FOTO. Dodon a oferit mai multor persoane „Ordinul Republicii”. Dumitru Braghiș, printre premianți

FOTO. Dodon a oferit mai multor persoane „Ordinul Republicii”. Dumitru Braghiș, printre premianți

Astăzi, cu ocazia aniversării a 26-a a Zilei Independenţei Republicii Moldova, șeful statului a oferit distincţii de stat unor oameni din mai multe domenii. Printre aceștia se numără generalul Victor Gaiciuc, fostul premier al Republicii Moldova, Dumitru Braghiș, dar și un german.

„Astfel, pentru merite deosebite față de stat, muncă îndelungată și prodigioasă în diverse domenii, înalte calități profesionale și activitate intensă pe tărîm social”, Igor Dodon a conferit „Ordinul Republicii” următoarelor persoane:

1. BORȘEVICI Victor, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, publicist. Este considerat unul dintre principalii ideologi ai dezvoltării progresiste a Moldovei. Pe parcursul cîtorva ani, a reprezentat Moldova în calitate de ambasador în China. El continuă să rămînă principalul diplomat al țării. Reședința lui de la Butuceni a devenit locul de primire a numeroaselor delegații străine. Ilustru savant, autor al multor articole de antropologie, arheologie, istorie a culturii, istorie.

Publicitate

2. BRAGHIȘ Dumitru - Prim-ministru în perioada 1999-2001. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova (2005-2009), Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (2015-2017). A contribuit meritoriu la dezvoltarea social-economică a țării, la promovarea reformelor, precum și a relațiilor interstatale de prietenie și colaborare.

3. GAICIUC Victor - președinte al Uniunii Ofițerilor din Republica Moldova. Ministru al apărării (2001-2004), general de brigadă, a înscris o pagină aparte în construcția militară a Republicii Moldova, aducîndu-și contribuția substanțială la asigurarea securității militare, a independenței și neutralității țării noastre. A contribuit la stabilirea relațiilor interstatale, la promovarea imaginii țării pe plan internațional și la consolidarea statalității. O latură distinctă a activității o constituie protecția socială a militarilor. Sub conducerea sa, Uniunea Ofițerilor a devenit o organizație ce întrunește mii de persoane care la timpul respectiv și-au îndeplinit cu cinste datoria militară.

„Ordinul de Onoare”:

TOMAI Ion - director al Societății cu Răspundere Limitată „Inatol-Agro”, raionul Ocnița. Meritele deosebite s-au manifestat în cea mai mare măsură în sectorul agrar și în calitate de Președinte al raionului Ocnița în perioada 2011-2015. Datorită aplicării unor tehnologii moderne europene la cultivarea cerealelor și culturilor tehnice, gospodăria a obținut recolte record, deținînd întîietatea la obținerea productivității. O atenție deosebită acordă dezvoltării social-economice a localităților, alocînd sume esențiale la gazificarea satelor, construcția stației de telefoane, pentru reparația școlilor, grădinițelor și a drumurilor.

Ordinul „Gloria Muncii”:

1. CURTEV Nicolai - docent interimar la Universitatea de Stat din Taraclia „Grigore Țamblac”. Doctor în filologie, scriitor, fondator al universității. 50 de ani de activitate pedagogică, începîndu-și cariera ca profesor, director de școală, șef al Direcției de învățămînt, manifestîndu-se ca un specialist cu experiență, pedagog desăvîrșit, om de știință și manager bun. Este autor și coautor al mai multor lucrări științifico-publicistice și artistice, în care este relatată istoria bulgarilor basarabeni.

2. GAINA Boris - membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Profesor cercetător, doctor habilitat în științe tehnice, totalmente consacrat problemelor științifice, inovaționale și de transfer tehnologic din pepiniera viticolă a Republicii Moldova. Rezultatele investigațiilor realizate au fost publicate în circa 600 de lucrări științifice, inclusiv 21 de monografii, 53 de brevete de invenții, 35 de mărci de vinuri și 17 acte naționale normative. Lucrările sale științifice au trezit un interes deosebit și în rîndul specialiștilor oenologiei contemporane, fiind înalt apreciate.

3. TOFANCIUC Valentin - agronom la Societatea cu Răspundere Limitată „AMG Kernel”, orașul Soroca. Întreaga activitate și-a dedicat-o complexului agroindustrial. Este mereu antrenat în studierea noilor tehnologii în domeniul culturii nucului și altor culturi pomicole, implementîndu-le ulterior. A contribuit la identificarea a două soiuri noi de nuci și continuă cercetările în domeniu.

Totodată, în semn de profundă recunoştinţă pentru contribuția substanțială la consolidarea și extinderea unor relații interstatale de prietenie și colaborare, am conferit:

„Ordinul Republicii”: GROSUL Vladislav - doctor în științe istorice, Federația Rusă. Originar din Republica Moldova, autor al mai multor lucrări științifice. În august 2016, la Chișinău, și-a prezentat cartea „Молдавские выходцы в России нового времени”, avînd la bază o substanțială analiză documentară a istoricului relațiilor moldo-ruse. De asemenea, realizează istoriografia unor localități din țara noastră, printre care „Карагаш - минувший и нынешний” etc.

„Ordinul de Onoare”:

KROTOV Mihail - conducător al Aparatului Comitetului Dumei de Stat din Federația Rusă în problemele CSI, integrării euroasiatice și relațiilor cu conaționalii. Doctor în științe economice, profesor, specialist în domeniul dreptului. Promotor al ideii de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Euroasiatică.

RAR Aleksandr - jurnalist, politolog, publicist, Republica Federală Germania. Cunoscător al specificului relațiilor dintre Est și Vest, inclusiv al situației din Republica Moldova.

...

...

...

Cele mai populare

Agora

AGORA își propune să devină cea mai credibilă instituție media din Republica Moldova prin calitatea și diversitatea conținutului, să fie prima alegere a cititorilor pentru știrile și analizele online.

REȚELE SOCIALE

 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Telegram
 • RSS Feed

APLICAȚIE

 • App Store
 • Google Play
© 2023 Interact Media SRL
 • Mastercard
 • Visa
 • PayPal