CC: Excluderea pensiei speciale a judecătorilor, neconstituțională

CC: Excluderea pensiei speciale a judecătorilor, neconstituțională

Curtea Constituțională consideră că excluderea prevederilor care reglementează pensia specială a judecătorilor, afectează principiul independenței acestuia.

La 27 iulie 2017, Curtea Constituțională a pronunțat hotărârea privind controlul constituționalității Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Prin modificările operate la art.32 din Legea cu privire la statutul judecătorului, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018, s-a stabilit că: „Judecătorul are dreptul la pensie în condițiile Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.”

Publicitate

Prin urmare, prevederile legale referitoare la pensia specială a judecătorilor se abrogă.Autorul sesizării susține că restrângerile garanțiilor sociale ale judecătorilor reprezintă o ingerință în independența lor precum și aduce atingere dreptului de proprietate. Prin urmare, Art.II din Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016, care modifică sistemul de pensionare a judecătorului, contravine articolului 46 și 116 din Constituție.

Audiind argumentele părților și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că, potrivit articolului 116 alin.(1) din Constituție, judecătorii instanțelor judecătorești sunt independenți, imparțiali și inamovibili, potrivit legii.

În jurisprudența sa, Curtea a menționat că remunerația judecătorului, în care intră orice mijloc de asigurare materială sau socială, reprezintă una din componentele de bază ale independenței lui, fiind o contrabalanță la restricțiile, interdicțiile și responsabilitățile impuse.În acest sens, principiul independenței justiției apără pensia specială a judecătorilor, ca parte integrantă a stabilității financiare a acestora, în aceeași măsură în care apără celelalte garanții ale acestui principiu.

Curtea a constatat că, în rezultatul modificărilor operate prin Legea nr. 290 din 16 decembrie 2016 la art. 32 din Legea cu privire la statutul judecătorilor, începând cu 1 ianuarie 2018 va fi eliminată pensia specială a judecătorilor, aceștia urmând să beneficieze de pensie în condițiile generale ale Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

Potrivit Guvernului, această modificare a fost determinată de necesitatea reechilibrării sistemului de pensii, eliminării inechităților existente în sistem și de situația de criză economică și financiară cu care se confruntă statul, atât bugetul de stat, cât și cel al asigurărilor sociale de stat.

Curtea a observat că, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, autoritățile raportează pentru anul 2016 o creștere cu 4,1% a Produsului Intern Brut (PIB) în raport cu anul 2015, iar pentru primul trimestru al anului 2017 o creștere de 3,1% în raport cu perioada similară a anului precedent.

De asemenea, în timp ce pensia specială a judecătorilor a fost exclusă, autoritățile au majorat salariile altor categorii de angajați (de exemplu procurorii, care au fost asimilați în salarizare judecătorilor), precum și a menținut pensiile speciale pentru alte categorii de angajați.

În acest context, Curtea nu a putut reține argumentele Guvernului, deoarece nu este constatată o criză economico-financiară obiectiv existentă și recunoscută la nivel oficial, condiție indispensabilă statuată de Curtea Constituțională în jurisprudența sa referitoare la diminuarea garanțiilor sociale, potrivit principiului solidarității (Hotărârea Curții Constituționale nr. 25 din 6 noiembrie 2014).

Mai mult, Curtea a reamintit că, chiar și în aceste condiții, legislativul este obligat să nu piardă din vedere specificul și importanța sistemului judiciar, astfel încât să nu afecteze principiul independenței judecătorilor.

Astfel, dispozițiile constituționale conform cărora judecătorii sunt independenți și se supun numai legii nu au caracter declarativ, ci constituie norme constituționale obligatorii pentru Parlament.

Curtea a menționat că, deși prevederile constituționale nu garantează expressis verbis o obligație a existenței pensiei speciale a judecătorului, aceasta constituie un element al principiului independenței judecătorului.

Curtea a reținut că pensia specială a judecătorilor a fost instituită în vederea stimulării stabilității în serviciu și a formării unei cariere în magistratură. Instituirea pensiei speciale pentru judecători nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensație parțială a incompatibilităților ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună.

În jurisprudența sa, Curtea a subliniat că într-o democrație autentică, atât guvernanții, cât și cetățenii trebuie să fie conștienți de faptul că judecătorul, care trebuie să decidă, în ultimă instanță, asupra vieții, libertății și drepturilor omului, pe lângă un înalt profesionalism și o reputație ireproșabilă, trebuie să posede o independență materială și un sentiment de siguranță cu privire la viitorul său.

Statutul judecătorului nu trebuie raportat la sau asimilat cu cel al altor autorități publice, indiferent de ierarhia acestora în stat.

Curtea a subliniat că cerința unei asigurări materiale adecvate a judecătorului este consfințită și de instrumentele internaționale care garantează independența acestuia, potrivit cărora „pensiile și vârsta pensionării vor fi asigurate în mod adecvat de lege, iar […] cuantumul pensiei judecătorului trebuie să fie cât de apropiat posibil de nivelul ultimei sale remunerări.”

În acest sens, sintetizând cele reliefate supra Curtea a reținut că excluderea prevederilor care reglementează pensia specială a judecătorilor, afectează principiul independenței judecătorului, consfințit de articolul 116 din Constituție.

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituțională a admis sesizarea și a declarat neconstituțional Art. II din Legea nr.290 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal