhei.

Verificărilor au fost supuse 38 de piețe din 85 înregistrare, în cadrul cărora au fost constatate mai multe neconformități:

• astfel, 2 piețe (Soroca și Ialoveni) î-si desfășoară activitățile în lipsa laboratoarelor de expertiză sanitar-veterinară

• unele laboratoare nu întrunesc condiții și cerințe minime de igienă sanitară și nu aplică procedurilor uniformizate la eliberarea actelor permisive contra plată.

• în cadrul a 3 piețe (Șoldănești, Ialoveni și Criuleni) nu se efectuează controlul asupra calității prin intermediul Laboratoarelor de expertiză sanitar-veterinară.• în cadrul a 2 piețe (Leova și Canul) produsele lactate nu sunt comercializate în pavilioane specializate.

• admiterea de către medicii veterinari pe teritoriul a 10 piețe a comercializării produselor de origine animală în lipsa documentelor corespunzătoare, care să confirme originea și calitatea acestora

• în cadrul a 2 piețe (Leova și Canul) medicii veterinari au admis spre comercializare carne de porcină și carne de miel, în lipsa Certificatelor sanitar-veterinare.

• în cadrul a 20 de piețe, 938 de comercianți nu au prezentat bonurile privind efectuarea expertizei sanitar-veterinară pentru produsele expuse comercializării.

• Probleme atestate privitor la conformitatea procesului privind expertizarea sanitar-veterinară a tuturor produselor de origine animală și vegetală expuse comercializării, precum și cele ce țin de aplicarea costului pentru efectuarea expertizelor sanitar-veterinare de către medicii veterinari, care activează pe teritoriul piețelor verificate au constatat următoarele.

• 918 comercianți din cadrul a 21 piețe nu dețineau bonuri fiscale sau bonuri de plată privind achitarea costului expertizei sanitar-veterinare pentru produsele expuse comercializări.

• la 11 piețe în 53 de cazuri se atestă aplicarea neconformă de către medicii veterinari a tarifului pentru expertiza sanitar-veterinară.

Neconformităților menționate mai sus afectează plenitudinea veniturilor pasibile încasării de la prestarea serviciilor sanitar-veterinare.

Valoarea totală a neconformităților cuantificabile a constituit 77,8 milioane lei, din care 14,7 milioane lei au fost remediate, valoarea neconformităților neremediate constituind 63,1 milioane lei, din care 53,6 milioane lei aferente situațiilor patrimoniale.

Publicitate

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal