Ca urmare a unei evaluări a nivelului de conformare a agenţilor economici din mai multe ramuri ale economiei naţionale, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit riscuri majore de admitere a încălcărilor fiscale de către contribuabilii care prestează servicii de agrement. În acest context, inspectorii fiscali au analizat indicatorii declarați de 73 de agenți economici din domeniul respectiv. Drept rezultat, au fost identificate diverse riscuri asociate agenților economici prestatori de servicii de agrement.

Astfel, începând cu luna iunie curent, au fost iniţiate acţiuni de verificare a agenţilor economici din segmentul respectiv, desfăşurate pe întreg teritoriul ţării. Rezultatele controalelor fiscale au demonstrat în mare parte că riscurile estimate sunt veridice.

În total, pe parcursul lunilor iunie-iulie au fost efectuate 173 de controale fiscale, fiind stabilite încălcări în proporţie de 90 % din numărul de controale efectuate.

De asemenea, pe parcursul celor două luni de vară ale anului curent, au fost și continuă a fi monitorizați prin intermediul posturilor fiscale 18 agenţi economici. În cadrul postului fiscal, inspectorul responsabil a asigurat verificarea zilnică a agentului economic, iar în zilele de week-end, funcţionarul fiscal a monitorizat activitatea agentului economic pe întreaga zi. Angajații SFS asigură, astfel, verificarea reflectării integrale a veniturilor obţinute prin aplicarea maşinii de casă şi control, dispunerea de documente de provenienţă pentru mărfurile comercializate, respectarea legislaţiei muncii privind evidenţa corectă a numărului de salariaţi şi a timpului de muncă efectiv lucrat.

Analiza preliminară a rezultatelor activităţii posturilor fiscale, atestă că la majoritatea agenţilor economici monitorizaţi prin prisma posturilor fiscale, veniturile din activitatea zonei de agrement au crescut în perioada iunie-iulie 2017 comparativ cu perioada iunie-iulie 2016. La 5 agenţi economici creşterea a evoluat la circa 100%, la 2 agenţi economici creşterea a constituit 50-60% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Serviciul Fiscal de Stat va continua acţiunile de verificare a segmentului respectiv. În acest context revenim cu un apel către agenții economici care prestează servicii de agrement, și nu doar: indiferent de perioada anului, să se conformeze prevederilor legislației în vigoare și să activeze conform cerințelor prevăzute de lege. Totodată, menţionăm ca activitatea zonelor de agrement nu este singura în vizorul SFS. Indiferent de genul de activitate, SFS va desfășura acțiuni de specialitate și în alte domenii ale economiei naționale.