Promo-Lex: CEC și-a îndeplinit doar circa 60% din activitățile planificate pentru anul 2016

Promo-Lex: CEC și-a îndeplinit doar circa 60% din activitățile planificate pentru anul 2016

Asociația Promo-LEX a prezentat azi, 3 august 2017, raportul de evaluare a activităților desfășurate de Comisia Electorală Centrală (CEC) și Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) prin prisma prevederilor Planurilor strategice ale acestora.

Experții au identificat 37 acțiuni pe care CEC și-a propus să le execute în anul 2016. Analiza Planului strategic al CEC arată că, CEC a reușit să execute integral 62,2% din totalul activităților planificate și a executat parțial - 16,2% din totalul activităților planificate. În cazul a 8,1% din activități - acestea au avut indicate măsuri de executare nesemnificative, iar 13,5% din acțiuni nu au fost executate.

În baza Raportului de activitate și al Planului de acțiuni al CEC pentru anul 2016, raportul prezentat de Promo-LEX enumeră cele mai importante acțiuni ca fiind: efectuarea studiului de fezabilitate privind introducerea votului la distanță, dezvoltarea SIAS ”Alegeri”, inițierea schimbului de date inter-instituțional automatizat, instruirea funcționarilor electorali, crearea premiselor pentru sporirea accesului persoanelor cu dizabilități la procesul electoral, instruirea subiecților interesați în procesul de finanțare a activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ajustarea cadrului regulator intern al instituției la noile prevederi ale legislației.

Publicitate

La capitolul restanțe ale CEC în 2016, experții au vorbit despre activitățile care urmau să asigure perfecționarea cadrului legal electoral (inclusiv referitor la organizarea alegerilor peste hotare, motivarea și recompensarea funcționarilor electorali etc.), controlul financiar al activității partidelor politice; modificarea statelor de personal ale instituției, creșterea transparenței decizionale și credibilității organelor electorale, legalizarea mecanismelor de implementare deplină a SIAS „Alegeri”.

Planul de acțiuni al CICDE a inclus pentru anul 2016 34 de activități. Experții au constatat că au fost executate integral 41,2% din activitățile planificate, iar parțial au fost executate 11,8% din activități. În cazul a 8,8% din activități - acestea au fost catalogate de experți ca fiind formulate ambiguu, iar 38,2% din acțiuni nu au fost executate.

Experții Promo-LEX spun că au fost înregistrate realizări importante de către CICDE în următoarele domenii: creșterea capacităților profesionale și a cunoștințelor personalului antrenat în procesul electoral, re-actualizarea curriculei de instruire în funcție de necesitățile grupurilor-țintă, formarea abilităților de elaborare a modulelor de instruire pentru formatorii CICDE, sensibilizarea opiniei alegătorilor prin organizarea campaniilor de informare și educaționale în domeniul electoral.

Concomitent, experții menționează că, obiectivele fixate pentru anii 2016-2019 de către CICDE sunt necesare procesului electoral, dar sunt prea ambițioase din perspectiva resurselor de care dispune instituția (umane și financiare).

Totodată, analiza Promo-LEX arată că, CICDE a înregistrat restanțe în: executarea activităților care urmau să asigure crearea portofoliilor de produse de instruire în domeniul electoral pentru livrare la nivel național și internațional, promovarea și perfecționarea platformei on-line de instruire, creșterea vizibilității instituției prin stabilirea relațiilor de colaborare continuă cu mass-media, dezvoltarea și menținerea relațiilor de colaborare cu subiecții antrenați în procesul electoral, inclusiv în perioade non-electorale, restructurarea instituției, consolidarea capacităților instituționale, motivarea și retenția formatorilor antrenați în procesul de livrare a cursurilor de instruire.

Prezentarea raportului a avut loc în cadrul mesei rotunde „Activitatea CEC și a CICDE sub lupa monitorilor. Retrospectiva anului 2016”.

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal